Přiložené soubory: 

1.A Pexeso soutěž 24.2.10

1.A PČ želvičky 20.1.10

Parlament je nezisková organizace, která se zabývá problémy dnešní mládeže. Mezi nejčastější činnost patří zprostředkování komunikace mezi mládeží a Magistrátem Hlavního města Prahy a pořádání různých akcí a osvětových kampaní pro žáky základní školy a střední školy. Další činností je uvědomit veřejnost, proč se mládež potýká s takovými problémy a snažit se, aby veřejnost měla zájem pomoci s jejich řešením.

Pondělí:

preventivní program – 9.B / 8.00 – 10.00
/9.A /10.00 – 12.00 /

Úterý:

preventivní program – 9.B / 8.00 – 10.00 /
6.A / 10.00 – 12.00 /

Středa:

Krajské kolo matem.olympiády – M. Hruška / ZŠ Alžírská, Praha 6 /

Čtvrtek:

Projektový den – „Antické Řecko„ 6. A, B

Pátek:


Erste BankVedení školy děkuje Erste Bank za sponzorský dar na nákup didaktických pomůcek pro nápravu specifických poruch učení. Škola zakoupila učební pomůcky, které využívají pro zvýšení názornosti, nácviku psaní žáci 1. stupně.


Vedení školy děkuje panu Milanu Andrýskovi za sponzorský dar na školní potřeby.
Přiložené soubory: 

Světlo 9.3.10Do světa barev v Galerii ve Veletržním paláci jsme vyrazili 9. března spolu se žáky 8. A. Bylo nás ze 7. A osm. Prováděla nás moc milá paní, vyprávěla o barvách, světle, míchání barev. Potom jsme navštívili expozici obrazů impresionistů. Po prohlídce jsme šli do ateliéru, kde jsme se sami pokoušeli ztvárnit barvy se světlem a své kompozice jsme vyfotili.

Pondělí:

3.A - / Planetárium /, v 9.00, 35 Kč, doprovod tř. učitel

Preventivní programy - 8.A / 8.00 – 10.00 /
- 9.A / 10.00 – 12.00 /

Obvodní kolo olympiády  v ČJ /  V. Brožová, Z. Ryšánková /

Úterý:

Adaptační kurz pro budoucí prvňáčky

Středa:

2.B - / Planetárium /, v 9.00, 35 Kč, doprovod tř. učitel

DESCARTES - seminář / učebna fyziky a chemie /, 8.00 - 15.30

Člověk v tísni – Projekce č.3; 7.,8. ročníky , kino Atlas / od 9.00, 50 Kč , doprovod tř. učitelé /

Čtvrtek:

10.00 – Jak si nenechat ublížit / 6. ročníky /
10.00 – Bezpečně v každém ročním období / 4. ročník /
11.00 – Malý kriminalista / 5. ročník /

Pátek:

Preventivní programy – 5.A / 8.00 – 10.00 /

-4.B / 10.00 - 12.00 /

Amos tour  - 4.A, 6.A, 7.A / informace pro tř. učitele – úterý, kancelář školy, v 9.45 hod. /

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2