Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, vážení kolegové, milé děti, vážení čtenáři našich stránek,


chtěl bych Vám popřát v této složité době klidné prázdniny. Dovolte mi Vám popřát hodně zdraví a rodinné pohody. Přes prázdniny nebude probíhat distanční výuka, proto s klidem můžete zavřít Učebny, přestat hledat Meety a jen v klidu relaxovat.
Chce se mi říct, že se těším na setkávání se všemi dětmi a kolegy po prázdninách ve škole, ale podle epidemiologického vývoje to tak nevypadá. Vypadá to, že se opět budeme setkávat pouze virtuálně a složitě se budeme proplétat sítěmi distanční výuky. Všechny nás to mrzí a budeme doufat v brzké setkání při prezenční výuce ve škole.
Mám ještě jednu prosbu, prosím sledujte svoje maily i přes prázdniny, protože Vás budeme informovat o situaci v dalších týdnech, pokud se něco změní.
Děkuji Vám za nás všechny za Vaši trpělivost a pochopení v této době.

 

Zbyšek Vít, zástupce ředitelky

Článek nebyl založen na pravdivých faktech. Jednalo se o jinou osobu, která není zaměstnancem naší školy. Redaktor článku se již omluvil (omluvu najdete na konci článku).

Vážení rodiče,

v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona se od 14. 10. 2020 omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.  Od středy tedy zahajujeme distanční vzdělávání ve všech třídách školy. Od svých třídních učitelů jste obdrželi přihlašovací údaje do Google Classroom. Distanční výuka by měla probíhat do 23. 10. 2020. Od 26. 10. do 30. 10. bude týden, ve kterém se vystřídají dny volna, státní svátek a podzimní prázdniny. 2. 11. 2020 předpokládáme, že bude prezenční výuka obnovena. Další informace Vám budou zaslány třídními učiteli na e‑maily.

Hana Vítová, ředitelka školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci,


od 12.10. je na druhém stupni základních škol zahájena střídavá výuka na 14 dní.
Od 12.10. do 16.10. budou do školy docházet žáci 6. a 7. ročníku, žáci 8. a 9. ročníku jsou doma a vzdělávají se distančně. Měli by již být přihlášeni do Učebny. Následně od 19.10. bude výuka distančním způsobem probíhat pro 6. a 7. ročník (8. a 9. ročník bude docházet do školy). Ve dnech 26.10. a 27.10. vyhlásil ministr školství volné dny. Od 26.10. do 30.10.2020 bude škola pro žáky uzavřena z důvodu volných dnů, státního svátku a podzimních prázdnin. Provoz mateřské školy bude probíhat v prázdninovém režimu v budově Na Smetance 1.

Pro 1. stupeň je provoz bez omezení, v provozu je i školní družina. Uzavírá se pouze školní klub. Škola i v režimu střídání bude všem žákům 2. stupně poskytovat obědy.
Rodiče žáků 2. stupně obdrželi podrobné informace prostřednictvím třídních učitelů.
Prosím sledujte stránky školy a zároveň e-maily, kde vám poskytujeme podrobnější informace.

Děkujeme Hana Vítová, ředitelka školy

Pondělí:

Týdenní střídání prezenční a distanční výuky tříd 2. stupně.
Šesté a sedmé ročníky výuka ve škole, osmé a deváté ročníky distanční výuka.

13,30-14,30 hod. – kroužek angličtiny pro děti v MŠ

Úterý:

fotografování jednotlivců – děti v MŠ

Středa:

9,30 hod. – fotografování jednotlivců 1.stupně (kalendáře 2021),  cena pro zájemce: 270,-Kč, 

Akce ŠD:

Podzimní tvoření – školní akce, účast: 1. A, B,
Orientační hra, účast: 2.A,B
Poznáváme své město – Kostel sv.Ignáce, účast: 3.B, 4.A
Poznáváme své město – Novoměstská radnice, účast: 3.A, 4.B

Čtvrtek:

8,30-12,30 hod. – kurz profesní orientace pro 9.ročníky v PPP

- třídní projekt 3.třídy v MŠ – Jablíčkový den,

Pátek:

Celoškolkový projekt - Drakiáda

Další informace:

26.10 - 27.10. - úplný zákaz školní docházky, následuje státní svátek 28. října a navazující krátké podzimní prázdniny. Děti nepůjdou do školy celý tento týden.

29.-30.10.2020 – podzimní prázdniny

2020-09 Podzimní tvoření ve školní družiněPodzim ve školní družině nebyl pochmurný a nepříjemný. Naopak, nádherné barvy, které jsou v přírodě právě v tomto období, se nám staly inspirací k výtvarnému a kreativnímu tvoření. Děti pracovaly individuálně i ve skupinách, kreslily, vyráběly z papíru, malovaly.

Výsledky jejich snažení mohly potěšit i ostatní, protože se staly součástí výzdoby naší školy. Rozjasněné tváře dětí můžete vidět na nástěnce školní družiny.

Pondělí:

10,05 – 12,35 hod. – Finanční gramotnost v 8.A

Úterý:

8-12,35 hod. – Finanční gramotnost v 8.B

18 hod. – Rada školy

Středa:

Akce ŠD:
Poznávací vycházka, účast: 1. A, B
Turnaj ve vybíjené na šk.sport.areálu, účast: 2.A,B
Miniprojekt ŠD – poznávací vycházka za architekturou, Žižkovská věž, P3,
účast: 3.A,B, 4.A,B,

Čtvrtek:

celoškolkový projekt Den zvířat

Pátek:

 

Další informace:

14.10.2020 od 9,30 hod. – fotografování 1.stupně na kalendáře 2021, cena 270,-Kč
29.-30.10.2020 – podzimní prázdniny

2020-09-20 až 25 Škola v přírodě LučankaV neděli 20.9.2020 se naše třída 7.B. společně se třídou 7.A sešla v 9:15 v Italské ulici, odkud jsme vyrazili směr Jizerské hory. Za celou dobu, co jezdím na školu v přírodě jsme se sešli poprvé všichni a včas :-)

Neděle 20.9.2020

Cesta byla poklidná a v poledne jsme dorazili na chatu Lučanka. Když jsme vystoupili z autobusu, přivítal nás pan správce chaty a sdělil pár základních pravidel, která jsme měli dodržovat. Následně jsme se ubytovali a šli na oběd.

Následovala první krátká procházka na rozhlednu Bramberk, kde jsme si vyslechli krásný referát o této rozhledně, který si připravila naše spolužačka.

Počasí nám přálo, a tak jsme toho využili a vedle rozhledny jsme si zahráli seznamovací hru pro našeho asistenta Adama, aby si zapamatoval naše jména.

Žádáme rodiče, zákonné zástupce, kteří dosud nezaplatili finanční částku 800 Kč za školní družinu nebo školní klub na období září až prosinec, aby tak neprodleně učinili.

Doba splatnosti byla do 30. září 2020.

Zaplatit můžete bankovním převodem nebo složenkou, kterou vám na požádání vystavíme.

Děkujeme

2020-09-11 Výlet 4. ročníků na ŘípVelmi jsme se na výlet těšili. Dověděli jsme se mnoho nového a také už víme, že každý Čech by měl alespoň 1x za život navštívit horu Říp. Navštívili jsme rotundu sv. Jiří. Byli jsme se podívat odkud pochází základní kámen v Národním divadle.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2