Články družina

Vážení rodiče,

v pátek 30. ledna jsou pololetní prázdniny.

Provoz školní družiny v době pololetních prázdnin je zajištěn

v MŠ Resslova 10, Praha 2 od 7:30 – 16:00

Školní jídelna nebude v provozu.

Pokud máte zájem o zajištění školní družiny, je nezbytné závazně přihlásit své děti vychovatelkám nejpozději do 23. ledna 2015  

Děkujeme.
B. Raabová, ved. ŠD

Vážení rodiče,

v pondělí 27.10 a středa 29. 10. 2014 jsou podzimní prázdniny, na které navazuje ředitelské volno v době od 30. 10. do 31. 10.

Provoz školní družiny v době podzimních prázdnin je zajištěn na ZŠ Jana Masaryka 21, Praha 2.

Pokud bude ve dnech ředitelského volna značný zájem rodičů o školní družinu (nejméně 10 dětí), bude provoz ŠD zajištěn v budově naší školy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dva dny, nebudou zajištěny obědy

a nebude se topit!

Pokud máte zájem o zajištění školní družiny, je nezbytné závazně přihlásit své děti vychovatelkám nejpozději do 17. října.

Děkujeme. B. Raabová ved. ŠD

V pátek 10.října probíhají v prostorách školy komunální volby do zastupitelstev obcí

Z tohoto důvodu je upraven provoz školní družiny

  • ranní družina třída 2.B (2.patro – střed)
  • pro ŠD oběd zajištěn od 12:15!
  • činnost ŠD do 14:00
  • od 14:00 – 15:30 program mimo školu
  • koncová družina 15:30 – 16:00 2. patro střed

V pátek 10.října je koncová družina do 16:00!!!

Platba školního klubu

Platba školního klubu je 200Kč měsíčně.   

Platí se účtem nebo složenkou na č. úč. školní družiny
Září – prosinec 800kč
Leden – červen 1200Kč.

Variabilní symbol dítěte na platbu školního klubu vám na požádání sdělí vedoucí ŠD

V žádném případě není možno platit školní klub na celý školní rok !

Provoz školního klubu.

Školní klub začíná od 2. září 2014 pro žáky 4. a 5. ročníků.

Provoz:

Z důvodu velkého počtu dětí nebudou  4. a 5. ročníky ve školním roce 2014 -2015 zařazeny do školní družiny.  Je zde však pro Vás nabídka otevřít v letošním roce školní klub. Podmínkou otevření klubu je účast nejméně 30 dětí.

Poplatek bude 200 Kč měsíčně, září – prosinec 800 Kč a leden- červen 1 200 Kč.

Poplatek, který se platí předem (do 15. září), ovlivňuje zahájení školního klubu.

Školní klub bude otevřen od 2. září 2014 v prostorách školy (třída 7. A od 13:00 – 16:00)

Děti budou pod dozorem pedagoga a budou odcházet průběžně na základě zápisního lístku vyplněného zákonným zástupcem. Členové školního klubu budou mít možnost navštěvovat ranní družinu a v případě potřeby, přecházet po 16:00 do koncové družiny do 17:00.

Pokud budete mít zájem, vyplňte prosím závaznou přihlášku třídnímu učiteli.

2014-04-23 Čarodějnický rej

Pálení čarodějnic je dlouholetou tradicí. Tento původem keltský zvyk se rovněž v naší škole dodržuje a u dětí si získal velkou oblib velké popularity.

 Ani letos jsme oslavy nevynechali a navštívili akci Čarodějnický rej v DDM v Praze 2. Přivítáni jsme byli ve velkém stylu. Čarodějnice dětem rozdala lístečky s tajenkou a vysvětlila pravidla soutěže.

 Každá atrakce byla spojena s úkolem, který byl součástí čarodějnické tajenky. Čarodějnice a čarodějové vyzkoušeli u dětí přesnost ve střelbě z luku, hbitost v pavučinové síti nebo fantazii při výrobě čarodějnické panenky.

Čarodějnické odpoledne bylo opravdu kouzelné a dětem se velice líbilo. I vy můžete být na chvíli součástí tohoto programu, když se podíváte na naše webové stránky.

2014-04-23 Bezpečně v dopravě

Být součástí dopravního provozu, znát dopravní značky nebo poskytnout první pomoc při nehodě, to chce hodně zkušeností a odvahy. V této oblasti nám velice pomáhají příslušníci policie Prahy 2, kteří

pro nás pravidelně připravují akci „Bezpečně v dopravě“ v prostorách Muzea policie Prahy 2.

I letos nás program nezklamal. Bylo se na co koukat. Děti si vyzkoušely znalosti první pomoci, zopakovaly si dopravní značky, ale největší události byla exhibice policejních příslušníků s jejich zvířecími kamarády.

Celý program můžete vidět na webových stránkách naší školy.

Vážení rodiče,

od 17.4. – 18. 4.  jsou velikonoční prázdniny.

Provoz školní družiny v době velikonočních prázdnin je zajištěn na ZŠ Sázavská od 7:30 – 16:30

Pokud máte zájem o zajištění školní družiny, je nezbytné závazně přihlásit své děti vychovatelkám nejpozději do 9. dubna 2014   

Děkujeme. B. Raabová ved. ŠD

2014-03-19 Chvalský zámek

V polovině března jsme navštívili Chvalský zámek, ve kterém probíhá výstava loutek a strašidel známé ilustrátorky Vítězslavy Klimtové.

Výlet byl součástí školního projektu „Sem a tam.“ Věřte, bylo se na co dívat.

Celou akcí nás provázela Mgr. A. Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku, ve spolupráci se svými kolegyněmi. Pohovořily o historii zámku a formou her a soutěží dětem přiblížily pohádkový svět plný víl, skřítků a strašidel. Poutavý výklad byl zpestřen hrou, kterou děti postupně plnily. Na závěr si mohly vybarvit omalovánky skřítků a v pohádkové herně si vyzkoušet svou zručnost.

Akce se dětem velice líbila, jejich usměvavé obličeje můžete vidět na našich webových stránkách.

Vážení rodiče,

ve středu 19. března 2014 pořádáme pro děti výlet, který je součástí projektu „Poznej svou zem“.

Cíl: Chvalský zámek v Horních Počernicích Praha 20

Ať žijí strašidla! Víly, skřítkové a bubáci pro malé a velké Vítězslavy Klimtové.

Autobus hradí SRPŠ z projektu. Děti hradí vstupné a pojištění.

Odjezd: 12:30

Příjezd: do 17.30

Zájemce prosíme, aby vyplněnou přihlášku odevzdali nejpozději do pátku 14. února 2014. Částku 50 Kč odevzdají účastníci po jarních prázdninách nejpozději do 5.března 2014 paní vychovatelkám.

Podrobnější informace o akci jsou na odkazu www.chvalskyzamek.cz

Děkujeme.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2