Povedlo se:

Uspořádat dobročinný bazar a na konto pro Tomáše Langa odeslat neuvěřitelných 12 871 korun, přispěli jsme tak ke splnění jeho snu a Tomáš bude moci získat bionické protézy rukou a žít jako my. Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací bazaru, s přípravami, prodejem a úklidem a oceňujeme velké úsilí vás všech pomoci dobré věci.

Jsme pozváni :

Přijímací řízení 2010/11 - Informace pro žáky 9.ročníku a jejich rodiče

1. Pro 1.kolo může uchazeč podat až 3 přihlášky.

2. Uchazeč odevzdá přihlášku potvrzenou ZŠ řediteli SŠ:
- na talentové zkoušky do 30.11.2009
- na ostatní obory do 15.3.2010

 3. Žák ZŠ obdrží jeden zápisový lístek na ZŠ
- v případě oboru s talentovou zkouškou do 30.11.2009
- v případě ostatních oborů do 15.3.2010

Pondělí:


Úterý:

Příběhy bezpráví / 8., 9. ročníky /
beseda s Mgr. Zuzanou Tláškovou 8.00 – 9.45/učebna chemie/

Halloween / zábavné dopoledne pro žáky 1.,2. ročníků /
9.00 – 11.30 v herně / 3. patro /
14.00 pedagogická rada – všichni ped. pracovníci

Středa:

Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu

Čtvrtek:

Podzimní prázdniny

Pátek:

Podzimní prázdniny

Pondělí:

11.00 – Jak si hrají tatínkové / Měst.knihovna, Mariánské náměstí, Praha 1 /
1. – 4. ročníky / vstupné 60 Kč. /, doprovod tř. učitelé
Židé, dějiny a kultura – seminář / A. Jehličková, M.Chvalovská /

Úterý:

Židé, dějiny a kultura – seminář / A. Jehličková, M.Chvalovská /

Středa:

Indie -  / zem.pořad / , KD Ládví  6. – 9. ročníky
doprovod tř. učitelé / s 9.A I. Freudl , se 6.B J. Knapová
vstupné 50 Kč., v 10.00, návrat  ve 12.30 hod.

Čtvrtek:

 

Pátek:

 

 

Pondělí:

PROFI vyšetření v PPP / přihlášení žáci 9. ročníků /
9. A, B – spojena , rozvrh 9.B / odpolední výuka dle řádného rozvrhu /
BAZAR – charitativní akce „ Ruce pro Tomáše “

Úterý:

Středa:

Čtvrtek:

Pátek:

BAZAR-BAZAR-BAZAR-BAZAR-BAZAR

CHCEME POMOCT TOMÁŠI LANGOVI, přijďte nakoupit 12. 10. od dvanácti hodin do půl páté cokoli pro radost všem, informace najdete v sešitcích svých dětí a na letácích.

Můžete přispět i jakoukoli finanční částkou – viz letáček. A víc najdete i na www.iprima.cz .

HODNĚ INFORMACÍ MAJÍ TAKÉ VAŠE DĚTI, PTEJTE SE…..

DĚKUJEME VŠEM ZA POMOC, žákovská samospráva

Pondělí:

Vinohradské čtení / ŠD – doprovod B.Raabová /
Odchod ve 13.30 hodin , Vinohradská knihovna

Úterý:

Středa:

Čtvrtek:

ZŠ Botičská / fotbalové zápasy /
Doprovod J.Knapová, L.Adámková
13.30 – dr. O. Pohlová

Pátek:

 
7.10.2009 – v 17.00, Školská rada ZŠ Na Smetance

Den pravěku 09Den 25. září. Šok!!!! Ze školy vycházejí pravěké šamanky s mamutem. Skrývají se do křovin. Vracejí se bez mamuta. Asi šel na pastvu.

Ve škole normálně zvoní, šamanky jdou do šestých tříd. Půl hodiny se nic neděje. Ale pak vycházejí ven spolu s tlupami pravěkých lidí. Začíná CESTA DO PRAVĚKU.

Pondělí:

Den české státnosti  / státní svátek

Úterý:

Zlato Inků - / 6.A v 10.00, 6.B v 10.30, 7.A v 11.00 /
Nejvyšší purkrabství Pražského hradu
vstupné 60 Kč, doprovod - I. Černá,P. Nováková,M. Chvalovská
9. A - exkurze / SŠ digitální techniky v Panské ulici /, v 10.00
doprovod  A. Jehličková

Středa:

Čtvrtek:

Pátek:

Den otevřených dveří
Termín dle telefonické domluvy

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2