Verze pro tisk

Z důvodu voleb konaných do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je v pátek 8. října 2021 upraven provoz školní družiny.

Prosíme rodiče, aby si děti vyzvedli do 16:00.

Provoz všech oddělení školní družiny je ve 2. patře, všechna oddělení zůstávají ve svých třídách do 14:00

Po 14:00 odcházejí všechna oddělení na vycházku nebo hřiště vnitroblok

Za nepříznivého počasí, zůstávají ve svých příslušných odděleních.

  • ranní družina je v provozu
  • koncová družina je do 16:00

Děkujeme
B. Raabová
ved. ŠD

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2