Články družina

Na základě rozhodnutí školské rady rodičů je od 2. ledna 2019 upraven provoz školní družiny. 

Pondělí – čtvrtek od 7:00 – 17:30
Pátek od 7:00 – 17:00

Děkujeme, že si v pátek vyzvednete své děti včas.

B. Raabová
ved. ŠD

2021-12-15 ŠD - Vánoční tvořeníJak probíhalo vánoční tvoření ve školní družině se můžete kouknout v galerii.

2021-11 Akce školní družiny – svátky ve světěHalloween je anglosaský, keltský zvyk. My ho známe jako svátek, který na začátku podzimu slavili Keltové a představoval pro ně jakýsi novoroční svátek. Naše děti ho nejspíš ještě moc nevnímají. A pokud ano, tak zřejmě nejspíš jako takový karnevalový rej, vydlabávání dýní nebo tvoření. Prostě je to pro ně zábava.

I my jsme se ve školní družině inspirovali tímto pohanským svátkem. Poslední středu v říjnu a první středu v listopadu jsme připravili pro děti ve spolupráci s DDM Prahy 2 zábavná odpoledne.

Děti oblečené v strašidelných maskách vyráběly netopýry, duchy, čarodějnice a kočky. V DDM si v soutěžích vyzkoušely svou šikovnost a pevné nervy. Fantazie byla neomezená, dobrá nálada a atmosféra se nesla po celou dobu. Obě akce se dětem velice líbily a fotky vašich strašidýlek můžete shlédnout na webových stránkách školy.

Z důvodu voleb konaných do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je v pátek 8. října 2021 upraven provoz školní družiny.

Prosíme rodiče, aby si děti vyzvedli do 16:00.

Provoz všech oddělení školní družiny je ve 2. patře, všechna oddělení zůstávají ve svých třídách do 14:00

Po 14:00 odcházejí všechna oddělení na vycházku nebo hřiště vnitroblok

Za nepříznivého počasí, zůstávají ve svých příslušných odděleních.

  • ranní družina je v provozu
  • koncová družina je do 16:00

Děkujeme
B. Raabová
ved. ŠD

2021-09-15 Družina - Štafetové hryVe středu 15. září proběhlo v naší školní družině v odpoledních hodinách sportovní odpoledne. Děti z 2. až 4. tříd se na štafetové hry připravovaly a těšily se. Snaha a touha porovnat své síly a dovednosti byla veliká. Každý z dětí dal do sportovního výkonu co nejvíce své energie, nadšení i touhu zvítězit. Akce se líbila všem, snaha byla oceněna diplomem a malou odměnou. Nadšené sportovce můžete shlédnout na webových stránkách školy.

Všem gratulujeme, protože není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Přiložené soubory: 

2021-02 ŠD - Ptačí týden ve školní družiněVšichni víme, jak je důležitá péče o zpěvné ptactvo ve velkých městech. Zhoršené podmínky způsobují, že ptáků ubývá. Dnes jsme už příliš daleko od původní přírodní rovnováhy, a proto i člověk by měl být tím, kdo alespoň podá pomocnou ruku těm, kteří přežili jeho zásahy a přizpůsobili se změnám. Toto téma bylo aktuální i ve školní družině, proto jsme se rozhodli, že si vytvoříme „Ptačí týden“. Děti z 2. A se seznámily s druhy ptactva, která se vyskytují v okolí školy. Pohovořily, jak je důležité pečovat o ně a chránit je. Vyrobily malá krmítka a vyvěsily je do okolní přírody. Nakonec vytvořily malou výzdobu ve škole, kterou prohlédnout na webových stránkách školy.

2021-02-03 ŠD - Arktida 1. třídaVe středu 3. února jsme pro děti ze školní družiny připravili zábavné  odpoledne pod názvem Od pólu k pólu. Akce byla součástí celodružinového projektu Letem – světem. Děti z 1. tříd poznávaly život na severním a jižním pólu. Povídaly si, jaká zvířátka tam žijí a jak se přizpůsobují změnám prostředí. Povídaly si o sněhu, ledu a životě domorodých lidí. Společně ve skupinách vytvořily model života lidí a zvířat na jižním pólu. Nakonec si vyrobily malé tučňáky, velryby a model iglú. Akce se povedla a fotky spokojených dětí můžete vidět na našich webových stránkách školy.

Žádáme rodiče a zákonné zástupce, kteří dosud nezaplatili finanční částku za školné na období:

leden – červen 1000Kč (snížená platba 750Kč) za školní družinu

leden- červen 500Kč za školní klub, aby tak neprodleně učinili.

Doba splatnosti byla do 30. ledna 2021.

Zaplatit můžete bankovním převodem nebo složenkou, kterou vám na požádání vystavíme.

Děkujeme

Prosíme rodiče a zákonné zástupce žáků, kteří navštěvují školní družinu a školní klub, aby věnovali pozornost platbě za období leden – červen školního roku 2020 -2021.

Platbu lze provést převodem na účet školy.

Zároveň upozorňujeme, že pololetní školné za ŠD a ŠK bude sníženo o jeden měsíc, tedy platba na období leden – červen 2021 bude ve výši:

celá částka 200 Kč měsíčně, tedy 1000 Kč za školní družinu (ŠD), 500 Kč za školní klub (ŠK)

Snížená částka 150 Kč měsíčně, tedy 750 Kč platí pro rodiče, kteří přihlásili 2 děti do ŠD nebo 1 dítě do ŠD a 1 dítě do ŠK.

  • 1 dítě přihlášené do ŠD celá částka 1000 Kč
  • 1 dítě přihlášené do ŠD 750 Kč + 1 dítě přihlášené do ŠK 500 Kč, celkem 1250Kč
  • 2 dítě přihlášené do ŠD 750 Kč + 750 Kč, celkem 1500Kč
  • 3 dítě se neplatí ve ŠD ani ve ŠK

Termín splatnosti za školné ŠD a ŠK je do 30.1.2021. Platí to i pro rodiče, kteří mají děti na distanční výuce.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.
Božena Raabová
ved. ŠD a ŠK

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2