Erste BankVedení školy děkuje Erste Bank za sponzorský dar na nákup didaktických pomůcek pro nápravu specifických poruch učení. Škola zakoupila učební pomůcky, které využívají pro zvýšení názornosti, nácviku psaní žáci 1. stupně.


Vedení školy děkuje panu Milanu Andrýskovi za sponzorský dar na školní potřeby.
Přiložené soubory: 

Světlo 9.3.10Do světa barev v Galerii ve Veletržním paláci jsme vyrazili 9. března spolu se žáky 8. A. Bylo nás ze 7. A osm. Prováděla nás moc milá paní, vyprávěla o barvách, světle, míchání barev. Potom jsme navštívili expozici obrazů impresionistů. Po prohlídce jsme šli do ateliéru, kde jsme se sami pokoušeli ztvárnit barvy se světlem a své kompozice jsme vyfotili.

Pondělí:

3.A - / Planetárium /, v 9.00, 35 Kč, doprovod tř. učitel

Preventivní programy - 8.A / 8.00 – 10.00 /
- 9.A / 10.00 – 12.00 /

Obvodní kolo olympiády  v ČJ /  V. Brožová, Z. Ryšánková /

Úterý:

Adaptační kurz pro budoucí prvňáčky

Středa:

2.B - / Planetárium /, v 9.00, 35 Kč, doprovod tř. učitel

DESCARTES - seminář / učebna fyziky a chemie /, 8.00 - 15.30

Člověk v tísni – Projekce č.3; 7.,8. ročníky , kino Atlas / od 9.00, 50 Kč , doprovod tř. učitelé /

Čtvrtek:

10.00 – Jak si nenechat ublížit / 6. ročníky /
10.00 – Bezpečně v každém ročním období / 4. ročník /
11.00 – Malý kriminalista / 5. ročník /

Pátek:

Preventivní programy – 5.A / 8.00 – 10.00 /

-4.B / 10.00 - 12.00 /

Amos tour  - 4.A, 6.A, 7.A / informace pro tř. učitele – úterý, kancelář školy, v 9.45 hod. /

Pondělí:

preventivní přednášky:
8.00 – 10.00 / Free Teens I – 8.A /
10.00 – 12.00 / Free Teens II – 9.A /
12.00 – 14.00 / Free Teens I – 9.B /

Úterý:

Veletržní palác – 8.A , 10.00 / doprovod D. Witzová , A.Jehličková /- ukončení ve 12.30 hodin

Středa:

preventivní přednášky:
8.00 -10.00 / 5.A – Kouření /
10.00 – 12.00 / 6.B – Kouření /

Čtvrtek:

preventivní přednášky:
8.00 – 10.00 / Moudrost v lásce I /, 9.A
10.00 – 12.00 / Dospívání /, 6.B

Pátek:

Měst. policie:
10.00 – 7.,8. ročník, Mimořádné události
10.00 – 1.,2.ročník, Bezpečně v každém ročním období

Člověk v tísni / Projekce I /4.,5. ročníky, v 9.00, Měst. knihovna, vstupné 50 Kč

doprovod- třídní učitelé

Přiložené soubory: 

Setkání s premiérem Janem Fischerem 22.2.201023. února jsme byli na exkurzi ve Strakově akademii. Nejvíce se mi líbilo vyprávění o historii a účelu Strakovy akademie.

Výsledky školního kola zeměpisné olympiády ZŠ Na Smetance šk. r. 2009- 2010

Pro kategorii B:
1. BALÍN Petr
2. KOPLOVÁ  Kristýna
3. VRŠOVSKÝ Květoslav

Tyto žáky přihlašujeme do obvodního kola v kategorii B.

Pro kategorii C:
1. LHOTAN  Radek
2. FERSTOVÁ  Monika
3. SPODNIAK  Dominik

Tyto žáky přihlašujeme do obvodního kola v kategorii C.

Přiložené soubory: 

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2