Verze pro tisk

Z důvodu voleb, konaných 5. října 2018 je upraven provoz školní družiny.

Prosíme rodiče, aby si děti vyzvedli nejpozději do 16:00.

Provoz:

V pátek  5. října bude ranní a koncová družina ve 2. patře ve 2.B.

Prosíme, zvoňte na zvonek III. oddělení 2.B

  • Provoz všech oddělení školní družiny je ve 2. patře 
  • všechny oddělení zůstávají ve svých třídách do 15:00

Děti, které zůstávají ve školní družině  a školního klubu do 16:00 odcházejí na akci Výstava filmových kostýmů v Tančícím domě.

Děti potřebují batoh, pití, svačinu, vstupné 60Kč.

Z vycházky se vrací v 15:45.

Zájmové kroužky jsou v provozu.

Děkujeme
B. Raabová
ved. ŠD

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2