Přiložené soubory: 

Pondělí:

Skákací hrad pro žáky 1. – 4. ročníků /společná akce s MŠ Na Smetance/ Při nepříznivém počasí v malé tělocvičně

Š.Kučerová – Přednosti a rizika integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole /Konference pracovníků škol a poradenských zařízení/

Úterý:

Š.Kučerová – Přednosti a rizika integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole /Konference pracovníků škol a poradenských zařízení/

Sportovní den žáků  1.stupně k MDD /velká i malá tělocvična ú

Divadlo U hasičů – Příběhy včelích medvídků, 1.A,B, v 9.30 hodin, 60 Kč /doprovod tř. učitelé/

Městská policie – preventivní program:
10.00 – 9.A,B - dívky /10.00 – 11.45/
9.A,B – hoši /10.00 – 11.45/

Středa:

14.00 – porada ped. pracovníků

Čtvrtek:

MDD – MŠ Na Smetance- velká tělocvična

Sportovní den žáků 2. stupně – Sokol Královské Vinohrady

Pátek:

Vlasti nazdar aneb Den brannosti vzor 1938

Folimanka – 1.,2. stupeň /doprovod tř. učitelé, 9.A – I. Freudl, A. Cimlerová/

Nové číslo služebního mobilu školní družiny.

!! 732 713 805 !!

Přiložené soubory: 

Pondělí:

16.00 – schůzka rodičů budoucí prvňáčků a přípravného ročníku

Úterý:

studenti Pedagogické fakulty /1. stupeň/

1.A, 3.A, 4.B - školní výlet /Koněpruské jeskyně/ odjezd – v 8.00 /z Italské ulice/ návrat – ve 13.30 tamtéž, doprovod – tř. učitelé, asistenti pedagoga

Preventan cup – vybíjená dívek / 4., 5. ročník /ZŠ Botičská, doprovod L. Přibáňová, L. Adámková

Středa:


Čtvrtek:

Městská policie – preventivní program pro žáky:
10.00 – 5.A,6.A,B  /45 min./
9.A,B  /90 min./
11.00 – 7.A,8.A /45 min./

Pátek:

Ředitelské volno dle § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Projekt - Cesta ke kvalitě /autoevaluace a vzájemná návštěva škol/ H. Vítová, M. Chvalovská

Ve školním roce 2009/2010 se žáci 2. stupně jako každoročně účastnili Olympiády v českém jazyce. Ze školního kola postoupili do obvodního Eliška Špálová a Martin Hruška, žáci 9. A. V obvodním kole obsadila Eliška 10. místo a Martin si svým 3. místem zajistil postup do krajského kola.

V recitační soutěži Pražské poetické setkání naši školu v obvodním kole reprezentovali žáci 9. A Valtr Kolban a Petr Strobach, dívky zastupovala Eliška Pravencová ze 6. A. Valtr získal čestné uznání poroty.

Přiložené soubory: 

30.4.10 Čarodějnice ve škole

4.5.2010 Den ptactva

Pondělí:

14.00 – schůzka výchovných poradců /PPP Praha 2/ Šárka Kučerová

Úterý:

9.00 – přednáška PhDr.Jan B.Uhlíř, Ph.D. /Heydrichiáda/, žáci 9.A, B

Středa:

Terezín– projektový den pro žáky 8., 9. ročníků Odjezd – 8.00, návrat do 13.30 hodin, doprovod A.Jehličková, M.Chvalovská

Seminář pro zrakově postižené /SPC nám. Míru/ I.Bočková

Čtvrtek:

Přehazovaná /7.A/ ZŠ Legerova - doprovod L. Přibáňová, L. Adámková

Bezpečí dítěte – Úraz není náhoda, 6.A, B -, v 10.45 – nám. Jiřího z Poděbrad, doprovod H.. Vítová, M.Chvalovská

ZŠ J.z Poděbrad, seminář /Bezpečí dítěte/ v 10.00 – A. Cimlerová /pořádá VZP/

Smetanka v časech  a Škaredá středa – vernisáž k zahájení výstavy o historii školy

Pátek:

Informační centrum vlády / Rada EU / 9.A , v 10.30 , doprovod A. Jehličková

Amos tour – závěrečné kolo soutěže / ukončení do 14.00 / Sokol Královské Vinohrady, 4.A, 6.A, 7.A / doprovod tř. učitelé /

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2