MŠMT informuje o změně termínů konání jednotné přijímací zkoušky na SŠ:

  • čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou

1. termín                  3. května 2021

2. termín                  4. května 2021

  • šestiletá a osmiletá gymnázia

1. termín                  5. května 2021

2. termín                  6. května 2021

  • Náhradní termíny pro všechny obory

1. termín                  2. června 2021

2. termín                  3. června 2021

V pondělí 15.3.2021 je uzavřena škola z důvodu opravy vodoměrné soustavy a výměny hlavního vodoměru. Ve škole nepoteče celý den voda. Z tohoto důvodu jsou zrušeny obědy pro žáky na distanční výuce. V úterý už by měly být obědy opět normálně.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení. Vedení školy.

Vážení rodiče,

v úterý jsme obdrželi od MHMP nový metodický pokyn, podle něhož se umožňuje stravování žákům, kteří se účastní distanční výuky, a to formou, že si stravu mohou žáci odebrat pouze výdejním okénkem. Není možné stravu konzumovat na místě. Z výše uvedeného Vám tuto možnost nabízíme od pondělí 8.3.2021, odkdy jsme z provozních důvodů schopni stravování žáků zajistit.

Zájemci o obědy musí své dítě přihlásit na obědy nejpozději do čtvrtka 4.3.2021 cca do 20:00, abychom zvládli zajistit potraviny. Z důvodu plánování Vás žádám o přihlášení obědů minimálně na celý týden dopředu. Na další týdny je zapotřebí objednávat obědy vždy do čtvrtka předcházejícího týdne.

Obědy budou vydávány dětem od 11:30 do 12:30 ve vestibulu školy. V souladu s požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách budou obědy předávány v jednorázových obalech.

Vzhledem k tomu, že platí nově výrazné omezení volného pohybu osob, je možné, aby si oběd vyzvedli ti žáci, kteří mají bydliště ve stejném okrese jako školní jídelna.

Děkuji Vám za včasné přihlášení dětí ke stravování a dodržování času výdeje.

Hana Vítová, ředitelka školy

Letos budou zápisy do 1. tříd v Základní škole a mateřské škole, Praha 2, Na Smetance 1 probíhat plně distanční formou. Jedná se tedy o formu zápisu bez přítomnosti dětí, ale i rodičů. Tato situace je způsobena současnou situací v České republice. Předem děkujeme za pochopení a budeme se snažit Vám vyjít co nejvíce vstříc při této neobvyklé formě zápisu. Při nejasnostech nebo dotazech, používejte prosím pro komunikaci email zapis@nasmetance.cz.

Instrukce k zápisu do 1. třídy 2021/2022

1. Zápis bude přístupný v online prostředí od 1.4.2021 od 8:00 do 9.4.2020 do 16:00, poté se online formulář uzavře a nebude možno do něj vstupovat.

2. Při vyplňování předregistrace dbejte na správné vyplnění Vaší emailové adresy, na kterou Vám následovně dojde odkaz na stažení dokumentu „Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2021/2022“.

3. Na webový stránkách https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/nasmetance/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4424 provedete předregistraci dítěte (dětí).

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milé děti,

vláda uzavřela od pondělí 1.3.2021 všechny školy (včetně MŠ) podle usnesení vlády z 26.2.2021 (celý obsah najde ZDE) a to minimálně do 21.3.2021. Z toho důvodu přechází i 1. a 2. třídy na distanční výuku, která bude probíhat přes Google Učebnu.

Uzavření se týká i stravování, které není možné v součastnosti pro žáky na distanční výuce. Celé usnesení najdete ZDE. Jedná se o bod I./2. Stravování bude opět umožněno od pondělí 8.3.2021. Informace ZDE.

Celá tato situace nás velmi mrzí a budeme se těšit na brzký návrat dětí do školy.

Dovolte nám popřát Vám pevné zdraví a hodně klidu v této těžké době.

Vedení Smetanky

I v období distanční výuky se letos koná matematická olympiáda. Žáci 6., 7. a 8. tříd řeší školní kolo. Úspěšní řešitelé školního kola z devátých tříd se ze svých domovů mohli ve středu 27. 1. účastnit kola obvodního. Za Smetanku postoupili: Antonín Holas a Jiří Bláha. Deváťáci mají během čtyř hodin vyřešit a slovy komentovat čtyři úlohy. Oba kluci si vedli velmi dobře a stali se úspěšnými řešiteli.


G R A T U L U J E M E !!!


Školní kolo skončilo i pro žáky pátých tříd. Termín jejich obvodního kola je přeložen, pravděpodobně na květen. Ze školního kola postoupili Adam Beneš a Matěj Rosák z 5. A a Kristýna Holeinová Mikuláš Holas, Neo Houdek a Pavel Vakula z 5. B. Budeme jim držet palce.

(pn)

Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny 2 první třídy s celkovou kapacitou 50 žáků.

Kritéria Základní školy a mateřské školy, Praha 2, Na Smetance 1:

  1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.
  2. Dítě jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku).
  3. Dítě z MŠ na Smetance (včetně detašovaného pracoviště).
  4. Ostatní

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči, než kolik umožňuje kapacita školy přijmout v konkrétním zadaném kritériu, bude z důvodu transparentnosti a nastavení rovných podmínek zvolen výběr losováním uchazečů pod přidělenými registračními čísly.

Losování bude provedeno za účasti ředitele školy, člena školské rady, zástupce rodičů, zástupce pedagogů a zástupce zřizovatele.

Den otevřených dveří v základní škole se ruší z důvodu epidemiologické situace. Pokud budete mít dotazy, pište na zapis@nasmetance.cz.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  • v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále).
  • Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2