Verze pro tisk

Z důvodu voleb, konaných 12. října 2018 je upraven provoz školní družiny a školního klubu.

Prosíme rodiče, aby si děti vyzvedli nejpozději do 16:00.

Provoz:

V pátek  12. října  bude  koncová družinve 2. patře ve 2.B.

Prosíme, zvoňte na zvonek III. oddělení 2. B

  • Provoz všech oddělení školní družiny a školního klubu je ve 2. patře 
  • všechna oddělení zůstávají ve svých třídách do 15:00

Děti, které zůstávají ve školní družině do 16:00 odcházejí na akci Zábavné odpoledne v DDM Stanice přírodovědců Prahy 2

Děti potřebují batoh, pití, svačinu, vstupné 30Kč.

Z vycházky se vrací v 15:45.

Zájmové kroužky jsou v provozu.

Děkujeme
B. Raabová
ved. ŠD

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2