Pondělí:

preventivní přednášky:
8.00 – 10.00 / Free Teens I – 8.A /
10.00 – 12.00 / Free Teens II – 9.A /
12.00 – 14.00 / Free Teens I – 9.B /

Úterý:

Veletržní palác – 8.A , 10.00 / doprovod D. Witzová , A.Jehličková /- ukončení ve 12.30 hodin

Středa:

preventivní přednášky:
8.00 -10.00 / 5.A – Kouření /
10.00 – 12.00 / 6.B – Kouření /

Čtvrtek:

preventivní přednášky:
8.00 – 10.00 / Moudrost v lásce I /, 9.A
10.00 – 12.00 / Dospívání /, 6.B

Pátek:

Měst. policie:
10.00 – 7.,8. ročník, Mimořádné události
10.00 – 1.,2.ročník, Bezpečně v každém ročním období

Člověk v tísni / Projekce I /4.,5. ročníky, v 9.00, Měst. knihovna, vstupné 50 Kč

doprovod- třídní učitelé

Přiložené soubory: 

Setkání s premiérem Janem Fischerem 22.2.201023. února jsme byli na exkurzi ve Strakově akademii. Nejvíce se mi líbilo vyprávění o historii a účelu Strakovy akademie.

Výsledky školního kola zeměpisné olympiády ZŠ Na Smetance šk. r. 2009- 2010

Pro kategorii B:
1. BALÍN Petr
2. KOPLOVÁ  Kristýna
3. VRŠOVSKÝ Květoslav

Tyto žáky přihlašujeme do obvodního kola v kategorii B.

Pro kategorii C:
1. LHOTAN  Radek
2. FERSTOVÁ  Monika
3. SPODNIAK  Dominik

Tyto žáky přihlašujeme do obvodního kola v kategorii C.

Přiložené soubory: 

Dne 17. února jsme se se školou vypravili do Muzea hl. města Prahy, kde byla přednáška o Japonsku. Nejdřív nám pán, který nás provázel, řekl japonskou ranní modlitbu a poté nám vyprávěl o Japonsku. Například, jak snášejí velké teplo a velkou zimu pomocí úpravy svých domů.

Japonsko je ostrovní stát, mají tam i vysoké hory ale tak strmé, že tam nejde vylézt ani nic pěstovat. Prý mají takovou legendu o tom, že duchové mrtvých lidí tam odcházejí a pěstují rýži, aby ostatní neměli hlad.

Vážení absolventi a bývalí pedagogové školy Na Smetance,

obracíme se na Vás s prosbou zapůjčit škole rozmanité materiály (fotografie, sborníky, třídní kroniky, zapsané vzpomínky, sešity apod.) pro chystanou výstavu. Ta by byla uspořádána v prostorách školy v květnu 2010. Informace na skola@nasmetance.cz nebo na tel. 222 250 799.

Ředitelka ZŠ Na Smetance.

Pondělí:

 

Úterý:

14.00 – setkání s premiérem Janem Fischerem/ vybraní žáci 9. ročníků /Strakova akademie

ŠD – Obvodní kolo sportovně zábavné soutěže pro žáky školních družin
Odchod ve 13.15 – návrat v 17.30 hodin

Středa:

Preventivní programy Městské policie:
10.00 – 4.roč. – Malý kriminalista / 90 min. /
5.roč. – Jak si nenechat ublížit / 45 min. /
10.55 - 6.roč. – Malý kriminalista / 90 min. /

Seminář – Š. Kučerová – Přípravné ročníky v ZŠ / 8.00 – 15.00 /

Deskartes – seminář / Mediální komunikace, učebna fyziky, 8.15 – 16.0,0 /Výuka fyziky bude v tento den probíhat v kmenových třídách.

Čtvrtek:

Obvodní kolo –basket /výběr hochů 6.-9.roč./

Doprovod L.Adámková

Pátek:

6.A,B – Mořský svět / sraz v 8.30 – návrat do 12.30 hodin /

1.3. – 5.3.2010 / jarní prázdniny/

Japonsko na vlastní kůži 16.2.2010Cesta do pravého japonského života trvá dvě stanice autobusem, kousek po svých a jsme tam. Kjóto se vyznačuje docela rušným životem, obyvatel je v něm asi jako Praze a půl. Město tvoří součást souměstí Kóbe - Kjóto- Ósaka… Ovšem  Kjóto je také partnerským městem Prahy a proto jsme to měli tak blízko.

Kdy?  28. ledna 2010

Kde?  V Praze 2, v Základní škole Na Smetance 1

Kdo?  Mladé „kolegyně“ a „mladí kolegové“

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2