Verze pro tisk

2019-10-16 Lindava, Sloup, Panská skálaNa posledním výletě za krásami naší vlasti jsme zavítali do sklárny v Lindavě. Poznali jsme práci sklářů opravdu zblízka.

Sklárna Ajeto v Lindavě produkuje luxusní a exkluzivní sklo, které můžete spatřit v uměleckých galeriích celého světa. Tato sklárna připravuje i známé ceny Thálie (ocenění udělované Hereckou asociací od roku 1993 nejlepším umělcům) nebo poháry pro vítěze cyklistického závodu Tour de France. Práci mistrů jsme shlédli při exkurzi v samotné huti, brusírně, formárně i ve sklářské restauraci. Ze sklárny jsme se vydali na blízký hrad Sloup.

Hrad Sloup se nachází ve stejnojmenné vesnici Sloup v Čechách. Pro mnohé bylo možná překvapivé zjištění, že „hrad“ je vlastně barokní sakrální objekt. Naopak, toto zjištění dává mnoha zdejším prostorám smysl. A romantika odsud proto také nezmizela. A nakonec bude vcelku poctivé konstatovat, že výsledkem snah všech (nejen barokních) budovatelů, jejich nápadů, námahy, zanícení a nesporného umění, je malebný, ale vlastně velmi kuriózní objekt.

Poslední zastávkou výletu byla Panská skála. Je to geologická lokalita, na které se nacházejí kamenné varhany vzniklé sloupcovou odlučností čediče při tuhnutí magmatu, které bylo odkryto vlivem lidské těžební činnosti do současné podoby. Velmi malebné místo bylo využíváno i jako filmařská kulisa například při natáčení známé pohádky Pyšná princezna.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2