Verze pro tisk

Z důvodu voleb, konaných v pátek 24. května 2019 je upraven provoz školní družiny a školního klubu.

Prosíme rodiče, aby si děti vyzvedli nejpozději do 16:00.

Provoz:

V pátek 24. května bude koncová družina ve 2. patře ve 2.B.

Prosíme, zvoňte na zvonek III. oddělení 2.B

  • Provoz všech oddělení školní družiny a školního klubu je ve 2. patře 
  • všechna oddělení zůstávají ve svých třídách do 14:00

Děti, které zůstávají ve školní družině do 16:00, odcházejí na vycházku mimo školu.

Odchod 13:45 – Botanická zahrada - výstava - vstupné 30Kč

Z vycházky se vrací v 15:45.

Zájmové kroužky jsou v provozu.

Děkujeme
B. Raabová
ved. ŠD

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2