Články družina

2014-04-23 Bezpečně v dopravě

Být součástí dopravního provozu, znát dopravní značky nebo poskytnout první pomoc při nehodě, to chce hodně zkušeností a odvahy. V této oblasti nám velice pomáhají příslušníci policie Prahy 2, kteří

pro nás pravidelně připravují akci „Bezpečně v dopravě“ v prostorách Muzea policie Prahy 2.

I letos nás program nezklamal. Bylo se na co koukat. Děti si vyzkoušely znalosti první pomoci, zopakovaly si dopravní značky, ale největší události byla exhibice policejních příslušníků s jejich zvířecími kamarády.

Celý program můžete vidět na webových stránkách naší školy.

Vážení rodiče,

od 17.4. – 18. 4.  jsou velikonoční prázdniny.

Provoz školní družiny v době velikonočních prázdnin je zajištěn na ZŠ Sázavská od 7:30 – 16:30

Pokud máte zájem o zajištění školní družiny, je nezbytné závazně přihlásit své děti vychovatelkám nejpozději do 9. dubna 2014   

Děkujeme. B. Raabová ved. ŠD

2014-03-19 Chvalský zámek

V polovině března jsme navštívili Chvalský zámek, ve kterém probíhá výstava loutek a strašidel známé ilustrátorky Vítězslavy Klimtové.

Výlet byl součástí školního projektu „Sem a tam.“ Věřte, bylo se na co dívat.

Celou akcí nás provázela Mgr. A. Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku, ve spolupráci se svými kolegyněmi. Pohovořily o historii zámku a formou her a soutěží dětem přiblížily pohádkový svět plný víl, skřítků a strašidel. Poutavý výklad byl zpestřen hrou, kterou děti postupně plnily. Na závěr si mohly vybarvit omalovánky skřítků a v pohádkové herně si vyzkoušet svou zručnost.

Akce se dětem velice líbila, jejich usměvavé obličeje můžete vidět na našich webových stránkách.

Vážení rodiče,

ve středu 19. března 2014 pořádáme pro děti výlet, který je součástí projektu „Poznej svou zem“.

Cíl: Chvalský zámek v Horních Počernicích Praha 20

Ať žijí strašidla! Víly, skřítkové a bubáci pro malé a velké Vítězslavy Klimtové.

Autobus hradí SRPŠ z projektu. Děti hradí vstupné a pojištění.

Odjezd: 12:30

Příjezd: do 17.30

Zájemce prosíme, aby vyplněnou přihlášku odevzdali nejpozději do pátku 14. února 2014. Částku 50 Kč odevzdají účastníci po jarních prázdninách nejpozději do 5.března 2014 paní vychovatelkám.

Podrobnější informace o akci jsou na odkazu www.chvalskyzamek.cz

Děkujeme.

2013-10-07 Myslivecký denDne 7. října se uskutečnila akce MŠTM Prahy 2 Myslivecký den. Školní družina se této události ráda účastnila a umožnila dětem 2. – 4. ročníků užít si odpoledne plné akcí spojených s myslivostí. Pod odborným dohledem samotných myslivců děti plnily nejrůznější úkoly spojené s přírodou a zvířenou.

2013-10-09 Po stopách K. Maye

Ve středu 9. října v odpoledních hodinách se děti 1. a 2. ročníku školní družiny účastnily zábavně-vzdělávací akce konané v Náprstkově muzeu.

Vážení rodiče,

od 29.10 do 30. 10. 2011 jsou podzimní prázdniny, na které navazuje ředitelské volno v době od 31. 10. do 1. 11.

Provoz školní družiny v době podzimních prázdnin je zajištěn na ZŠ Londýnská.

Pokud bude ve dnech ředitelského volna značný zájem rodičů o školní družinu (nejméně 10 dětí), bude provoz ŠD zajištěn v budově naší školy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dva dny, nebudou zajištěny obědy a nebude se topit!

Pokud máte zájem o zajištění školní družiny, je nezbytné závazně přihlásit své děti vychovatelkám nejpozději do 9.října. 

Děkujeme.
B. Raabová
ved. ŠD

2013-03-17 Florbalový turnajV neděli 17. března se žáci z naší školy zúčastnili florbalového turnaje ve sportovní hale Sokol Královské Vinohrady. Účast byla veliká. Účastníci přijeli z celé Prahy a hráli ve všech věkových kategorií.

Naše děti se pustily do turnaje s velkým nadšením. Podívat se přišli i rodiče a svým povzbuzováním motivovali své ratolesti k maximálním výkonům.

Výsledky se dostavily. Žáci 1. a 2. ročníků si z mini kategorie odnesli krásné 3. místo. Stejné umístění získali i žáci 4. a 5. ročníků.

Účastníky v mini kategorii byli tito:  Ellen Zárožňová, Jíří Bláha, Boris Bočev, Šimon Svoboda, Timotej Pros, Stefan Stanivukovič a Tomy Atanasov. Ve 2. kategorií to byli tito: Dominika Pilarská, Anna Leubnerová, Filip Salač, Adam Drábek, Prokop Bílek, Antonín Bílek, Rozen Atanasov, Matyáš Kaiz, Tomáš Likler.

Obdivuhodný výkon některých členů týmu byl oceněn v rámci jednotlivců. Tomy Atanasov a Prokop Bílek byli na konci soutěže vyhlášeni nejlepšími golmany.

Šťastné tváře všech soutěžících můžete shlédnout na našich webových stránkách.

2013-02-20 Karneval v DDM Prahy 2

Měsíc únor je nepochybně spjat s masopustními svátky a karnevalem. Je to důkaz příchodu jara a jak jinak ho přivítat než veselím a dobrou náladou. Přijali jsme pozvání na dětský karneval, který pořádá DDM Prahy 2. Děti si oblékly krásné kostýmy a ponořily se do víru karnevalu. Akce byla zpestřena soutěžemi, ve kterých si účastníci vyzkoušeli svou obratnost a fantazii při výrobě karnevalových masek.

Dětem se akce velice líbila. Jejich dobrá nálada září z fotografií, které si můžete prohlédnout na webových stránkách naší školy.

Přiložené soubory: 

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2