Pondělí:

1. vyučovací hodinu - Screeningové testování všech žáků na COVID-19

Úterý:

Obvodní kolo - Florbal - mladší žáci

Středa:

Obvodní kolo - Florbal - starší žáci

Akce ŠD:
Celotýdenní projekt Literatura dětem – B.Němcová, účast: celá ŠD

Čtvrtek:

9,25 hod. – Den válečných veteránů, účast: vybrané třídy ZŠ
11,10 hod. – Den válečných veteránů, účast: 4.třída MŠ
11,50-12,35 hod. – ukázková hodina flagfotbalu pro 7.A,B
12,45-13,30 hod. – ukázková hodina flagfotbalu pro 6.A,B
13,15 hod. – konzultace s PhDr. O.Pohlovou

Pátek:

9 hod. – profesní orientace v PPP P2, účast: vybraní žáci 9.ročníků

Další informace:

15.11. - 1. vyučovací hodinu - Screeningové testování všech žáků na COVID-19

17.11. Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva

18.11.2021 od 14 hod. – pedagogická rada

18.11.2021 od 16,30 hod. - SRPŠ

Testování proběhne v pondělí 8. a 15. listopadu 2021 během první vyučovací hodiny. Pokud žák dorazí později nebo jiný den v těchto týdnech, bude dodatečně testován v kanceláři zástupců ředitele, kam se dostaví ihned po vstupu do školy.

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test). Tuto skutečnost je potřeba škole řádně doložit před testováním.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, zákaz některých aktivit atd. - k tomu bližší informace níže). Speciální podmínky se musí dodržovat do doby platnosti stanovené v mimořádném opatření ke screeningovému testování. Pokud nechcete, aby se žák testoval, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit třídnímu učiteli.

Speciální podmínky „pro netestované“ žáky:

 • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení,
  ve vnitřních prostorech, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, vždy a ve
  venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí

použít sprchy, nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m

Testování bude probíhat pomocí rychlých antigenních testů od firmy SEJOY. Video z testování https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo.

Děkujeme a blahopřejeme všem dětem, kteří se i během letošního října zúčastnili Logické olympiády, kterou pořádalo sdružení MENZA. Zájemci řešili úlohy on-line v časovém limitu na svých domácích počítačích. Zapojit se mohly všechny děti od mateřské školy až do 9.ročníku. Letos se z naší školy do soutěže přihlásilo 68 dětí.

Nejlépe naši školu reprezentovali:

Kategorie MŠ:

 • 1. Štěpán Hála – blahopřejeme ke skvělému výsledku – první místo!
 • 2. Anna Vasičová

Kategorie A1 (1 .ročník):

 • 1. Laura Bromová (1.A)
 • 2. Jana Knapová (1.A)
 • 3. Ema Moravcová (1.A)

Kategorie A2 (2 .ročník):

 • 1. Čestmír Kovačík (2.A)
 • 2. Viliam Jäger (2.B)
 • 3. Aneta Buriánková (2.A)

Kategorie A (3.-5.ročník):
V této kategorii naše škola dosáhla mimořádného úspěchu – do krajského kola postoupila i naše žákyně! BLAHOPŘEJEME!

 • 1. Františka Cvrčková (4.A) – v loňském roce na naší škole na skvělém 3.místě!

Na dalších místech se umístili:

 • 2. Viktoriia Redkovych (3.A)
 • 3. Samuel Guan Mutian (4.A)

Kategorie B (6.-9.ročník):

 • 1. Sebastian Volmuth (9.A)
 • 2. Jan Urbánek (7.B)
 • 3. Sofie Lerbletierová (6.B)

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná se o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Pondělí:

– Finanční gramotnost pro 8.B

9-12,35 hod. – vycházka Klíč Prahy 2, účast: 4.A

Úterý:

9-9,35 hod. – ŠK Pythagoriády, účast: 6.B, 7.B, 9.B

10,55-12,35 hod. – ŠK Pythagoriády, účast: 8.B

- projekt Hrnečkový den - 3.třída MŠ

Středa:

10,05 hod. – Finanční gramotnost pro 8.A

Akce ŠD:
Halloween v DDM P2, účast: celá ŠD

Čtvrtek:

 

Pátek:

 

Další informace:

Pondělí:

- ředitelské volno

- třídní projekt Halloweenský den - 4.třída MŠ

Úterý:

- ředitelské volno

- třídní projekt Halloweenský den - 4.třída MŠ

Středa:

- podzimní prázdniny

Čtvrtek:

- státní svátek

Pátek:

- podzimní prázdniny

Další informace:

2021-10-07 a 08 Opékání buřtůNa začátku října děti opékaly buřty na školní zahradě.

2021-10-13 Poznávací výlet do Saského Švýcarska pro 7. a 8. ročníkyNáš výlet začal brzo ráno nástupem do vlaku směr Děčín. Cesta nám ubíhala a ani jsme se nenadáli a už jsme přestupovali do osobáčku do města Pirna.  Pohledy z okna nám skýtaly podívanou na zajímavou skalnatou krajinu lemující řeku Labe. V Pirně nám pan průvodce, mimochodem opravdu příjemný a milý,  ukázal krásné historické centrum středověkého města. Na trhu a v obchůdcích jsme doplnili dobroty a nezbytné suvenýry. Poté nás místní autobus dopravil ke skalnímu mostu Bastei a skalnímu hradu Neurathen. Tam se nám moc líbilo. Úzké chodníčky, kovové můstky, hodně schodů a především nádherná krajina všude kolem nás. Po sestupu lesem jsme se přívozem převezli na druhou stranu Labe a opět pokračovali vláčkem k lázním Bad Schandau. To byl opravdu zážitek.

2021-10-11 až 15 Škola v přírodě 5.B - Pec pod SněžkouNaše cesta začala v pondělí ráno, kdy jsme se sešli na zastávce a nedočkavě vyhlíželi modrý autobus. Všichni jsme se již těšili na školu v přírodě v Krkonoších. Jely s námi paní
ředitelka, třídní paní učitelka a paní asistentka.

Pondělí:

8,50-10,50 hod. – přednáška o kyberbezpečnosti (Bankéři do škol) pro 9.ročníky

Úterý:

 

Středa:

8-9 hod. – projekt Děti v pohybu pro 1.ročníky
- kurz profesní orientace pro 9.ročníky – účast: vybraní žáci
- třídní projekt Den listů – MŠ Vozová
15 hod. - dýňobraní na školní zahradě – akce 4.třídy MŠ s rodiči

Akce ŠD:
Halloweenské tvoření v DDM P2, platba: 20,-Kč, účast: 1.A,B, 3.B
Halloween ve školní družině, účast: 2.A,B, 3.A, 4.A

Čtvrtek:

10,30-13,30 hod. – akce Řemesla živě, Karlovo nám., P2, účast: 8.A,B, 9.A

Pátek:

 

Další informace:

25.-26.10.2021 – ředitelské volno
27.-29.10.2021 – podzimní prázdniny

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2