19.5.2010 Terezín

Tak se nám to podařilo. 19. května jsme ráno nasedli do autobusu směr Terezín. Jeli jsme s cestovní kanceláří, měli jsme tedy zajištěnou přednášku  i prohlídku Muzea Ghetta.

Pondělí:

PPP – seminář /Právní povědomí, A. Jehličková, Š. Kučerová/

17.00 - Den otevřených dveří /schůzka s rodiči – AC Sparta/

Úterý:

Školní výlet – Harrachov, …. 5.A, 4. B – doprovod tř. učitelé a asistenti

13.30 – schůzka MS 1. stupeň

Středa:

14.00 - pedagogická rada

16.30 - Den otevřených dveří  /schůzka s rodiči budoucích žáků/

Čtvrtek:

Návštěva z PPP Praha 2

Školní výlet 1.A,B,2.A / Botanicus , Lysá nad Labem /,  8.00 – 16.30 Doprovod – E. Portešová, I. Bočková, L. Šimáčková, E.Chvojková, M. Hervertová

Pátek:

 

Přiložené soubory: 

Pondělí:

Odlet žáků na výměnný pobyt do Dánská. Doprovod – A.Cimlerová, I. Černá

6.A,B – spojena na výuku během celého týdne – rozvrh 6.B

Přípravné ročníky ve škole / seminář / ,  Š. Kučerová

Úterý:

Adaptační kurz pro budoucí prvňáčky / 13.15 – 14.00 /

Středa:


Čtvrtek:

 

Pátek:

Školní výlet 1.A,B,2.A / Botanicus , Lysá nad Labem /,  8.00 – 16.30. Doprovod – E. Portešová, I. Bočková, L. Šimurková, E.Chvojková,M. Hervertová

Návrat žáků z Dánska

Přiložené soubory: 

Pondělí:

Skákací hrad pro žáky 1. – 4. ročníků /společná akce s MŠ Na Smetance/ Při nepříznivém počasí v malé tělocvičně

Š.Kučerová – Přednosti a rizika integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole /Konference pracovníků škol a poradenských zařízení/

Úterý:

Š.Kučerová – Přednosti a rizika integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole /Konference pracovníků škol a poradenských zařízení/

Sportovní den žáků  1.stupně k MDD /velká i malá tělocvična ú

Divadlo U hasičů – Příběhy včelích medvídků, 1.A,B, v 9.30 hodin, 60 Kč /doprovod tř. učitelé/

Městská policie – preventivní program:
10.00 – 9.A,B - dívky /10.00 – 11.45/
9.A,B – hoši /10.00 – 11.45/

Středa:

14.00 – porada ped. pracovníků

Čtvrtek:

MDD – MŠ Na Smetance- velká tělocvična

Sportovní den žáků 2. stupně – Sokol Královské Vinohrady

Pátek:

Vlasti nazdar aneb Den brannosti vzor 1938

Folimanka – 1.,2. stupeň /doprovod tř. učitelé, 9.A – I. Freudl, A. Cimlerová/

Nové číslo služebního mobilu školní družiny.

!! 732 713 805 !!

Přiložené soubory: 

Pondělí:

16.00 – schůzka rodičů budoucí prvňáčků a přípravného ročníku

Úterý:

studenti Pedagogické fakulty /1. stupeň/

1.A, 3.A, 4.B - školní výlet /Koněpruské jeskyně/ odjezd – v 8.00 /z Italské ulice/ návrat – ve 13.30 tamtéž, doprovod – tř. učitelé, asistenti pedagoga

Preventan cup – vybíjená dívek / 4., 5. ročník /ZŠ Botičská, doprovod L. Přibáňová, L. Adámková

Středa:


Čtvrtek:

Městská policie – preventivní program pro žáky:
10.00 – 5.A,6.A,B  /45 min./
9.A,B  /90 min./
11.00 – 7.A,8.A /45 min./

Pátek:

Ředitelské volno dle § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Projekt - Cesta ke kvalitě /autoevaluace a vzájemná návštěva škol/ H. Vítová, M. Chvalovská

Ve školním roce 2009/2010 se žáci 2. stupně jako každoročně účastnili Olympiády v českém jazyce. Ze školního kola postoupili do obvodního Eliška Špálová a Martin Hruška, žáci 9. A. V obvodním kole obsadila Eliška 10. místo a Martin si svým 3. místem zajistil postup do krajského kola.

V recitační soutěži Pražské poetické setkání naši školu v obvodním kole reprezentovali žáci 9. A Valtr Kolban a Petr Strobach, dívky zastupovala Eliška Pravencová ze 6. A. Valtr získal čestné uznání poroty.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2