Pondělí:

promítání filmu – Holocaust III – Za hradbou ghett pro žáky 8.,9.ročníky / Projekt Příběhy bezpráví /, od 12.00 v učebně fyziky
Obvodní kolo žáků ve stolním tenisu / DDM Praha 2 /doprovod M.Hervertová, střídá L.Adámková / odchod v 7.30 od budovy školy /

Úterý:

Obvodní kolo žáků ve stolním tenisu / DDM Praha 2 / doprovod M.Hervertová, střídá L.Adámková / odchod v 7.30 od budovy školy /
studenti Pedagogické fakulty / náslechy / od 8.00

Středa:

 

Čtvrtek:

Schola Pragensis
8.,9.ročníky, odchod v 9.00, doprovod – 8.A - H.Paďourová,
9.A – A.-Jehličková, 9.B – Z.Ryšánková , 13.00 ukončení akce
seminář – Interaktivní tabule / P.Nováková, Š.Kučerová /
seminář – Environmentální výchova / I. Černá, zahájení v 8.00 /

Pátek:

Superstar - semifinále soutěže

 

16.11.2009 – ředitelské volno
18.11. – Kroky ke svobodě / návštěva pražských hist.míst, Národní památník na Vítkově /1. a 2. stupeň

Dne 21 .října jsme měli dokumentární pořad o Indii. Nevím kde začít, mně se to líbilo. Nejdřív co vím. Hlavní město je Nové Dillí. Má kolem 1 miliardy obyvatel. Náboženství je hinduismus, buddhismus, islám. Indií protékají 3 velké řeky Indus, Ganga a Brahmaputra. A teď, co jsem se dozvěděl. Třeba jak pohřbívají. Tělo zesnulého zapálí a poté popel zesnulého vhodí do řeky Gangy. Podle nich se zesnulý očistí od svých hříchů. Také se mi líbil „krysí chrám“, kde krysy jsou volně puštěny, a lidé si myslí, že se možná do těch krys vtělují zesnulí.

Pondělí:

Úterý:

Fotografování přihl. Žáků / 8.00 - …./

Středa:

D. v Dlouhé / Jak jsem se ztratil /
3.A,4.A,B.6.A,B – v 10.00, doprovod tř. učitelé
14.00 –schůzka metodiků prevence – I. Černá

Čtvrtek:

10.00 – ŽS / Nadace O. Havlové /
doprovod - I. Černá, C. Křeček
14.00 – schůzka spec.ped.

Pátek:

studenti PF - / I. Malá, 5.A /

Naši šesťáci v áčku měli dvoutýdenní pozorovací a zjišťovací úkol.

Je to takový jednoduchý příběh.

Povedlo se:

Uspořádat dobročinný bazar a na konto pro Tomáše Langa odeslat neuvěřitelných 12 871 korun, přispěli jsme tak ke splnění jeho snu a Tomáš bude moci získat bionické protézy rukou a žít jako my. Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací bazaru, s přípravami, prodejem a úklidem a oceňujeme velké úsilí vás všech pomoci dobré věci.

Jsme pozváni :

Přijímací řízení 2010/11 - Informace pro žáky 9.ročníku a jejich rodiče

1. Pro 1.kolo může uchazeč podat až 3 přihlášky.

2. Uchazeč odevzdá přihlášku potvrzenou ZŠ řediteli SŠ:
- na talentové zkoušky do 30.11.2009
- na ostatní obory do 15.3.2010

 3. Žák ZŠ obdrží jeden zápisový lístek na ZŠ
- v případě oboru s talentovou zkouškou do 30.11.2009
- v případě ostatních oborů do 15.3.2010

Pondělí:


Úterý:

Příběhy bezpráví / 8., 9. ročníky /
beseda s Mgr. Zuzanou Tláškovou 8.00 – 9.45/učebna chemie/

Halloween / zábavné dopoledne pro žáky 1.,2. ročníků /
9.00 – 11.30 v herně / 3. patro /
14.00 pedagogická rada – všichni ped. pracovníci

Středa:

Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu

Čtvrtek:

Podzimní prázdniny

Pátek:

Podzimní prázdniny

Pondělí:

11.00 – Jak si hrají tatínkové / Měst.knihovna, Mariánské náměstí, Praha 1 /
1. – 4. ročníky / vstupné 60 Kč. /, doprovod tř. učitelé
Židé, dějiny a kultura – seminář / A. Jehličková, M.Chvalovská /

Úterý:

Židé, dějiny a kultura – seminář / A. Jehličková, M.Chvalovská /

Středa:

Indie -  / zem.pořad / , KD Ládví  6. – 9. ročníky
doprovod tř. učitelé / s 9.A I. Freudl , se 6.B J. Knapová
vstupné 50 Kč., v 10.00, návrat  ve 12.30 hod.

Čtvrtek:

 

Pátek:

 

 

Pondělí:

PROFI vyšetření v PPP / přihlášení žáci 9. ročníků /
9. A, B – spojena , rozvrh 9.B / odpolední výuka dle řádného rozvrhu /
BAZAR – charitativní akce „ Ruce pro Tomáše “

Úterý:

Středa:

Čtvrtek:

Pátek:

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2