Světlo 9.3.10Do světa barev v Galerii ve Veletržním paláci jsme vyrazili 9. března spolu se žáky 8. A. Bylo nás ze 7. A osm. Prováděla nás moc milá paní, vyprávěla o barvách, světle, míchání barev. Potom jsme navštívili expozici obrazů impresionistů. Po prohlídce jsme šli do ateliéru, kde jsme se sami pokoušeli ztvárnit barvy se světlem a své kompozice jsme vyfotili.

Pondělí:

3.A - / Planetárium /, v 9.00, 35 Kč, doprovod tř. učitel

Preventivní programy - 8.A / 8.00 – 10.00 /
- 9.A / 10.00 – 12.00 /

Obvodní kolo olympiády  v ČJ /  V. Brožová, Z. Ryšánková /

Úterý:

Adaptační kurz pro budoucí prvňáčky

Středa:

2.B - / Planetárium /, v 9.00, 35 Kč, doprovod tř. učitel

DESCARTES - seminář / učebna fyziky a chemie /, 8.00 - 15.30

Člověk v tísni – Projekce č.3; 7.,8. ročníky , kino Atlas / od 9.00, 50 Kč , doprovod tř. učitelé /

Čtvrtek:

10.00 – Jak si nenechat ublížit / 6. ročníky /
10.00 – Bezpečně v každém ročním období / 4. ročník /
11.00 – Malý kriminalista / 5. ročník /

Pátek:

Preventivní programy – 5.A / 8.00 – 10.00 /

-4.B / 10.00 - 12.00 /

Amos tour  - 4.A, 6.A, 7.A / informace pro tř. učitele – úterý, kancelář školy, v 9.45 hod. /

Pondělí:

preventivní přednášky:
8.00 – 10.00 / Free Teens I – 8.A /
10.00 – 12.00 / Free Teens II – 9.A /
12.00 – 14.00 / Free Teens I – 9.B /

Úterý:

Veletržní palác – 8.A , 10.00 / doprovod D. Witzová , A.Jehličková /- ukončení ve 12.30 hodin

Středa:

preventivní přednášky:
8.00 -10.00 / 5.A – Kouření /
10.00 – 12.00 / 6.B – Kouření /

Čtvrtek:

preventivní přednášky:
8.00 – 10.00 / Moudrost v lásce I /, 9.A
10.00 – 12.00 / Dospívání /, 6.B

Pátek:

Měst. policie:
10.00 – 7.,8. ročník, Mimořádné události
10.00 – 1.,2.ročník, Bezpečně v každém ročním období

Člověk v tísni / Projekce I /4.,5. ročníky, v 9.00, Měst. knihovna, vstupné 50 Kč

doprovod- třídní učitelé

Přiložené soubory: 

Setkání s premiérem Janem Fischerem 22.2.201023. února jsme byli na exkurzi ve Strakově akademii. Nejvíce se mi líbilo vyprávění o historii a účelu Strakovy akademie.

Výsledky školního kola zeměpisné olympiády ZŠ Na Smetance šk. r. 2009- 2010

Pro kategorii B:
1. BALÍN Petr
2. KOPLOVÁ  Kristýna
3. VRŠOVSKÝ Květoslav

Tyto žáky přihlašujeme do obvodního kola v kategorii B.

Pro kategorii C:
1. LHOTAN  Radek
2. FERSTOVÁ  Monika
3. SPODNIAK  Dominik

Tyto žáky přihlašujeme do obvodního kola v kategorii C.

Přiložené soubory: 

Dne 17. února jsme se se školou vypravili do Muzea hl. města Prahy, kde byla přednáška o Japonsku. Nejdřív nám pán, který nás provázel, řekl japonskou ranní modlitbu a poté nám vyprávěl o Japonsku. Například, jak snášejí velké teplo a velkou zimu pomocí úpravy svých domů.

Japonsko je ostrovní stát, mají tam i vysoké hory ale tak strmé, že tam nejde vylézt ani nic pěstovat. Prý mají takovou legendu o tom, že duchové mrtvých lidí tam odcházejí a pěstují rýži, aby ostatní neměli hlad.

Vážení absolventi a bývalí pedagogové školy Na Smetance,

obracíme se na Vás s prosbou zapůjčit škole rozmanité materiály (fotografie, sborníky, třídní kroniky, zapsané vzpomínky, sešity apod.) pro chystanou výstavu. Ta by byla uspořádána v prostorách školy v květnu 2010. Informace na skola@nasmetance.cz nebo na tel. 222 250 799.

Ředitelka ZŠ Na Smetance.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2