Články družina

Z provozních důvodů (nevhodný čas od Muzea hl. m. P.) je dne 11. listopadu zrušena akce "Vyber si řemeslo" pro děti 1. A  a 1.B.

Náhradní program pro zmíněné třídy je návštěva Dino parku (10 Kč).

Děkujeme za pochopení.
B. Raabová
Ved. ŠD

9:00 - 10:30 - děti jsou soustředěny v jednotlivých odděleních: 

1. tř. a přípravná třída – I. oddělení
2.A, B - třída 2.B
3.A, B - třída 2.A
4.A, B - třída 4.B
 

10:00 – 12:00  -  oběd
12:00 – 16:00  - školní  hřiště (zvonek hřiště)
po 16:00 - děti  zůstávají ve sběrné družině
koncová družina je do 17:00

Těšíme se na Vás

B. Raabová
Ved. ŠD

Hledáme pro školní rok 2015/2016 vychovatele do školní družiny. Svůj životopis a informace o sobě posílejte na adresu skola@nasmetance.cz a do předmětu zprávy uvěďte "Zájem o práci vychovatele".

V pátek 26.6.  je upraven provoz školní družiny:

DOPOLEDNE
8:45 odcházejí děti do svých oddělení
10:00 oběd (VÝDEJ OBĚDŮ JE od 9:00 – 11:00 HOD)
od 10:00 do 11:00 zůstávají 1.A, 1.B, 2.A v ranní školní družině (zvonek srdíčko)
2.B, 3.A, B ve III. oddělení (2.B zvonek trojúhelník)

ODPOLEDNE
po 11:00 odcházejí děti na školní hřiště (v případě nepříznivého počasí zůstávají v koncové družině)

Prosíme rodiče, aby písemně sdělili odchod svých dětí, které zůstávají v ŠD po 11:00 hod.

V pátek končí provoz školní družiny v 16:00 hod.

2015-04-22 Ptačí svět a lastury všech moříVýlet: Chvalský zámek

V polovině dubna jsme navštívili Chvalský zámek, ve kterém v probíhá výstava Lastury všech moří a Ptačí svět. Výstava je doplněná interaktivním programem.

Výlet byl součástí družinového projektu: „Naše Země.“ Cílem programu bylo přiblížit dětem svět ptáků a jejich způsob života.

Celou akcí nás doprovázela Mgr. A. Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku, ve spolupráci se svými kolegyněmi. Pohovořily o počátcích života naší Země a seznámily nás s prvními živočichy, kteří obývali naši planetu. Formou her a úkolů, které děti zapisovaly do pracovních listů, přiblížily svět ptáků a jejich přežití ve velkém a nebezpečném světě. Na závěr programu si soutěžící mohli prohlédnout výstavu lastur ze všech moří a oceánů naší planety. Poutavý výklad byl propojen hrou, najít plamínek víly Plaměnky, která nakonec nejlepšího hledače Sophii Alabssi z 1. A odměnila sladkou odměnou.

Akce se dětem velice líbila a jejich usměvavé obličeje můžete vidět na našich webových stránkách.

Žít zdravě – jíst zeleninu není krédo každého dítěte. Ale co když zeleninová svačinka vypadá trochu jinak?  Tento nápad nás, vychovatelky prvních ročníků, inspiroval a připravily jsme pro děti zábavné odpoledne pod názvem „Obrázkové vaření. Akce byla završením našeho projektu: „Zdravá výživa.“ Děti měly jenom jeden úkol - vytvořit ovocný nebo zeleninový talíř. Představivost dětí neměla konce. Všechny je ohodnotit nebylo jednoduché, ale nakonec jsme vybraly 10 nejlepších.

Z  1. A a 2. A to byli tito kuchaři:

Erik Bureš, Denis Krabec, Roy Olach, Lukáš Srpoň, Lada Tomalová, Bára Frelichová

Z 1. B to byli:

Šarlotka Cabajová, Lukáš Poulíček, Martin Kužel, Johanka Šormová.

Odměnu a uznání si však samozřejmě zaslouží všichni účastníci. Důkazem mohou být fotografie z akce, na které se můžete podívat na našich webových stránkách.

V neděli 12. dubna se žáci naší školy zúčastnili florbalového turnaje v Aréně Sparta na Podvinném Mlýně.

Přihlásilo přes 26 týmů z celé Prahy a všichni účastníci se pustili do turnaje s velkým nadšením. Podívat se přišli i rodiče, aby svým povzbuzováním motivovali své ratolesti k maximálním výkonům.

I když se děti z naší školy neumístily na stupních vítězů, přesto podaly výborný výkon.

Pochvala a uznání patří dětem v mini kategorii za krásné 6 a 10. místo.

Byli to tito žáci: Tobiáš Chyška, Denis Krabec, Erik Bureš, Štěpán Dušek, Martin Vlček, Dominik Vrána,  Julie Jouklová, Jakub Dlouhý, Sebastián Vohlmuth, Tomáš Novák, Jan Bláha, Matyáš Havelka, Jan Žáček a Jakub Šubrt.

Hráči z  I. kategorie byli o něco lepší a z 26 týmů se umístili na krásném 5. místě.

Byli to: Tomislav Atanasov, Bruno Slavíček, Timotej Pros, Boris Bočev, Šimon Svoboda ze 3. B a Elen Zárožňová  ze 4. B a Nikola Krabcová ze 4. A.

V podvečerních hodinách hráli žáci ze II. kategorie a získali za 3. místo bronzovou medaili.

Byli to: Tomáš Likler, Djordje Bogičevič, Filip Chyška, Jakub Kosina a Karel Urban, který byl vyhlášen jako nejlepší hráč turnaje.

Všem soutěžícím patří velký potlesk.

V neděli 12. dubna se děti z naší školy zúčastní Jarního florbalového turnaje.   

Pořadatelem je společnost Kroužky Prahy 2. Účastníci soutěží ve všech věkových kategoriích.

Místo konání: Aréna Sparta na Podvinném Mlýně, Kovanecká 2405/27, Praha 9

Turnaj se koná po celý den.

Děti jsou plné elánu a my jim držíme palce.

Ve středu 22. dubna 2015 pořádáme pro děti výlet, který je součástí projektu „Naše země.“

Cíl: Chvalský zámek v Horních Počernicích Praha 20

Ptačí svět a lastury všech moří na zámku.

Program:

  • výstava ptáků a lastur všech moří
  • interaktivní program „Ptačí svět“
  • rozličné aktivity pro děti například: „Tropický ostrov – hra na Robinsona.“

Autobus hradí SRPŠ.
Děti hradí vstupné a pojištění.
Odjezd: 12:30
Příjezd: do 17.30

Zájemce prosíme, aby vyplněnou přihlášku odevzdali nejpozději do pátku 10. dubna 2015 Částku 60 Kč. odevzdají účastníci nejpozději do pátku 17. dubna 2015 paní vychovatelkám.

Podrobnější informace o akci jsou na odkazu www.chvalskyzamek.cz

Děkujeme

Vážení rodiče,

od 23. února do 27. února jsou jarní prázdniny. Provoz školní družiny je v době jarních prázdnin zajištěn v naší škole (Základní škola, Praha 2, Na Smetance 1) od 7:30 do 16:00.

Školní jídelna nebude v provozu.

Pokud máte zájem o zajištění školní družiny, je nezbytné závazně přihlásit své děti vychovatelkám nejpozději do 16. února 2015

Přihlášku si můžete vyzvednout u ved. ŠD Boženy Raabové

Děkujeme.
B. Raabová
ved. ŠD

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2