Verze pro tisk

2018-10-14 Smetanka, zahrada, rodiče a dětiŠkoly, rodiče i veřejnost zejména ve velkých městech si začínají uvědomovat důležitost propojení městských celků s přírodou.

Ve školách je nám zřejmé, že takzvané dílny, pěstitelské práce – dnes nazývané polytechnická výchova – právě v městských školách mají pro děti velký při osvojování si pracovních návyků, ať se jedná o řezání, pilování, nebo hrabání listí, rytí záhonků, vysazování zeleně apod.

Škola však bez propojení a spolupráce s rodiči může v této oblasti vychovávat a vzdělávat jen omezené míře.

U nás na Smetance se rodiče rozhodli, že budou škole v této oblasti nápomocni nejen nákupem okrasných keřů a květin, ale že pomohou prací a to rovnou se svými dětmi..

Prohlédněte si několik zajímavých fotografií ze společné brigády rodičů a dětí. V neděli 14 října se sešlo asi 40 rodičů s téměř čtyřiceti dětmi, dovezli potřebné nářadí a pustili se do revitalizace školní zahrady. Děti hrabaly listí, sázely rostlinky, plnily školní kompostéry. Byly ochotnými pomocníky. Rodiče s dětmi vyčistili a vypleli stávající záhony, ostříhali keře a růže, vytvořili nové záhony a do nich zasázeli více než 200 nejrůznějších trvalek a asi čtyřicet okrasných keřů, které nakoupili z příspěvků Společnosti rodičů a přátel školy. Intenzivně se pracovalo celou neděli.

Rodiče ovšem pojali celou neděli nejen pracovně, ale také jako vzájemné setkání rodičů, dětí a školy. Napekli koláče, přinesli mnoho dalších dobrot pro děti. Po práci si všichni společně dali zasloužené kafe (děti limonádu) a opekli přinesené buřtíky.

A na závěr to nejlepší. Akce se líbila, takže se všichni dohodli, že si brigádu a společné setkání určitě v jarním období zopakují.

Naplňuje se vize, že zahrada školy Na Smetance se opravdu stane místem setkávání rodičů s dětmi a že v dětech probudíme a upevníme společnými silami  lásku a zodpovědné chování k přírodě.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2