2019-06-25 Zemědělské muzeumDne 25.6. navštívili žáci 4.B zemědělské muzeum a jeho expozici rybářství. Byly nám objasněny funkce a význam rybníků a jejich propojení, vyzkoušeli jsme si interaktivní prvky a mohli vidět na živo i některé ryby našich rybníků.
Nakonec jsme vystoupali i do 4. patra na střešní zahradu, pokochat se výhledem na Prahu.

2019-06-21 KryptaV rámci připomenutí sedmdesátisedmého výročí operace Antropoid, atentátu na R. Heydricha a potažmo jejich statečného boje v kostele svatého Cyrila a Metoděje jsme s devátými třídami navštívili památník v Resslově ulici. Vše začalo standardně  ve škole.)) Nejprve jsme si vysvětlili okolnosti celé této odbojové akce, jež tak výrazně ovlivnila československé postavení v rámci protinacistického odboje. Nic nebránilo vydat se přímo na místo. V kryptě kostela jsme si vše ukázali a výkladem zabrousili i do větších detailů, ty nám nakonec ještě shrnul film o celé odbojové akci. Potěšilo nás, že žákyně a žáci devátých ročníků projevili skutečný zájem o toto téma a dokonce  jsme se i shodovali, že cítíme určité pohnutí v takto památných místech. Opět jsme viděli jak důležité je pečovat o vztah k vlastním dějinám  a společně si tyto úctyhodné činy našich předků připomínat.

2019-06-19 Taneční soutěžV měsíci červnu zahájila naše školní družina projekt pod názvem: Hudba je náš svět. Cílem projektu je seznámit děti s klasickou a moderní hudbou  a rozvíjet v nich fantazii.

Děti ze 3. A a 4. A se toho ujaly a vytvořily taneční soutěž, která nesla název „Tancujeme rádi“.

Po dobu několika týdnů připravovaly pro své mladší kamarády tanečná představení a porota, sestavená z dětí, rozhodla, kteří tanečníci půjdou do finále. Hodnocení nebylo lehké, protože každé představení bylo pečlivě připravené.

Závěr soutěže byl opravdu napínavý a my vám představujeme nejlepší z nejlepších.

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás pozvat na společné setkání veřejnosti se zástupci Městské části    Prahy 2.

Setkání bude probíhat v úterý 25. 6.  od 18.00 ve velké tělocvičně naší školy.

Program jednání:

  1. Zahájení a uvítání účastníků
  2. Prezentace multifunkčního sportoviště
  3. Informace týkající se rekonstrukce multifunkčního sportoviště ve sportovním areálu Na Smetance 3, Praha 2
  4. Otázky a odpovědi
  5. Závěr

Budu velmi ráda, když nás podpoříte účastí na tomto setkání tak, aby multifunkční hřiště mohlo být dle projektu co nejdříve dokončeno. Děti, žáci i mládež Prahy 2 tak získají konečně důstojný prostor pro sportování.

Děkuji, s úctou Hana Vítová, ředitelka školy

 

V pátek 28.6. končí provoz školní družiny v 15:00.

Prosíme rodiče dětí, které zůstávají v ŠD a v ŠK, aby sdělili jejich odchod paní vychovatelkám do 26.6.

Podrobné informace o provozu ŠD budou uvedeny na nástěnce školní družiny.

Pondělí:

výuka 1. stupeň do 12:35
         2. stupeň do 11:40

8 hod. – předávání Klíče Prahy 2 za účasti starostky Prahy 2, účast: 5.B     

– vycházka 4.B do Divoké Šárky

10-12,35 hod. – piknik 8.A Rajská zahrada

Úterý:

výuka 1. stupeň do 12:35
         2. stupeň do 11:40

Muzeum rybářství, vstupné: 30,-Kč, účast: 4.B

FTVS – lanové centrum – 3.B

- odevzdávání učebnic

16,30 hod. –Školská rada

Středa:

výuka 1. stupeň do 12:35
         2. stupeň do 11:40

Den vody, 4.B

- výlet 9.B

11 hod. – akce 8.A,B

- odevzdávání učebnic

Akce ŠD:

Staré pověsti české – Vyšehrad, účast: 1.A,B, 3.B

Hřiště Gutovka ve Strašnicích, účast: 2.A,B, 3.A

Čtvrtek:

výuka 1. stupeň do 12:35
         2. stupeň do 11:40

odevzdávání čipů a klíčků od šatních skříněk

- výlet 5.B

16 hod. – schůze ČSBS

Pátek:

8 hod. – projev ředitelky školy ve školním rozhlasu

- slavnostní předávání vysvědčení

- ukončení výuky v 9 hod.

9 hod. – slavnostní rozloučení 9. tříd

10-12,30 hod. – vydávání obědů

- provoz ŠD do 15 hodin

Další informace:

2019-06-07 Výlet - Koněpruské jeskyněV pátek 7. června jsme se vypravili seznámit se s dalším významným místem naší republiky - Koněpruskými jeskyněmi. Mezi průzkumníky bylo i šestnáct žáků první třídy s pí uč Malou a žáci prvního i druhého stupně. V jeskyních jsme se dověděli mnoho zajímavého o jejich vzniku, prvních objevitelích, obdivovali jsme nádhernou krápníkovou výzdobu a unikátní krápníky pokryté vrstvou opálu, tzv. „koněpruské růžice“.

Paní průvodkyně nám vyprávěla o jeskynních nálezech. Viděli jsme půl milionu let staré kosti koně, nosorožce, makaka, zbytky lidské kostry staré 13 tisíc let a také prostor, kde si penězokazci zřídili svou dílnu z období, kdy vládl českému státu Jiří z Poděbrad.

Vyučování začíná v pondělí 2.9.2019 v 8.00.

První třídní schůzka 1.tříd se bude konat dne 2.září 2019 v 9 hodin v jednotlivých třídách. V případě nutnosti bude o děti v této době postaráno ve školní družině.

 

Provoz školy:

Děti přicházejí do školy v 7.40 – 7.50 hodin. Prosíme rodiče, aby doprovázeli děti jen do vestibulu školy. Děti budou zpočátku odcházet do třídy společně s třídní učitelkou.

Školní družina (ŠD) je v provozu od 7.00 do 7.40 odpoledne do 17.30 hodin (pátky do 17.00). Do ranní družiny žáci přicházejí mezi 7.00 a 7.30 h. Po vyučování jsou děti předány do ŠD nebo zákonnému zástupci ve vestibulu školy. Poplatek za ŠD je 200 Kč/měsíc. (1.platba: září – prosinec 800 Kč, 2.platba: leden – červen 1200 Kč) poplatek za akce ŠD je 1000 Kč za školní rok. (Účast na akcích je dobrovolná)

Žáci prvních ročníků dostávají všechny učebnice a pracovní sešity kromě pracovního sešitu na AJ (Happy House 1 – Activity book - PS) a procvič. PS do 100 Kč, ty hradí rodiče.

Rodiče žáků naší školy mají možnost přispět SRPŠ částkou 250 Kč/žáka/rok. (Dva a více sourozenců – částkou 200 Kč/žák/rok.) Rodiče dále hradí cenu razítka Trodat se jménem a příjmením žáka.

 

Vyučování:

2.9.                   1 vyučovací hodina (8.00 – 8.45), Třídní schůzka v 9.00, děti v ŠD

3.9. – 4.9.          2 vyučovací hodiny (8.00 – 9.40) + ŠD s třídní uč.do 11.40 + ŠD

5.9. – 6.9.          3 vyučovací hodiny (8.00 – 10.45) + ŠD s třídní uč.do 11.40 + ŠD

Pondělí:

 

Úterý:

8 hod. – preventivní přednáška ve 4.A

Středa:

Contest DJ v malé tělocvičně pro 6.-9.ročníky

Akce ŠD:

Folimanka, P2, účast: 1.A,B, 2.A,B, 3.B

Piknik na školní zahradě, platba: 40,-Kč

Čtvrtek:

 

Pátek:

Průhonický park, účast: 6.B
10-13:30 Národní památník hrdinů heydrichiády 9.A, B

Další informace:

Pondělí:

8,15-13,30 hod. – exkurze na hasičskou stanici Pražského hradu, účast: 7.A

Úterý:

 

Středa:

8 hod. – preventivní přednáška „Budování vztahů v kolektivu třídy, 4.B

9 hod. – Ilustrátoři dětských knih v Knihovně, Korunní ul., účast: 3.A

10 hod. - Ilustrátoři dětských knih v Knihovně, Korunní ul., účast: 3.B

Akce ŠD:

Folimanka, P2, účast: 1.A,B, 2.A,B, 3.B

Piknik na školní zahradě, platba: 40,-Kč, účast: 3.A

Čtvrtek:

9 hod. – Planetárium, platba: 75,-Kč, účast: 1.B

Pátek:

9 hod. – Chytří gurmáni, NTM, Kid´s lab, účast: 3.A

11 hod. – Chytří gurmání, NTM, Kid´s lab, účast: 3.B

Další informace:

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2