Články družina

Na základě rozhodnutí školské rady rodičů je od 2. ledna 2019 upraven provoz školní družiny. 

Pondělí – čtvrtek od 7:00 – 17:30
Pátek od 7:00 – 17:00

Děkujeme, že si v pátek vyzvednete své děti včas.

B. Raabová
ved. ŠD

Přiložené soubory: 

2021-02 ŠD - Ptačí týden ve školní družiněVšichni víme, jak je důležitá péče o zpěvné ptactvo ve velkých městech. Zhoršené podmínky způsobují, že ptáků ubývá. Dnes jsme už příliš daleko od původní přírodní rovnováhy, a proto i člověk by měl být tím, kdo alespoň podá pomocnou ruku těm, kteří přežili jeho zásahy a přizpůsobili se změnám. Toto téma bylo aktuální i ve školní družině, proto jsme se rozhodli, že si vytvoříme „Ptačí týden“. Děti z 2. A se seznámily s druhy ptactva, která se vyskytují v okolí školy. Pohovořily, jak je důležité pečovat o ně a chránit je. Vyrobily malá krmítka a vyvěsily je do okolní přírody. Nakonec vytvořily malou výzdobu ve škole, kterou prohlédnout na webových stránkách školy.

2021-02-03 ŠD - Arktida 1. třídaVe středu 3. února jsme pro děti ze školní družiny připravili zábavné  odpoledne pod názvem Od pólu k pólu. Akce byla součástí celodružinového projektu Letem – světem. Děti z 1. tříd poznávaly život na severním a jižním pólu. Povídaly si, jaká zvířátka tam žijí a jak se přizpůsobují změnám prostředí. Povídaly si o sněhu, ledu a životě domorodých lidí. Společně ve skupinách vytvořily model života lidí a zvířat na jižním pólu. Nakonec si vyrobily malé tučňáky, velryby a model iglú. Akce se povedla a fotky spokojených dětí můžete vidět na našich webových stránkách školy.

Žádáme rodiče a zákonné zástupce, kteří dosud nezaplatili finanční částku za školné na období:

leden – červen 1000Kč (snížená platba 750Kč) za školní družinu

leden- červen 500Kč za školní klub, aby tak neprodleně učinili.

Doba splatnosti byla do 30. ledna 2021.

Zaplatit můžete bankovním převodem nebo složenkou, kterou vám na požádání vystavíme.

Děkujeme

Prosíme rodiče a zákonné zástupce žáků, kteří navštěvují školní družinu a školní klub, aby věnovali pozornost platbě za období leden – červen školního roku 2020 -2021.

Platbu lze provést převodem na účet školy.

Zároveň upozorňujeme, že pololetní školné za ŠD a ŠK bude sníženo o jeden měsíc, tedy platba na období leden – červen 2021 bude ve výši:

celá částka 200 Kč měsíčně, tedy 1000 Kč za školní družinu (ŠD), 500 Kč za školní klub (ŠK)

Snížená částka 150 Kč měsíčně, tedy 750 Kč platí pro rodiče, kteří přihlásili 2 děti do ŠD nebo 1 dítě do ŠD a 1 dítě do ŠK.

  • 1 dítě přihlášené do ŠD celá částka 1000 Kč
  • 1 dítě přihlášené do ŠD 750 Kč + 1 dítě přihlášené do ŠK 500 Kč, celkem 1250Kč
  • 2 dítě přihlášené do ŠD 750 Kč + 750 Kč, celkem 1500Kč
  • 3 dítě se neplatí ve ŠD ani ve ŠK

Termín splatnosti za školné ŠD a ŠK je do 30.1.2021. Platí to i pro rodiče, kteří mají děti na distanční výuce.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.
Božena Raabová
ved. ŠD a ŠK

2020-12-02 Čertovské toustyZačal Advent a s ním spojené vánoční tradice. Jednou z nich je Mikuláš. Tato událost je pro děti velmi důležitá a proto jsme se rozhodli, že si ji připomeneme trochu netradičně.

Ve středu 2. prosince si děti z 2. A přinesly zdravé dobroty a vytvořily si toustového čerta, Mikuláše a anděla. Práce jim šla od ruky a odměna? Dobrá čertovská svačinka.

Všem se akce moc líbila a fotky nejlepších čertů můžete zhlédnout na webu školy.

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

od pondělí 30.11. bude zahájena prezenční výuka za povinnosti dodržení homogenity skupin. Povinnost zachovat stejnorodé skupiny je i pro provoz školní družiny. Nebudou tedy v provozu klasická oddělení. Družina bude probíhat po třídách.

Abychom mohli školní družinu v homogenních skupinách zajistit pro všechny třídy prvního stupně, bude provoz školní družiny zajištěn do 16.00 až do odvolání. Ranní družina bude fungovat beze změny.

Děkujeme za pochopení, vedení školy

2020-09 Podzimní tvoření ve školní družiněPodzim ve školní družině nebyl pochmurný a nepříjemný. Naopak, nádherné barvy, které jsou v přírodě právě v tomto období, se nám staly inspirací k výtvarnému a kreativnímu tvoření. Děti pracovaly individuálně i ve skupinách, kreslily, vyráběly z papíru, malovaly.

Výsledky jejich snažení mohly potěšit i ostatní, protože se staly součástí výzdoby naší školy. Rozjasněné tváře dětí můžete vidět na nástěnce školní družiny.

Žádáme rodiče, zákonné zástupce, kteří dosud nezaplatili finanční částku 800 Kč za školní družinu nebo školní klub na období září až prosinec, aby tak neprodleně učinili.

Doba splatnosti byla do 30. září 2020.

Zaplatit můžete bankovním převodem nebo složenkou, kterou vám na požádání vystavíme.

Děkujeme

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2