Letos budou zápisy do 1. třídy v Základní škole a mateřské škole, Praha 2, Na Smetance 1 probíhat plně distanční formou. Jde tedy o formu zápisu bez přítomnosti dětí i rodičů. Tato situace je způsobena současnou situací v České republice. Děkujeme za pochopení a budeme se snažit Vám vyjít co nejvíce vstříc při této neobvyklé formě zápisu. Při nejasnostech nebo dotazech používejte prosím pro komunikaci email zapis@nasmetance.cz.

Instrukce k zápisu do 1. třídy 2020/2021

 1. Zápis bude přístupný v online prostředí od 1.4.2020 od 8:00 do 10.4.2020 do 18:00, poté se online formulář uzavře a nebude možno do něj vstupovat.
 2. Při vyplňování předregistrace dbejte na správné vyplnění Vaší emailové adresy, na kterou Vám následovně dojde odkaz na stažení dokumentu „Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2020/2021“.

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vám vyjádřit naprosté pochopení pro Vaši současnou situaci. Někteří z Vás jsou doma s dětmi a kromě pracovních povinností na dálku, péči o rodinu a domácnost mají nemalé starosti o distanční výuku svých dětí. Někteří dokonce do zaměstnání dojíždějí a je pro ně starost o to všechno ještě komplikovanější.

Rádi bychom Vám za Vaši spolupráci a úsilí jednak poděkovali a jednak Vás ujistili, že není nutné kvůli školním povinnostem dětí nadmíru přepínat své síly. Je důležité, aby se děti úkoly zabývaly a pokoušely se je co nejlépe plnit. Především z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka.

Přáli bychom si, aby dohled na domácí přípravu Vašich dětí a pomoc s ní pro Vás nebyly zbytečně velkým stresem. Chtěli bychom Vás ujistit, že na úskalí domácího vzdělávání budeme po návratu do školy brát ohled.

Všichni věříme v optimistický scénář a tím i v návrat ke školní docházce, kde se budeme snažit, co jen to půjde, dětem pomoci, pokud se něco při samostudiu nezdařilo, či se podařilo třeba jen částečně.

Děkujeme, že jste s námi v kontaktu.

Vaše Smetanka

O potvrzení je možné zažádat elektronicky na emailovou adresu iveta.bockova@nasmetance.cz.

FAQ o ošetřovném

Na konci měsíce rodiče svému zaměstnavateli dokladádají Výkaz péče, který již škola nepotvrzuje!

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení - PDF

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení - elektronický dokument

Více informací:

Vedení FN Motol se jménem všech motolských pracovišť obrací ještě jednou na mediky i kohokoli dalšího, kdo je ochoten pomoct, s urgentní prosbou o darování krve.

Dárci musí splňovat tato kritéria:

 • aktuálně zdráv/áva
 • v domácnosti nesmí být nikdo s nemocemi horních cest dýchacích
 • nesmí být cizinec
 • minimálně poslední 4 týdny pobýval/a pouze v ČR
 • má vyšší hmotnost než 50 kg

Odběrová místa, která dodávají transfúzní přípravky do FN Motol:

VFN https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/fakultni-transfuzni-oddeleni/

FN Královské Vinohrady https://www.fnkv.cz/pro-darce.php

Děkujeme vám!

Momentálně je uzavřena celá škola do odvolání. Pokud potřebujete cokoliv řešit, tak nás prosím kontaktujte přes emaily zaměstnanců. V budově školy se z preventivních důvodů nenachází žádný personál, kromě vedení školy.

Úředním dnem, kdy bude škola přístupná po domluvě, je středa od 9:30 do 12:30. Tento čas je vyhrazen jen pro nutné návštěvy (např. nutnost originálu "Potvrzení žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let", kde ale stačí elektronická verze, vyzvednutí učebnic a jiné).

Prosím respektujte toto uzavření školy, které je z důvodu stávající situace v ČR.

Děkujeme za pochopení Vaše Smetanka

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě usnesení Rady městské části Praha 2 se od 17.3.2020 uzavírají až do odvolaní mateřské školy Prahy 2.

Hana Vítová, ředitelka

 

Informace MČ P2.

Pokud potřebujete řešit ošetřovné, informace najde v článku "Potvrzení žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let"

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:

 • základní umělecké školy (nově),
 • zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově),
 • jazykové školy (nově),
 • jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově),
 • základní školy
 • střední školy a konzervatoře,
 • vyšší odborné školy,
 • vysoké školy (více informací ZDE)

Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele.

Zákaz se již ode dne 11. 3. 2020 týká základních škol, včetně základních škol při zdravotnickém zařízení a základních škol speciálních, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol včetně provozu škol při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to bez ohledu na zřizovatele – tedy veřejných, soukromých i církevních. Zákaz se týká i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty a také praktického vyučování na těchto školách včetně odborného výcviku.

Zákaz se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celého vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní, večerní případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti.

Školní jídelny - stravování žákům a studentům ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ se po tuto dobu nebude poskytovat. Na jiné činnosti nemá usnesení vlády přímý vliv.

Cělý článek zde.

S účinností od středy 11.3.2020 je do odvolání uzavřena základní škola!

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo mimořádné opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19.

Pondělí:

9 hod. – Jeden svět, platba: 70,-Kč, účast: 5.A,B

Úterý:

9,30 hod. – Ať žijí strašidla, DUH, vstupné: 100,-Kč, účast: 3.B

Středa:

9 hod. – Planetárium, platba: 75,-Kč, účast: 1.A,B

9 hod. – Jeden svět, platba: 70,-Kč, účast: 4.A,B

Akce ŠD:

Divadlo a já, Národní muzeum, vstupné: 70,-Kč, účast: 1.A,B

Velikonoční příběh, P5, vstupné: 90,-Kč, účast: 2.A,B

Tvoření z kůže v DDM P2, platba: 20,-Kč, účast: 3.a 4.tř.

Čtvrtek:

 

Pátek:

 

Další informace:

23.3.2020 – DOD 15,30-18 hod.

24.3.2020 – DOD 10-12 hod.

 

2020-02-27 Mene TekelMotto komponovaného pořadu vzpomínek dětí politických vězňů na období od roku 1948 do roku 1989, kterého se zúčastnili naši osmáci 28. února, bylo: „Budoucnost je zrcadlem pochopené minulosti“.

Žáky zaujalo tematické vystoupení připravené žáky a pedagogy příbramských škol a moderovaná diskuze se synem politického vězně Václava Stiebera, které přispěly k doplnění jejich dějepisných znalostí a většímu pochopení naší minulosti.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2