Verze pro tisk

2017-09-27 Projektový den Pravěk 6. ročníkyNaši šesťáci měli 26. a 27. září 2017 teoretickou i praktickou cestu do historie. V úterý 26. 9. je čekal v Muzeu hl. m. Prahy interaktivní program Mladý archeolog, obě šestky pilně pracovaly pod vedením odborných lektorů celé dopoledne, mimo jiné se seznámili i s pravěkem na území dnešní Prahy, poznali, jak se pravěcí lidé živili, jak se zdobili a jaké měli schopnosti.

A následující den se úplně všichni proměnili v pravěké obyvatele naší školní zahrady. Slunce a příjemný podzimní den. Hromada dětí, pět pravěkých žen a jeden pravěký muž. Z chumlu dětí se losováním stávají pravěké rodiny s tátou, mámou a dětmi. Někoho losování zaskočilo, jiní byli s rodinou spokojeni, všichni se ovšem museli podílet na zajištění obživy. Drcení zrní třením kameny dalo zabrat všem, nakonec bylo namleto a hodnotili jsme, kdo by asi měl nejvíc obilných placek. Pak došlo na dělbu práce, muži a chlapci šli vyrábět kamenné sekyrky pod vedením šamana Jana, ženy a dcery se daly do barvení látek rostlinnými barvivy, pak ještě měly obstarat hliněné nádobí pro svoji rodinu. Keramická hlína a předtím barva, to byla paráda na rukou. Vše se podařilo zvládnout, zatímco mužské osazenstvo otestovalo vrhem, jestli jsou sekyrky kvalitní. A případně je poopravili. Ženské i mužské výrobky jsme hrdě vystavili ve stromovém zákoutí.

Metitím se na školní zahradu dostavil třímetrový mamut a čekal způsobně na ukázněné lovce. Všichni v zástupu, oštěpy na příděl a snaha ulovit oběd pro rodinu veliká. Chvíli trvalo, než jsme byli s lovem u konce, mamut se proměnil v pravuřty, měli jsme i prachleba a dokonce i prahořčici i praubrousky a mnoho pozoruhodných pradobrot. Šamani rozdělali oheň, rozdali opékací pruty a mnoho dobrých rad. A peklo se, jedlo se, smálo se ostošest. Umouněné, umaštěné, spokojené pravěké osazenstvo si pak sedlo do kruhu a každý rod připravil hodnocení dne i báseň o pravěkých aktivitách. Den jsme ukončili v dobré náladě a z pravěku jsme se museli vrátit do současnosti. Podívejte se na fotky, jak se nám den vydařil.

-prawit,pračer,pranov,praposp,pramach,prašot a všechny praděti-

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

DDM P2