2018-10-14 Smetanka, zahrada, rodiče a dětiŠkoly, rodiče i veřejnost zejména ve velkých městech si začínají uvědomovat důležitost propojení městských celků s přírodou.

Ve školách je nám zřejmé, že takzvané dílny, pěstitelské práce – dnes nazývané polytechnická výchova – právě v městských školách mají pro děti velký při osvojování si pracovních návyků, ať se jedná o řezání, pilování, nebo hrabání listí, rytí záhonků, vysazování zeleně apod.

Škola však bez propojení a spolupráce s rodiči může v této oblasti vychovávat a vzdělávat jen omezené míře.

U nás na Smetance se rodiče rozhodli, že budou škole v této oblasti nápomocni nejen nákupem okrasných keřů a květin, ale že pomohou prací a to rovnou se svými dětmi..

2018-10-05 Břevnovský klášterVýpravu osmých a devátých tříd do břevnovského kláštera jsme naplánovali na pátek pátého října. Byli jsme velmi mile uvítáni a dveře kláštera nám přišel otevřít benediktýn bratr Martin. To ještě mnozí z nás netušili, že se ocitli v prostorách jednoho z nejstarších klášterů na českém území. Prohlídka začínala v chrámu svaté Markéty, kde jsme usedli do lavic a byli překvapeni, že bratr Martin si s námi začal povídat, jako kdybychom seděli v kavárně. A tak jsme se seznamovali se životem mnichů za zdmi konventu. Měli jsme to štěstí, že jsme nahlédli i do prostor, kam běžný smrtelník nesmí, tedy i do prostorů, kde mniši žijí. Tuto výjimku pro nás zařídil právě bratr Martin. Ještě nám stihl ukázat podzemí a tak jsme spatřili skvosty těch nejstarších oblouků a sloupů dávné románské architektury, jež právě zde jsou tak krásně zachované.

2018-10-03 Mezinárodní den zvířatVe středu 3. října se ve Stanici přírodovědců tradičně konala akce pro 1. a 3. třídy k Mezinárodnímu dnu zvířat. Pro děti byla připravena vědomostní soutěž z oblasti fauny. Děti za své vědomosti sbíraly body, které mohly na konci proměnit v zajímavé ceny. Vyzkoušely si i zručnost při výrobě zvířecích masek. Nejoblíbenějším stanovištěm byla živá zvířata. Děti se dozvěděly, jak pečovat o své zvířátko a jak je správně krmit.

Největším zážitkem pro děti bylo, že si zvířátko mohly pohladit nebo držet v ruce.

Předpokládaný příjezd je mezi 23h a 24h.

Pondělí:

9,30 hod. – Kocour Modroočko, DUH, vstupné: 80,-Kč, účast: 2.A,B

14 hod. – konzultace Dr. Pohlové

Úterý:

8 hod. – logopedický a foniatrický screening v PT a 1.ročnících

Středa:

Akce ŠD:

Podzimní Ekoden, DDM Lublaňská, vstupné: 40,-Kč, účast: 1.A,B, 2.B, 3.a 4.třídy,

Dýňový podzim v Botanické zahradě v Troji, vstupné: 45,-Kč, účast: 2.A

Čtvrtek:

 

Pátek:

 

Další informace:

2018 Projekt Od 17.9.2018 je ve vnitrobloku školy mobilní horolezecká stěna, která byla škole zdarma zapůjčena v rámci projektu "Lezení do škol", který byl uskutečněn za podpory MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 a spolku České sportovní lezení z.s. Žáci školy ji využívají během tělesné výchovy a v odpoledních hodinách ji využívá družina a školní klub. Dětem se nové oživení tělesné výchovy a odpolední činnosti velmi líbí. V pondělí 1.10. proběhly ukázkové hodiny, jak zapojit mobilní horolezeckou stěnu do výuky jiných předmětů než je tělesná výchova. Tímto velmi děkujeme lezeckému centru Boulder Bar za zorganizování této akce.

 

Dnes jsme se naposledy rozloučili s Věrou Brožovou, která nám ze Smetanky byla po mnoho let blízkým člověkem, kolegyní, přítelkyní a také vzorem píle, pracovitosti a zejména pozitivního myšlení, kterým ukazovala ostatním, jak se ctí projít životem. Na naší škole působila přes 55 let a byla významnou osobností Smetanky a Prahy 2.

Byla a v našich srdcích zůstane mimořádnou pedagožkou, která nikomu neodmítla pomoc, pro každého měla dobré slovo. Byla prostě profesionál Par Excellence.

My, kteří jsme ji měli čest poznat, pracovat s ní, jsme se od ní mnohému naučili. S ní jsme poznali, že duch pospolitosti a soudržnosti není planá fráze, nýbrž že se v těchto slovech ukrývá  životní filozofie, které když  porozumíte a zároveň si ji osvojíte, budete šťastnější a spokojenější, nebudete se bát  překonávat životní překážky a budete se radovat z maličkostí každodenního života.

Věruško, děkujeme za vše Tvoje Smetanka.

Z důvodu voleb, konaných 12. října 2018 je upraven provoz školní družiny a školního klubu.

Prosíme rodiče, aby si děti vyzvedli nejpozději do 16:00.

„Kdo v srdci žije, neumírá.“ — František Hrubín

S bolestí oznamujeme, že nás v úterý ve večerních hodinách opustila naše kolegyně PaedDr. Věrka Brožová. Na Smetance prožila neuvěřitelných 52 let.

Pondělí:

17 hod. – Školská rada

Úterý:

 

Středa:

6 hod. – odjezd přihlášených žáků na školní poznávací pobyt do Slovinska

Akce ŠD:

Dýňový podzim v Botanické zahradě v Troji, vstupné: 45,-Kč, účast: 1.A,B, 2.B, 3.-4.tř.

Dopravní hřiště v Praze 3, vstupné: 30,-Kč, účast: 2.A

Čtvrtek:

9,30 hod. – Tři mušketýři, DUH, vstupné: 80,-Kč, účast: 4.A,B

10 hod. – O líné babičce, Divadlo v Dlouhé, vstupné: 140,-Kč, účast: 3.A,B

Pátek:

cca 22 hod. – návrat z poznávacího zájezdu do Slovinska

druhé kolo Senátních voleb

Sobota:

druhé kolo Senátních voleb

Další informace:

v neděli 14.10.2018 od 10 hodin se koná na zahradě školy brigáda rodičů – vyklizení skleníku, sázení keřů a stromků, úklid zahrady. Účast potvrďte na email srpsnasmetance@gmail.com

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

DDM P2