2020-09-14 až 18 Škola v přírodě HrachovV galerii si můžete prohlédnout jak si děti užívají školu v přírodě v Hrachově.

Děti dojely v pořádku a už se ubytovávají.

Pondělí:

odjezd přihlášených žáků 2.A,B, 5.A,B na školu v přírodě Hrachov
rozdávání a vracení učebnic
7.A, B - dívky - prevetivní přednáška
9,15 hod. – foniatrické vyšetření dětí v MŠ

Úterý:

8,30 hod. – prohlídka foniatrikem – 1.ročníky

Středa:

8,30 hod. – foniatrické vyšetření žáků 1.B

Čtvrtek:

 

Pátek:

příjezd žáků ze školy v přírodě Hrachov

Neděle

odjezd přihlášených žáků 7.A,B, na školu v přírodě

Další informace:

2020-06-26 Rozloučení s devátými ročníkyI v bláznivém minulém roce jsme se zvládli slavnostně rozloučit žáky devátých ročníku. Jak to vypadalo, můžete shlédnout v galerii.

Přiložené soubory: 

Pondělí:

výuka bez odpoledního vyučování

Úterý:

8,30 hod. – prohlídka foniatrikem – 1.ročníky

Středa:

 

Čtvrtek:

10 hod. – zahájení výuky plavání – 2.A

Pátek:

8 hod. – školní výlet na Říp, účast: 4.A,B

Další informace:

 

 

Aktuální rozvrh.

1.A Mgr. Romana Doležalová

1.B Mgr. Eva Häringová

2.A Mgr. Jitka Ctiborová

2.B Mgr. Eva Portešová

3.A Mgr. Ivana Malá

3.B Mgr. Tereza Plachá

4.A PhDr. Dana Burešová

4.B Mgr. Eva Nývltová

5.A Mgr. Klára Hanková

5.B Mgr. Cyril Křeček

6.A Mgr. Dita Witzová

6.B Mgr. Daniela Mlejnecká

7.A Mgr. Zuzana Gavenčiaková

7.B Mgr. Jan Šotola

8.A Mgr. Ivan Freudl

8.B Mgr. Zuzana Ryšánková

9.A Mgr. Ivana Černá

9.B Mgr. Petra Nováková

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci, přátelé školy,

vítám Vás na našich stránkách a s tím i na prahu nového školního roku.

Jaro školního roku 2019/2020 změnilo život celému světu. Dnes si uvědomujeme, že přání pevného zdraví není jen formální fráze a že si zdraví musíme nejen vážit, ale snažit se ho i ochraňovat.

S mým úvodem souvisí i další věty, ve kterých se pokusím alespoň částečně popsat, jaká opatření budou čekat rodiče, blízké, všechny děti školy.

Z důvodu ochrany zdraví se musíme snažit o co nejmenší střetávání osob v prostorách školy. Děti a žáci budou povinni dodržovat zvýšená hygienická pravidla, se kterými je seznámí učitelé, popřípadě další osoby. Jde zejména o dodržování osobní hygieny, dodržování pravidel pohybu v budově školy, dodržování pravidel stravování ve školní jídelně, o povinnosti mít každý den s sebou roušku pro případ potřeby.

Jedním z pravidel, která by měla snížit zdravotní rizika, bude i omezení pohybu cizích osob v budově celé školy. Z tohoto důvodu budou první třídní schůzky probíhat prostřednictvím e-mailů a  písemných informací. Nebudeme tedy organizovat třídní schůzky ve formě osobního setkání v jednotlivých třídách.

Informace k zahájení a průběhu školního roku obdržíte v týdnu od 7.9. do 11.9.2020.

Věřím v pochopení pravidla, že v průběhu výuky v čase od 7.30 do cca 16.00 nelze vstupovat volně do školy bez předešlé písemné domluvy. Pokud budete vyzvedávat děti, prosím čekejte ve vestibulu školy.

Provoz školy běží plně již od 1.9.

 Školní družina je otevřena od 7.00 do 17.00. V dalších dnech (kromě pátku) do 17.30,

1.9. – slavnostní zahájení ve třídách 8.00 do cca 9.00,

2.9. až 4.9.  – výuka do 11. 40, organizační záležitosti, zahájení výuky dle učebnic z předcházejícího školního roku,

7.9. -  dopolední vyučování dle rozvrhu.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2