Děti právě vyrazily. Návrat se předpokládá kolem 13:00 na zastávku autobusu Na Smetance.

 

Aktualizace 12:27: Autobus je u Mladé Boleslavi. Příjezd se posouvá asi na 13:30.

2021-09-23 Obvodní kolo v minikopané 6. a 7. ročníkůRozběhla se škola a taktéž i sportovní soutěže. Ve čtvrtek 23.9. jsme se zúčastnili obvodního kola v minikopané - 6. - 7. ročníků.

Základní skupinu jsme vyhráli - vysokým skóre 13:1 (porazil jsme - ZŠ Resslova, ZŠ J. Masaryka, ZŠ Vratislavova). Poté nás čekal napínavý boj v semifinále se ZŠ Botičská. I přes těsný výsledek 2:1 jsme měli po celou dobu utkání značnou herní převahu.

Ve finále jsme znovu narazili na ZŠ Resslova. Tentokrát jsme bojovali jako lvi a podařilo se nám nad nimi báječně zvítězit.

Moc chlapcům blahopřejeme (6.A Rosso Alessandro Flavio, 6.B Knap Jiří, Štráchal Richard, 7.A Rosso Gregorio Giovanni, 7.B Baran Martin, Fojtek Matěj, Kleník Hubert, Mengler Adam, Monsallier Yannick, Vácha Mikuláš Mario). Klukům všichni držíme pěsti do dalšího, tentokrát již KRAJSKÉHO kola.

Termín podání přihlášky na SŠ

Maximálně 2 přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou, potvrzené ZŠ, odevzdat ředitelům SŠ do 30. listopadu 2021 – kritéria přijímacího řízení budou na webech těchto škol od 31.10.2021.

Maximálně 2 přihlášky do 1. kola přijímacího řízení na SŠ bez talentové zkoušky, potvrzené ZŠ, odevzdat ředitelům SŠ do 1. března 2022 – kritéria přijímacího řízení budou na webech těchto škol do 31.1.2022.

Kde získám přihlášku?  Na stránkách ministerstva školství www.msmt.cz nebo v knihkupectví. Přihláška s modrým podtiskem je určena pro obory s talentovou zkouškou, přihláška s růžovým podtiskem je určena pro obory bez talentové zkoušky.

Přijímací zkoušky

Pro obory vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška formou písemného testu z Českého jazyka a Matematiky. Jednotná přijímací zkouška se nekoná v oborech vzdělávání s talentovou zkouškou (výjimkou je Gymnázium se sportovní přípravou)! Jednotnou přijímací zkoušku může uchazeč konat dvakrát – v prvním termínu ve škole uvedené na přihláškách jako 1. škola, ve druhém termínu ve škole uvedené na přihláškách jako 2. škola. Pozor! –  pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné!

Pro čtyřleté obory:

  1. termín: úterý 12. dubna 2022
  2. termín: středa 13. dubna 2022

Pro víceletá gymnázia:

  1. termín: úterý 19. dubna 2022
  2. termín: středa 20. dubna 2022

Kdy se konají talentové zkoušky? V lednu 2022. Konkrétní termíny stanoví ředitel SŠ!

Děti dorazily v pořádku a již jsou po obědě.

Pondělí:

9 hod. – odjezd žáků 5.B na ŠVP Pec p.Sněžkou

Úterý:

Projekt Den zvířat, celá MŠ

Středa:

Školní výlet do Německa, účast: žáci 7.+ 8.ročníků
8,50-9,35 hod. – Bezpečný pes, platba: 50,-Kč/žák, účast: 2.A,B, 6.A,B
8,50-9,35 hod. – ukázka flag footballu pro 9.ročníky v tv
10,05-10,50 hod. – Bezpečný pes, platba: 50,-Kč/žák, účast: 3.A,B, MŠ-4.tř.
10,05-10,50 hod. – ukázka flag footballu pro 8.ročníky v tv
10,55-11,40 hod. – Bezpečný pes, platba: 50,-Kč/žák, účast: 4.A,B, 5.A
17 hod. – Rada školy
Akce ŠD:

Naše smysly – školní akce, účast: celá ŠD,

Čtvrtek:

13,15 hod. – konzultace s Dr. Pohlovou

Pátek:

8,50-10,50 hod. – finanční gramotnost pro 8.A,B
cca 13 hod. návrat žáků 5.B ze ŠVP Pec p.Sněžkou

Sobota:

Volby do Parlamentu ČR

Další informace:

25.-26.10.2021 – ředitelské volno
27.-29.10.2021 – podzimní prázdniny

2021-10-04 Projektový den 6.A, B - Pravěký denDne 4. října žáci šestého ročníku navštívili v rámci projektového dne Pravěký den archeopark ve Všestarech u Hradce Králové. Během této exkurze lépe poznali práci archeologů, seznámili se přibližně se čtyři sta exponáty (pazourky, bronzové meče, hroby, důlní šachty, přilbice, sekyry, obří model pravěkých sídlišť a další objekty) nebo si „vyzkoušeli“ život v pravěku prostřednictvím tzv. živé archeologie (okopávání pole, drcení obilí, hod oštěpem na figurínu mamuta nebo sekání do klády sekeromlatem).

Z důvodu voleb konaných do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je v pátek 8. října 2021 upraven provoz školní družiny.

Prosíme rodiče, aby si děti vyzvedli do 16:00.

Provoz všech oddělení školní družiny je ve 2. patře, všechna oddělení zůstávají ve svých třídách do 14:00

Po 14:00 odcházejí všechna oddělení na vycházku nebo hřiště vnitroblok

Za nepříznivého počasí, zůstávají ve svých příslušných odděleních.

  • ranní družina je v provozu
  • koncová družina je do 16:00

Děkujeme
B. Raabová
ved. ŠD

Pondělí:

10 hod. – školní výlet Všestary, účast: 6.A,B

Úterý:

11-11,40 hod. – prezentace SŠGH v 9.ročnících

16,30 hod. – třídní schůzka v 1.třídě MŠ

Středa:

Finanční gramotnost v 8.B

16,30 hod. – třídní schůzka ve 2.třídě MŠ

Akce ŠD:
Den zvířat v DDM P2, vstupné: 20,-Kč, účast: 1.A,B
Žižkovská věž, Havlíčkovy sady, účast: 2.A,B
Folimanka - hřiště, účast: 3.A,B, 4.A,B

Čtvrtek:

Projekt Děti, hry a písnička – celá MŠ

10,05 hod. – finanční gramotnost pro 8.A

Pátek:

8,30-10,30 hod. – projekt Děti v pohybu pro předškolní děti MŠ (turnaj)

8.A,B Nikola Tesla, divadlo Komedie, 120 Kč

Volby do Parlamentu ČR
Výuka zkrácená do 12,35 hod.
Provoz ŠD a MŠ do 16 hod.
11,15-13 hod. – výdej obědů

Sobota:

Volby do Parlamentu ČR

Další informace:

11. - 15.10.2021 – škola v přírodě Pec pod Sněžkou, 5.B
13.10.2021 – školní výlet do Německa
13.10.2021 – Rada školy

2021-09-21 Adaptační kurz 6.A,BV úterý 21.9.2021 proběhl adaptační kurz pro žáky 6. ročníků.

2021-09-24 Výlet na Pokličky 7.A, BV rámci poznávání naši vlasti jsme se v pátek 24. 9. vypravili do krajiny Kokořínska.

Cesta uběhla rychle, vystoupili jsme z autobusu a pak jsme začali naše putování. Vyšplhali jsme na zajímavé skalní útvary – Pokličky, prošli kolem skal připomínajících žábu a obří hlavu. Trošku jsme si odpočinuli a posvačili. Procházka nás zavedla do skalní rokle zvaná Průsečná skála. U Švédského valu jsme se začali pomalu vracet. Cesta nás vedla kolem zajímavých mokřadů, po dřevěném chodníčku. Cestou jsme si nasbírali jedlé kaštany, viděli jsme skokana a slepýše. Počasí nám přálo, skály byly zajímavé, výhledy krásné. Výlet se vydařil podle našich představ.

Těšíme se, kam vyrazíme příště.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2