Články družina

V neděli 12. dubna se žáci naší školy zúčastnili florbalového turnaje v Aréně Sparta na Podvinném Mlýně.

Přihlásilo přes 26 týmů z celé Prahy a všichni účastníci se pustili do turnaje s velkým nadšením. Podívat se přišli i rodiče, aby svým povzbuzováním motivovali své ratolesti k maximálním výkonům.

I když se děti z naší školy neumístily na stupních vítězů, přesto podaly výborný výkon.

Pochvala a uznání patří dětem v mini kategorii za krásné 6 a 10. místo.

Byli to tito žáci: Tobiáš Chyška, Denis Krabec, Erik Bureš, Štěpán Dušek, Martin Vlček, Dominik Vrána,  Julie Jouklová, Jakub Dlouhý, Sebastián Vohlmuth, Tomáš Novák, Jan Bláha, Matyáš Havelka, Jan Žáček a Jakub Šubrt.

Hráči z  I. kategorie byli o něco lepší a z 26 týmů se umístili na krásném 5. místě.

Byli to: Tomislav Atanasov, Bruno Slavíček, Timotej Pros, Boris Bočev, Šimon Svoboda ze 3. B a Elen Zárožňová  ze 4. B a Nikola Krabcová ze 4. A.

V podvečerních hodinách hráli žáci ze II. kategorie a získali za 3. místo bronzovou medaili.

Byli to: Tomáš Likler, Djordje Bogičevič, Filip Chyška, Jakub Kosina a Karel Urban, který byl vyhlášen jako nejlepší hráč turnaje.

Všem soutěžícím patří velký potlesk.

V neděli 12. dubna se děti z naší školy zúčastní Jarního florbalového turnaje.   

Pořadatelem je společnost Kroužky Prahy 2. Účastníci soutěží ve všech věkových kategoriích.

Místo konání: Aréna Sparta na Podvinném Mlýně, Kovanecká 2405/27, Praha 9

Turnaj se koná po celý den.

Děti jsou plné elánu a my jim držíme palce.

Ve středu 22. dubna 2015 pořádáme pro děti výlet, který je součástí projektu „Naše země.“

Cíl: Chvalský zámek v Horních Počernicích Praha 20

Ptačí svět a lastury všech moří na zámku.

Program:

  • výstava ptáků a lastur všech moří
  • interaktivní program „Ptačí svět“
  • rozličné aktivity pro děti například: „Tropický ostrov – hra na Robinsona.“

Autobus hradí SRPŠ.
Děti hradí vstupné a pojištění.
Odjezd: 12:30
Příjezd: do 17.30

Zájemce prosíme, aby vyplněnou přihlášku odevzdali nejpozději do pátku 10. dubna 2015 Částku 60 Kč. odevzdají účastníci nejpozději do pátku 17. dubna 2015 paní vychovatelkám.

Podrobnější informace o akci jsou na odkazu www.chvalskyzamek.cz

Děkujeme

Vážení rodiče,

od 23. února do 27. února jsou jarní prázdniny. Provoz školní družiny je v době jarních prázdnin zajištěn v naší škole (Základní škola, Praha 2, Na Smetance 1) od 7:30 do 16:00.

Školní jídelna nebude v provozu.

Pokud máte zájem o zajištění školní družiny, je nezbytné závazně přihlásit své děti vychovatelkám nejpozději do 16. února 2015

Přihlášku si můžete vyzvednout u ved. ŠD Boženy Raabové

Děkujeme.
B. Raabová
ved. ŠD

Vážení rodiče,

v pátek 30. ledna jsou pololetní prázdniny.

Provoz školní družiny v době pololetních prázdnin je zajištěn

v MŠ Resslova 10, Praha 2 od 7:30 – 16:00

Školní jídelna nebude v provozu.

Pokud máte zájem o zajištění školní družiny, je nezbytné závazně přihlásit své děti vychovatelkám nejpozději do 23. ledna 2015  

Děkujeme.
B. Raabová, ved. ŠD

Vážení rodiče,

v pondělí 27.10 a středa 29. 10. 2014 jsou podzimní prázdniny, na které navazuje ředitelské volno v době od 30. 10. do 31. 10.

Provoz školní družiny v době podzimních prázdnin je zajištěn na ZŠ Jana Masaryka 21, Praha 2.

Pokud bude ve dnech ředitelského volna značný zájem rodičů o školní družinu (nejméně 10 dětí), bude provoz ŠD zajištěn v budově naší školy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dva dny, nebudou zajištěny obědy

a nebude se topit!

Pokud máte zájem o zajištění školní družiny, je nezbytné závazně přihlásit své děti vychovatelkám nejpozději do 17. října.

Děkujeme. B. Raabová ved. ŠD

V pátek 10.října probíhají v prostorách školy komunální volby do zastupitelstev obcí

Z tohoto důvodu je upraven provoz školní družiny

  • ranní družina třída 2.B (2.patro – střed)
  • pro ŠD oběd zajištěn od 12:15!
  • činnost ŠD do 14:00
  • od 14:00 – 15:30 program mimo školu
  • koncová družina 15:30 – 16:00 2. patro střed

V pátek 10.října je koncová družina do 16:00!!!

Platba školního klubu

Platba školního klubu je 200Kč měsíčně.   

Platí se účtem nebo složenkou na č. úč. školní družiny
Září – prosinec 800kč
Leden – červen 1200Kč.

Variabilní symbol dítěte na platbu školního klubu vám na požádání sdělí vedoucí ŠD

V žádném případě není možno platit školní klub na celý školní rok !

Provoz školního klubu.

Školní klub začíná od 2. září 2014 pro žáky 4. a 5. ročníků.

Provoz:

Z důvodu velkého počtu dětí nebudou  4. a 5. ročníky ve školním roce 2014 -2015 zařazeny do školní družiny.  Je zde však pro Vás nabídka otevřít v letošním roce školní klub. Podmínkou otevření klubu je účast nejméně 30 dětí.

Poplatek bude 200 Kč měsíčně, září – prosinec 800 Kč a leden- červen 1 200 Kč.

Poplatek, který se platí předem (do 15. září), ovlivňuje zahájení školního klubu.

Školní klub bude otevřen od 2. září 2014 v prostorách školy (třída 7. A od 13:00 – 16:00)

Děti budou pod dozorem pedagoga a budou odcházet průběžně na základě zápisního lístku vyplněného zákonným zástupcem. Členové školního klubu budou mít možnost navštěvovat ranní družinu a v případě potřeby, přecházet po 16:00 do koncové družiny do 17:00.

Pokud budete mít zájem, vyplňte prosím závaznou přihlášku třídnímu učiteli.

2014-04-23 Čarodějnický rej

Pálení čarodějnic je dlouholetou tradicí. Tento původem keltský zvyk se rovněž v naší škole dodržuje a u dětí si získal velkou oblib velké popularity.

 Ani letos jsme oslavy nevynechali a navštívili akci Čarodějnický rej v DDM v Praze 2. Přivítáni jsme byli ve velkém stylu. Čarodějnice dětem rozdala lístečky s tajenkou a vysvětlila pravidla soutěže.

 Každá atrakce byla spojena s úkolem, který byl součástí čarodějnické tajenky. Čarodějnice a čarodějové vyzkoušeli u dětí přesnost ve střelbě z luku, hbitost v pavučinové síti nebo fantazii při výrobě čarodějnické panenky.

Čarodějnické odpoledne bylo opravdu kouzelné a dětem se velice líbilo. I vy můžete být na chvíli součástí tohoto programu, když se podíváte na naše webové stránky.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2