Verze pro tisk

Z důvodu zápisu do 1. tříd, konaných 3. a 4. dubna, je upraven provoz školní družiny.

Od 11:45 jsou sloučeny třídy:

  • 1.A + 1.B - třída 1.B - zvonek 1.B (hnědý čtvereček)
  • 2.A + 2.B - třída 2.A - zvonek 2.A (ovál)
  • 3.A + Přípravná třída zůstává ve své třídě do 16:00

Od 12:30 jsou sloučeny třídy - zvonek 3. oddělení (zelený trojúhelníček)

  •  3.B + 4.A - třída 9.B - zvonek koncová a ranní ŠD
  • Děti ze 4.B zůstávají ve svých odděleních

Provoz školní družiny je ve druhém patře do 15:30

Vycházky jsou do 15:00

Děkujeme za pochopení
B. Raabová
ved. ŠD

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2