Verze pro tisk

ICT plán školy

ICT plán školy popisuje stávající stav a cíle, kterých chce škola v souladu se Standartem ICT (informačních a komunikačních technologií) služeb ve škole v oblasti ICT dosáhnout a postup jejich dosažení. Plán se zpracovává na období 2 let.

Stávající stav

1. CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ VE ŠKOLE: 372

1. stupeň žáků: 191

2. stupeň žáků: 181


2. CELKOVÝ POČET PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ:

 

celkem

Z

P

S

učitelé

22

22  (100%)

12 (54%)

2

vychovatelé

7

7    (100%)

1   (25%)

 

asistenti pedagoga

7

6    (67%)

5   (55%)

 

3. UČEBNY:

Učebny, třídy, kabinety,…

Přípojná místa

Pracovní stanice

Stáří pracovních stanic

Prezentační technika

Lokální počítačová síť

Poznámky

2 počítačové učebny

19

18 + 1

2 roky

dataprojektor

UTP

1. stupeň

20

19 + 1

> 5 let

dataprojektor

UTP

2. stupeň

4 odborné pracovny s vybavením

1

1

> 5 let

dataprojektor, interaktivní tabule

UTP

F

1

1

> 5 let

dataprojektor

UTP

1

1

> 5 let

dataprojektor, interaktivní tabule

UTP

Ch

1

2

> 5 let

 

UTP

Spec. ped.

3

3

nové

dataprojektor, int. tabule

UTP

1.A, 1.B, 2.A

1

1

nová

dataprojektor, jazykové stanice

UTP

jaz. učebna

3 odborné pracovny

0

0

-

-

-

Vv, kuchyňka

4 běžné třídy s vybavením

 

1

> 5 let

ne

 

5.A

 

1

> 5 let

ne

 

3.A

 

1

> 5 let

ne

 

4.B

 

1

> 5 let

ne

 

2.A

10 běžných tříd

0

0

-

-

-

 

1 kabinet

1

1

> 5 let

ne

WIFI

3 kabinety

0

0

-

-

-

Čj, F, Ch

Sborovna

2

2

2 roky

ne

kabeláž UTP

 

Ředitelna

1

1

1 roky

ne

kabeláž UTP

 

Kancelář

2

2

3 roky

ne

kabeláž UTP

 

1

1

3 roky

ne

kabeláž UTP

zást. řed.

1

1

4 roky

ne

kabeláž UTP

jídelna

Notebook

 

2 1 rok

ne

WIFI

ředitel, zást. řed.
 

1

3 roky

ne

WIFI  

 

2

> 5 let

ne

WIFI

 

 

1

4 rok

ne

WIFI

 

1

1

> 5 let

ne

UTP

Spec. ped.

 

Celkem: 52 přípojných míst, 63 pracovních stanic z toho 14 starších pěti let 

Pracovní stanice

  • v počítačových učebnách - (dle standardu 5 stanic na 100 žáků) skutečnost 37 stanic na 372 žáků odpovídá standardu.
  • v nepočítačových učebnách - (dle standardu 2 stanice na 100 žáků) skutečnost 4 stanice a 1 notebook připojených v síti a 5 stanic a 1 notebook bez sítě, pro naplnění standardu je třeba připojit ještě alespoň jednu stanici k síti. Všechny počítače jsou starší než 5 let.
  • pro učitele - (dle standardu 1,5 učitele na 1 stanici) stanice pro učitele 2 ve sborovně, 1 v kabinetě přírodopisu, 2 v počítačových učebnách, 4 notebooky, dále mohou učitelé používat žákovské pracovní stanice v počítačové učebně. Standard pro naši školu určuje minimálně 15 pracovních stanic sloužících k přípravě učitele na výuku a k jeho vzdělávání. Je třeba zřídit 6 pracovních stanic pro přípravu učitelů na výuku a modernizovat 4 pracovní stanice starší než 5 let.

Problémem je stáří pracovních stanic, postupná obměna starých počítačů bude záviset na finančních možnostech školy. Je třeba dořešit místa pro instalaci notebooku (lze použít WiFi nebo PLA)  a dataprojektoru v kmenových učebnách. Prozatím využíváme odborné učebny (fyziky, chemie a přírodopisu) i pro výuku jiných předmětů.

Lokální počítačová síť

Standard požaduje 48 přípojných míst (12 na 100 žáků), skutečnost 52 přípojných míst odpovídá standardu. K připojení dalších pracovních stanic lze využít technologie WiFi, případně rozšírit UTP síť.

Prezentační technika

Standart ukládá 1 datový projektor na 100 žáků. Jsme vybaveni 9 datovými projektory pevnými, jedním přenosným data projektorem, 3 interaktivními tabulemi SmartBoard, a 3 interaktivními tabulemi 3M, což odpovídá standardu.

4. STANDARDNÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ:

Aplikace

Řešení žák

Řešení učitel

Možnost tisku

žák/učitel

Textový editor

WordPad, MS Word

WordPad, MS Word

ano/ano

Tabulkový editor

MS Excel

MS Excel

ano/ano

Grafický editor

bitmapový editor

Malování

Malování

ano/ano

vektorový editor

MS Word

MS Word

ano/ano

fotoeditor

InfarView, PhotoEditor

InfarView, PhotoEditor

ano/ano

Editor prezentací

MS PowerPoint

MS PowerPoint

ano/ano

Ukládání dat

File server

File server

ano/ano

Webový prohlížeč

Internet Explorer, Mozilla

Internet Explorer, Mozilla

ano/ano

Klient elektronické pošty

Mozilla

Mozilla, MS Outlook

ano/ano

Poštovní schránka

free e-mail (veřejně dostupné služby), možnost zřídit schránku v doméně nasmetance.cz

ano/ano

Editor webových stránek

MS Eord MS Word

 

Prostor pro webovou prezentaci

 

 

 

Výukové programové vybavení

Terasoft M, Čj, Př, Vla, Langmaster M, Pp, F, Ch, Aj, Nj, SILCOM Čj, M, Aj, Objevitel, dysedice

 

Informační zdroje

Encyklopedie Diderot 2002

 

Pracovní prostředí žáka i učitele odpovídá standardu. Antivirová ochrana je zajištěna pomocí programu AVG. K blokování vybraných www stránek a internetových služeb používáme firewall ZyWall USG 200. Pedagogičtí pracovníci nemají možnost přistupovat z domova k ICT službám poskytovaným školou z důvodu velkých finančních nákladů na zajištění bezpečnosti.

5. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPOJNÝCH MÍST V BUDOVĚ ŠKOLY:

Na počítačovou síť jsou napojeny 2 učebny výpočetní techniky s 37 žákovskými počítači a dvěma učitelskými počítači, 6 PC pro vedení školy včetně dvou PC ve sborovně přístupných učitelům pro potřebnou práci. Kabeláž je tvořena strukturovanou kabeláží UTP kategorie 5e. Součástí kabeláže je protokol o proměření. Z důvodu členitosti budovy je pro rozšíření počítačové sítě do dalších prostor použita bezdrátová technologie 2.4 GHz (IEEE 802.11b) se zabezpečením WPA-PSK2 nebo 5 GHz (IEEE 802.11a) se zabezpečením WPA-PSK2. Dále používáme technologii Home plug V.1.0 Powerline Ethernet adapter (PLA). Rychlost páteře sítě je 1 Gb/s, pracovní stanice jsou připojeny rychlostí 100 Mb/s.

6. RYCHLOST A ZPŮSOB PŘIPOJENÍ K INTERNETU:

Škola je k internetu připojena linkou VDSL2 o rychlosti 40 Mbit/sec. Vedle internetu je ve škole připojení Wi-Fi o rychlosti 54 - 150 Mb/sec. Připojení zajišťuje školní server. V rámci sítě funguje firewall, který je nastaven na blokování určitých portů, www stránek. Antivirová ochrana je zajištěna pomocí programu AVG.

7. ŠKOLNÍ SERVER:

DELL PE - 1009

8. ZAJIŠTĚNÍ SCHRÁNEK ELEKTRONICKÉ POŠTY A PROSTORU PRO WEBOVÉ PREZENTACE ŠKOLY, ŽÁKŮ A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ:

Uživatelé mají možnost zřízení mailové schránky na serveru nasmetance.cz, většinou používají mailovou schránku  Žáci i učitelé mají možnost tvořit a publikovat své webové stránky v rámci webových stránek školy.

9. INFORMACE O DODRŽOVÁNÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA A LICENČNÍ UJEDNÁNÍ:

Veškerý systém použitý v počítačové síti je legálně pořízený.

Cílový stav

Postupná obměna počítačů starších než pět let, přednostně sborovna, učebny s interaktivními tabulemi, dle finančních možností školy. Zvýšit počet pracovních stanic pro přípravu učitelů na 15 (nákup notebooků). Zařídit učebnu s dataprojektorem pro žáky 1. stupně. Dataprojektor  do nové počítačové učebny.

V Praze 07.09.2012

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2