Verze pro tisk

2019-09-06 Den s IZS v parku FolimankaV pátek 6. 9. 2019 se vydali žáci prvního a druhého stupně ze školy Na Smetance na DEN S  IZS (Integrovaným záchranným systémem).  Městská část Praha 2 pořádala pro školy a veřejnost akci s názvem Bezpečná dvojka - Den s IZS. Při vstupu do parku Folimanka na Praze 2 čekaly na návštěvníky jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému. U vytyčených stanovišť byl připravený program a ukázky práce jednotlivých složek: Městské policie, České policie, Hasičského záchranného sboru České republiky, Českého červeného kříže, České armády a Vojenských záloh.

Hned na kraji prostoru stálo připravené hasičské vozidlo, kde si mohli žáci prohlédnout jeho vnitřní část. Hasiči jim ukázali svoji výstroj a jednotlivé součásti výbavy vozidla.

U vedlejšího stánku předváděly členky Českého červeného kříže první pomoc. Na připravené figuríně demonstrovaly resuscitaci. Za stanem natáčel filmový štáb simulovanou první pomoc převážně řezných ran. Ve stejné řadě stál zaparkovaný vojenský automobil, který si zájemci mohli prohlédnout i zevnitř. U stánku Aktivní zálohy Armády ČR čekali vojáci s ukázkou zbraní, polním lehátkem a výstrojí. Děti si mohly zkusit potěžkat bazuku i kulomet. Hned sousední stánek seznamoval s vojenským povoláním a vojáci z povolání představovali Vojenskou střední a vyšší odbornou školu v Moravské Třebové a Univerzitu obrany s fakultami vojenského zdraví, vojenských technologií a vojenského leadershipu.

Na protější straně měly zázemí Městská policie a Česká policie. Městská policie nám kromě informačních letáčků o zabezpečení obydlí, ochraně proti krádežím a bezpečné přepravě MHD předvedla i svůj vozový park. Automobily a motorky přitahovaly všechny děti od mateřské školky po středoškoláky. Velkou pozornost budili také koně.

Česká policie předvedla práci oddělení služební kynologie. Vycvičení policejní psi předvedli zadržení podezřelého a návštěvníci si mohli prohlédnout vystavený ochranný oblek. Psovodi rádi vysvětlili, jak psi vyhledávají výbušniny, návykové látky, lidské ostatky a s čím vším mohou pomáhat v policejní práci. Děti dlouho stály u převozového vozu a pozorovaly, jak je cvičitel krmí. Opodál u nenápadného stolku stál pracovník kriminální služby. Předváděl práci výjezdového technika a způsob, jak se hledají otisky prstů. Cizinecká policie předvedla své vozidlo a termokameru. Členové pořádkové služby zapůjčovali svou výstroj. Přilba a ochranná neprůstřelná vesta šly z ruky do ruky.

Všichni návštěvníci měli možnost podívat se do krytu, který byl při této příležitosti zpřístupněn.

Na celou akci dohlížela jízdní policie na koních. Počasí všem přálo, a přestože se trochu ochladilo, návštěvníci si celé dopoledne hezky užili.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2