Pondělí:

 

Úterý:

8 hod. – Pythagoriáda pro 5.-8.ročníky

14 hod. – přijímací zkoušky do 6.třídy s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů

14-15 hod. – adaptační kurz pro budoucí prvňáčky

Středa:

8-13 hod. – MaSo – matematická soutěž

9,30 hod. – Bezpečnostní průprava děti předškolního věku v MŠ, účast: PT

Světlo a zvuk (science show) v Městské knihovně, účast: 8.A,B

Akce ŠD:

Pohádkový les, vstupné: 30,-Kč, účast: celá ŠD

Čtvrtek:

 

Pátek:

8 hod. – projekt „Cesta kolem světa“, účast: 8.A,B - ukončení výuky po 12:35

Další informace:

21.5.2017 – Terezínská tryzna, odjezd: 8,30 hod.

2017-05-03 McDonald´s Cup

2017-05-05 Projektový den ŘeckoŘecký den byl plný báječných, silných, slavných mužů válečných.
Když jsme se při soutěžích rozdováděli,
ani jednou jsme nepodváděli.
Vařily jsme, kuchtily jsme,
potom přišli mužíci, oslavili tradici.
Ženy byly v domácnosti, nesměly mít vysokou, řešily tam nejasnosti,
jako třeba upřímnosti a už jsme toho měly dosti.
Pak všichni ke stolu usedli a všechno snědli
a pak ódy odrecitovali,
na den řecký chválu pěli.

 Výběr z poezie žáků 6. ročníku

Pondělí:

Státní svátek

Úterý:

 

Středa:

8 hod. – turnaj ve vybíjené v ZŠ Botičská, účast: vybraní žáci 4.-5.tříd

9,30 hod. – „Tři veselá prasátka“, DUH, vstupné: 70,-Kč, účast: 1.A,B

10,15 hod. – „Pohyby země“, Planetárium, vstupné: 60,-Kč, účast: 4.A,B

14,30 hod. – Klíč Prahy 2

Akce ŠD:

Dopravní hřiště v Muzeu policie P2, vstupné: 5,-Kč, účast: 1.A,B, 2.B

Dílny pro malé kutily v DDM P2, vstupné: 20,-Kč, účast: 2.A, 3.B, 4.A

Recykles, Zemědělské muzeum P7, vstupné: 50,-Kč, účast: 3.A, 4.B

Čtvrtek:

10 hod. – „O líné babičce“, Divadlo v Dlouhé, vstupné: 120,-Kč, účast: 3.B

Pátek:

10 hod. – pietní akt u Pomníku bří Čapků

Z provozních důvodů se mění datum posledního adaptačního kurzu
z 13.6. na pondělí 26.6.

Adaptační kurzy budou ve dnech 16.5., 30.5., 26.6. vždy mezi 14:00 a 15:00.

2017-04-25 Židovské muzeum 7.B, 9.A,B 2017-04-25 Židovské muzeum 7.A, 8.A,B Žáci sedmých až devátých ročníků se vypravili 25. a 26. dubna poznat další část našeho hlavního města - Prahu židovskou, jako součást našeho projektu "Vážíme si historie své země".

Pondělí:

Svátek práce

Úterý:

8 hod. – fotografování tříd a jednotlivců

14 - 15 hod. – adaptační kurz pro budoucí prvňáčky

Středa:

8 hod. – McDonald´s Cup pro 1.-3.ročníky na Pražačce

14,30 hod. – Klíč Prahy 2, účast: 5.A

Akce ŠD:

Rybářství – program v Zemědělském muzeu P7, vstupné: 50,-Kč, účast: 1.A,B, 2.A,B, 3.B, 4.A

Tvoření ke Dni matek v DDM P2, vstupné: 20,-Kč, účast: 3.A, 4.A,B

Čtvrtek:

8 hod. – McDonald´s Cup pro 4.-5.ročníky na Pražačce

10 hod. – Rudolfinum, vstupné: 100,-Kč, účast: 8.A,B

Pátek:

Projektový den Řecko, účast: 6.A,B

12,30 hod. – pietní akt u Českého rozhlasu

Další informace:

8.5.2017 – Státní svátek

 

Do prvního ročníku 2017/18 byli k 25.4.2017 přijati tito žáci:

M1BOO R6MW RM2MK RR1JŠ RZ1JŠ Z4JČ ZR16JB
M3AK R7NMN RM10DK RR3VR RZ5TA Z8VA ZR26CHJ
M4BK R11FL RM14GP RR5LS RZ6SMH Z9DES  
M7VH R14EJ RM17EP RR8TT RZ7OP Z22KČ  
M9SN R21AK RM19PD RR9BZB RZ10AŠ Z28AH  
M11ŠT R24EKS RM20BD RR10AZ RZ12TR Z29PH  
M12HK R25MS RM27KJ RR12AŠ RZ17MB Z30JV  
M18PO R26FA RM31DK RR16NS RZ20ST Z31BB  
M21RŠ   RM32GN RR17MB RZ21AER    
M22MJ     RR19BK RZ24OS    
M29JS     RR22MV      
M30MS     RR23DK      
      RR30LU      
      RR32AN      

Vážení rodiče a žáci 5. tříd,

přinášíme Vám informace pro přihlášení dítěte do 6. ročníku se přírodovědných zaměřením ve školním roce 2017/2018.

  1. Vyplněnou přihlášku odevzdejte do 5. 5. 2017 třídnímu učiteli nebo ředitelce školy. (Přihláška je k dispozici na stránkách školy www.nasmetance.cz nebo u třídních učitelů)
  2. Přijímací zkoušky pro žáky ze ZŠ Na Smetance se uskuteční 16. 5. 2017 od 14:00 do 15:00 ve třídách 7. A a 9. A. v 1. patře.
  3. Test bude zaměřen na ověření logického uvažování a znalostí z Čj, M, Aj, Př, Vl.
  4. K testu budou žáci potřebovat psací a rýsovací pomůcky. 

Do této třídy budou přijati žáci dle výsledků přijímacího testu a studijních výsledků v 5. ročníku.

Vážení rodiče a žáci 5. tříd ostatních ZŠ,

prosím napište na e-mail: skola@nasmetance.cz nebo volejte na tel.: 222 250 799.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

DDM P2