Od 1. září 2017 se zvyšuje cena oběda o 2 Kč.

Ceny obědu jsou následující:

1. věková kategorie  7 - 10 let 26 Kč
2. věková kategorie  11 - 14 let 28 Kč
3. věková kategorie nad 15 let 29 Kč

Vyučování začíná 4. 9. 2017 v 8.00 a končí v 8.40.
Třídní učitelka si děti vyzvedne v 8.00 ve vestibulu školy, rodiče odejdou na schůzku s paní vychovatelkou. První den děti nepotřebují tašky ani boty na přezutí – stačí dobrá nálada.
První třídní schůzka přípravné třídy se bude konat dne 4. září 2017 v 8.20. (Děti se budou v této době seznamovat s paní vychovatelkou).
Od 5.9.2017 bude vyučování denně od 8.00 do 12.35. (Děti budou obědvat v 11.30)
Provoz školy:
Děti přicházejí do školy v 7.40 – 7.50.
Školní družina je v provozu od 6.30 do 17 hodin za měsíční poplatek 200 Kč. (Vybírá se 2x ročně předem – září až prosinec, leden až červen.)

Přiložené soubory: 
1.A - Karolína Kozibratková                              1.B - Eva Häringová
Ident. číslo Ident. číslo
1. Z31AA 1. R26FA
2. RZ17MB 2. RZ5TA
3. RZ3AJB 3. Z8VA
4. RR9BZB 4. M4BK
5. Z31BB 5. RR17MB
6. ZR16JB 6. RM20BD
7. Z28AH 7. RM19PD
8. Z29PH 8. RZ6SMH
9. RM27KJ 9. R14EJ
10. RR15NJ 10. ZR26CHJ
11. RM31DK 11. RM10DK
12. RM2MK 12. RR23DK
13. R24EKS 13. RR19BK
14. RR2MK 14. M18PO
15. R11FL 15. RM26MP
16. RZ27KM 16. RM14GP
17. RM17EP 17. RZ24OS
18. Z9DES 18. RR12AŠ
19. RZ7OP 19. RZ1JŠ
20. RR3VR 20. M21RŠ
21. RZ12TR 21. RZ10AŠ
22. RR16NS 22. RR8TT
23. R25MS 23. M11ŠT
24. RZ20ST 24. RR30LU
25. RR32AN 25. RR22MV
26. RR10AZ 26. Z30JV
27. RZ95KJ 27. Z102AG
28. RR99FS 28. R103LN

Zahájení školního roku 2017/2018 je 4.9.2017 v pondělí od 8:00. Výuka bude probíhat jednu vyučovací hodinu. Výdej obědů: 10.00 – 12.00

Třídní schůzky pro rodiče prvňáčků budou 4.9.2017 od 9:00.

Třídní schůzka pro rodiče přípravné třídy bude 4.9.2017 v 8:20 (Děti se budou v této době seznamovat s paní vychovatelkou).

Třídní schůzky pro rodiče žáků 2. - 9. tříd budou od 17:00 11.9.2017.

1.A Mgr. Karolína Kozibratková

1.B Mgr. Eva Häringová

2.A Mgr. Jitka Ctiborová

2.B Mgr. Eva Portešová

3.A Mgr. Ivana Malá

2017-06-30 Loučení s žáky devátých třídŠťastnou cestu do života,

jsme popřály poslední školní den mladým slečnám a hochům. Skončilo společné smetankovské období, na jehož počátku byly pro děti paní učitelky oporou a na konci se se slzami loučíme se skvělou přátelskou partou. Ano, pomáhali jsme si vzájemně, odvážně jsme se propletli labyrintem zkoušek, užili jsme si spoustu legrace na  mnoha výletech a školách v přírodě, osiří vaše oblíbená křesla. Teď jsme na startu nové etapy – vy všichni i my dvě. Přejeme vám hodně energie, pevné vůle a zdraví. Ať se splní vaše sny a přání a – vždycky je tu Smetanka pro vás.

-ič a pn-

Vážení čtenáři našich stránek,

přejeme Vám krásné léto, dětem pohodové prázdniny a načerpání spousty sil do nového školního roku.

Těšíme se s Vámi všemi v září na shledání. Všechny fotografie zde.

VAŠE SMETANKA

2017-06-28 Soutěž Cesta z Buzuluku do Prahy končí na Smetance(v souvislosti s osvobozením naší vlasti v roce 1945)

Projektu se zúčastnili žáci 5. - 9. ročníku. Jejich úkolem bylo hledat odpovědi na otázky, týkající se historie 1. československého armádního sboru, událostí v Praze v květnu 1945 a úlohou naší školy v těchto událostech.

Se zadanými úkoly se nejlépe vypořádali žáci: K. Morev, A. Ebel, N.Trávníčková, N. Koryntová, M. Crhák, A. Láníková, J. Mulderer

Svými pracemi přispěli: V. Dumchus, L. Princ, J. Bláha, R. Smýkal, S. Berliand, S. Karmazínová

Všichni se dnes sešli k vyhodnocení u pí ředitelky a povídali si společně o tom, jak vypadala naše Smetanka od května do konce roku 1945 a co se v jejích zdech v této době dělo.

Bylo to příjemné povídání. Děti se již těší na další soutěže

-a.j-

V termínu od 12.6. do 18.6. 2017 byli na Štědroníně žáci tříd 2.B, 4.A, 5.B. Na zcela stejném místě byli koncem května na škole v přírodě žáci 2.stupně a tak 1.stupeň stejně tak i učitelé minimálně věděli, že se místo nachází v Jižních Čechách a že je tam krásně. Po celou dobu bylo hezké počasí, děti tak většinu času trávily v přírodě. Dýchaly čerstvý vzduch, koupaly se v bazéně, měly sportovní aktivity. V dopoledních hodinách probíhala výuka s třídním učitelem. Dle rozvrhu každá třída věnovala jedno dopoledne anglickému projektu, který byl zaměřen na opakování ale i rozšíření slovní zásoby nebo anglických frází. Písemné zpracování projektu je ke shlédnutí v prostorách školy ve 2.patře. Zpestřením pobytu byla plavba lodí po Orlické přehradě ale i pěší výlet na nedaleký hrad Zvíkov. V neděli 18.6. se děti spokojené a plné zážitků vrátily do Prahy.

Odkaz na fotogalerii CK-Sport.

bv, db, kh, ck

V pátek 30. 6. končí provoz školní družiny v 15:00.

Prosíme proto rodiče dětí, které zůstávají ve školní družině, aby sdělili jejich odchod paní vychovatelkám.

Podrobné informace o provozu ŠD budou uvedeny na nástěnce školní družiny.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

DDM P2