2017-05-19 Projektový den - Cesta kolem světa za 80 dní (8.A,B)Psal se 19. květen roku 2017 a žáci 8. ročníků se rozhodli vrátit se zpět do minulosti. Netrvalo dlouho a vše najednou začalo. Psal se tedy 19. květen 1872.

Nejen žáci, ale i paní učitelky šli s dobou.

Cestování je nejlepší ve skupinkách, tudíž jsme dostali za úkol vytvořit skupinky po čtyřech. Jak všichni dobře víme, svět nemluví jedním jazykem, takže na začátek jsme přednesli pozdravné vstupy v různých jazycích, protože na světě je hodně národů a my musíme myslet i na ostatní, aby nám rozuměli.

Svou cestu jsme si museli pořádně naplánovat, takže měsíc předem jsme dostali doporučená díla od Julese Verna.

Vážení rodiče,

pokud máte zájem se zapojit do studie vývoje diagnostické metody pro posouzení adaptivního chování u dětí ve věku 5 až 15 let (zaměřeno na samostatnost dítěte a jeho schopnost zvládat nároky každodenního života), prosím kontaktujte školního psychologa, který Vám předá odkaz na webové rozhraní, na kterém se můžete do studie zaregistrovat.

Přiložené soubory: 

2017-05-18 Fotbalový turnaj „O pohár Františka Josefa I.“Ve čtvrtek 18.5.2017 se naše přípravná třída zúčastnila fotbalového turnaje „O pohár Františka Josefa I.“ na fotbalovém stadionu na Žižkově. Dětem se hra velmi dařila, celý tým výborně spolupracoval a po odehrání čtyř náročných utkání obsadil konečné 2. místo. K tomuto významnému úspěchu přispěly také naše trenérky Aneta Kalousová a Anička Fraňková, kterým tímto moc děkujeme!

pt

Zahájení: 4.9.2017 (8.00 – 8.45), výdej obědů: 10.00 – 12.00
Podzimní prázdniny:
26.10. - 27.10.2017
Vánoční prázdniny:
23.12.2017 - 2.1.2018
Jednodenní pol. prázdniny:
2.2.2018
Jarní prázdniny:
5.2. - 11.2.2018
Velikonoční prázdniny:
29.3. - 30.3.2018
Hlavní prázdniny:
2.7. – 31.8.2018

 

Důležité telefony

Ředitelna ZŠ:

222 250 799

Sborovna:

222 253 034

Školní družina:

222 253 034

Kancelář ZŘ:

222 251 261

Kancelář ek., hosp. /fax/:

222 252 089

Kancelář ŠJ:

222 252 088

 

Třídní schůzky, pedagogické rady

4.9.2017 9:00

 

  třídní schůzky 1. ročníků

11.9.2017 17:00

 

  třídní schůzky  2. – 9. roč.

20.11.2017 17:00

 

  třídní schůzky  1. – 9. roč.

16.4.2018 17:00

 

  třídní schůzky  1. – 9. roč.

15.11.2017 14:00

 

  pedagogická rada

24.1.2018 14:00

 

  pedagogická rada

11.4.2018 14:00

 

  pedagogická rada

21.6.2018 14:00

 

  pedagogická rada

Ředitelská volna

29.9.2017, 30.4.2018, 7.5.2018

2017-05-21 Terezínská tryznaJako každý rok, také letos se vypravili žáci 8. a 9. tříd naší školy, pod vedením paní ředitelky spolu se zástupci Svazu bojovníků za svobodu třetí květnovou neděli na Terezínskou tryznu, uctít památku obětí 2. světové války a obětí holocaustu, do Terezína. Zúčastnili se slavnostního programu tryzny, prohlédli si Muzeum ghetta, s průvodcem prošli terezínskou Malou pevnost a navštívili hřbitov a krematorium.

Tryzna na všechny učinila velký dojem a pietní místa spojená s 2. světovou válkou a s utrpením lidí, kteří žili v této době na místech , která jsme měli možnost navštívit, nám umožnila více se vžít a pochopit období 2.světové války v širších souvislostech.

Děti dojely v pořádku.

Pondělí:

8 hod. - odjezd žáků na školu v přírodě Štědronín – 7.A,B, 8.A,B, 9.A,B

8-14 hod. – návštěva v ZOO, účast: PT

Úterý:

 

Středa:

7,45 hod. – přehazovaná, areál MFFUK P2

Akce ŠD:

Kampa – vzdělávací vycházka, účast: 1.A,B, 2.B

Sovy – program v Záchranné stanici P3, účast: 2.A, 3.B, 4.A

Kouzlo hudby – program v DDM P2, účast: 3.A, 4.B

Čtvrtek:

 

Pátek:

12–14 hod. - příjezd žáků ze školy v přírodě Štědronín – 7.A,B, 8.A,B, 9.A,B

10 hod. – návštěva korejské delegace

Další informace:

29.5.-2.6.2017 –  Škola v přírodě Váňův statek, účast: 1.A, 3.B, 5.A, 6.B

30.5.2017 – adaptační kurs pro budoucí prvňáčky

V úterý 16. 5. 2017 naši školu navštívilo 130 dětí z 5., 6., 7. a 8. tříd obvodu Prahy 2.  Smetanku zastupovali: Rosalie Šťastná, Tomislav Atanasov, Nguyen  Phuong Linh, Stefan Stanivukovič, Filipp Pomakán, Sofia Kalinina, Evangelos Remis Tavantzis, Anton Kalashnikov, Adam Drábek a Samuel Rubeš. Během šedesáti minut řešili 15 logických úloh. Nejlépe si vedli a úspěšnými řešiteli obvodního kola se stali:

Filipp Lomakin – 2. místo – 12 bodů

Tomislav Atanasov - úspěšný řešitel – 11 bodů

Nguyen  Phuong Linh – úspěšný řešitel – 10 bodů

Úspěšným řešitelům gratulujeme, ostatním děkujeme za účast.

(pn, hp)

Projektu se zúčastnili žáci 5. - 9. ročníku. Jejich úkolem bylo hledat odpovědi na otázky, týkající se historie 1. československého armádního sboru, událostí v Praze v květnu 1945 a úlohou naší školy v těchto událostech.

Se zadanými úkoly se nejlépe vypořádali žáci K. Morev, A. Ebel, N. Trávníčková, N. Koryntová, M. Crhák, A. Láníková

Smetanka blahopřeje!!!

2017-05-12 Pietní shromáždění u pomníku bratří ČapkůJako každoročně se vypravili žáci 8. a 9. ročníků uctít památku těch, kteří položili svůj život za naši svobodu. 12. května se sešli spolu se zástupci Svazu bojovníků za svobodu a české armády u pomníku Josefa a Karla Čapka na náměstí Míru. Přítomné uvítala pí ředitelka ZŠ Na Smetance Hana Vítová a hlavní projev přednesl plk. Emil Šneberg. Žáci položili u pomníku věnce a květiny, zazněly písně v podání sboru ZŠ Vratislavova a Coro Piccolo. Shromáždění bylo zakončeno státní hymnou.

Pietní shromáždění pokračovalo u pamětní desky v ulici Anny Letenské.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

DDM P2