Projekt „Naši sousedé“ pokračuje dál, tentokrát je naším cílem Slovinsko. V době od 10. do 12.10.2018 navštívíme mnoho přírodních a historických zajímavostí - vyhlídku Vogel, soutěsku Vintgar, Predjamský hrad, Postojenské jeskyně, jezero Bled a příjemná přístavní města.

Pokud máte zájem prožít  s námi další výlet, neváhejte a přihlaste se co nejdříve: máme poslední volná místa

Přihlášky si vyzvedněte u pí ředitelky

Vyučování začíná 3.9.2018 v 8.00.

První třídní schůzka 1.tříd se bude konat dne 3.září 2018 v 9 hodin v jednotlivých třídách. V případě nutnosti bude o děti v této době postaráno ve školní družině.

Provoz školy:

Děti přicházejí do školy v 7.40 –7.50 hodin. Prosíme rodiče, aby doprovázeli děti jen do vestibulu školy. Děti budou zpočátku odcházet do třídy společně s třídní učitelkou.

Školní družina (ŠD) je v provozu od 7.00 do7.40odpol.do 17.30 hodin. Do ranní družiny žáci přicházejí mezi 7.00 a 7.30 h. Po vyučování jsou děti předány do ŠD nebo zákonnému zástupci ve vestibulu školy. Poplatek za ŠD je 200 Kč/ měsíc. (1.platba: září – prosinec 800,- Kč, 2.platba: leden – červen 1200,- Kč) poplatek za akce ŠD je 1000,-Kč za šk.rok.

Žáci prvních ročníků dostávají všechny učebnice a pracovní sešity kromě prac.sešitu na AJ (Happy House 1 – Activity book - PS za 221,- Kč), ten hradí rodiče.

Rodiče žáků naší školy mají možnost přispět SRPŠ částkou 250,- Kč/žáka/rok. (Dva a více sourozenců – částkou 200,-Kč/žák/rok.) Rodiče dále hradí cenu razítka Trodat se jménem žáka (do 220,-Kč/razítko).

VYUČOVÁNÍ:

3.9……………………..1 vyučovací hodina (8.00 –8.45), Třídní schůzka v 9.00, děti v ŠD

4.9. – 5.9.……………...2 vyučovací hodiny (8.00 –9.40) + ŠD

6.9. – 7.9………………3 vyučovací hodiny (8.00 –10.45) + ŠD

od 10.9…………………vyučování podle rozvrhu + ŠD

SEZNAM POMŮCEK, které obstarají rodiče žáka:

Obaly na sešity (během školního roku i obaly na učebnice a pracovní sešity)

Desky na sešity (formát A4 – do aktovky)

Desky na písmenka (tvrdé)

Desky na číslice (tvrdé)

Velký silný nelinkovaný sešit (formát A4)

2018-06-19 Sportovní den pro 1. stupeň 2018-06-22 Sportovní den pro 2. stupeňDne 19.6.2018 proběhl sportovní den pro žáky 1. stupně a 22.6.2018 pro žáky 2. stupně.

Anička získala úžasné druhé místo v XXIV. ročníku literární a XXII. ročníku výtvarné soutěže Památníku Terezín - Memoriálu Hany Greenfieldové. Společným motivem všech prací byl DOMOV. Přečtěte si její práci, je k zamyšlení...

Aničce moc blahopřejeme a přejeme hodně tvůrčích úspěchů. -ič,zr-

Do uzávěrky soutěže došlo 978 všech prací ze 143 škol v celé České republice, z toho 220 literárních (142 v I. a 78 v II. kategorii) a 758 výtvarných (233 v I., 371 v II. a 154 v III. kategorii).

 

Domov

Od malička nám máma tloukla do hlavy, že domov je místo, kde se cítíme dobře, že to není jen místo, kde složíme hlavu a naplníme žaludek jídlem.

Váhu jejich slov jsem pochopila v roce 2014. Proč zrovna v tomto roce? V květnu 2014 celá naše rodina koukala na televizi a nevěřila tomu, jak povodeň pustoší Srbsko, odkud pochází moji prarodiče. Táta jako chlap tento přírodní úkaz bral jako trest, který jsme si zasloužili, protože se neumíme chovat vůči planetě. Máma to pojala jako vždy po svém a okamžitě začala s celostátní sbírkou na pomoc v Srbsku, v čem ji podpořila i Česká televize. Díky této podpoře máma nastřádala dostatek prostředků, aby vyrazila do zasažených oblastí. Na této cestě jsme hlavními pomocníky byly sestra a já. I přes veškeré rady místních abychom do zasažených oblastí nejely, máma neposlechla a vyrazily jsme vstříc neznámému.

Pondělí:

výuka: 1. stupeň dle rozvrhu, 2.stupeň do 12.35

10-12 hod. – návštěva Evropského domu 5. A

8.00-13.30 návštěva ZOO, tř. 7. A, 3. B

14. hod. - návštěva Pražského Hradu - žáci 4. B a školního klubu

Úterý:

odevzdávání učebnic dle harmonogramu – 2. stupeň a 2. A

úniková hra, platba: 200,-Kč, tř. 7. A

Kunratický les, 8. B, pan uč. Šotola

16,30 hod. – Rada školy

Akce ŠD:

Školní zahrada – piknik + hodnocení šk. roku, účast: 2.A

Středa:

odevzdávání učebnic dle harmonogramu – 1. stupeň a 7.A, 8.B

8.00- 13.30: ZOO – 6. A, B, 7. B, 8.A, 9. A,B

Akce ŠD:

Folimanka - hřiště, účast: celá ŠD

Čtvrtek:

8.00- výlet do Krčského lesa, tř. 4.B

lanové centrum FTVS Praha 6, 6.B

Pátek:

8 hod. – projev ředitelky školy ve školním rozhlasu

10 - 12,30 hod. – vydávání obědů

provoz ŠD do 15 hodin

2018-06-21 Mezinárodní den jógyDne 21.6.2018 byl Mezinárodní den jógy. Naši školu navštívila delegace z indického velvyslanectví a proběhla krátká ukázka cvičení jógy pro naše prvňáčky.

2018-06-13 Památník LidiceNěkolik dní po výročí zániku obce Lidice jsme se vydali místní památník navštívit. Vydali jsme sena slavnostní vyhlášení mezinárodní vědomostní a literární soutěže „Lidice pro 21. století“, které se konalo v kladenském kině Hutník. Chlapci a dívky ze Smetanky od pátého do devátého ročníku se soutěže účastnili již poněkolikáté. Samotné slavnostní vyhlášení pro nás představovalo zajímavý a příjemný program. Slyšeli jsme hezká vystoupení organizátorů soutěže i pozvaných hostů. Historik Kamil Činátl obecenstvu představil dějepisný projekt Československo 1938-1989, velmi hezkým způsobem byli přečteny vítězné práce a výherci si došli pro gratulace a ocenění. Naše škola získala ocenění a ceny v kategorii nejaktivnější škola! Nad rámec očekávání byl sál čítající kolem 300 dětí potěšen vystoupením kapely Mirai. Součástí programu byla i  prohlídka samotného lidického památníku.

V pátek 29.6.2018 končí provoz školní družiny v 15:00.

Prosíme proto rodiče dětí, které zůstávají v ŠD, aby sdělili jejich odchod paní vychovatelkám.

Podrobné informace o provozu ŠD budou uvedeny na nástěnce školní družiny.

2018-06-13 IZSV úterý 12. června 2018 se žáci 7. - 9. ročníků zúčastnili projektového dne se s IZS. Městská policie připravila pro žáky zajímavý program, ve kterém se propojovaly přednášky s nácvikem praktických dovedností, byl čas i na dotazy. Každé stanoviště bylo něčím zajímavé.

Zástupci z řad hasičů trpělivě odpovídali na dotazy o své práci, všechny zajímala i problematika kyberprostoru, pozornost přitahovaly i zbraně. Všichni dokázali, že si z předchozích let hodně pamatují i ze zdravovědy, procvičili si první pomoc.

Letošní novinkou byla beseda s dětmi z výchovného ústavu. Pro mnohé z nás bylo překvapením, jak rychle a snadno se lze dostat do péče výchovného ústavu a jak přísná pravidla zde jsou.

IX.A

2018-06-13 Finanční gramotnostV červnu skončil projekt Rozumíme penězům v 8. třídách, členové našich  rodin zestárli o pět let a my všichni zmoudřeli možná o deset.  Pracovali jsme se svými rodinnými rozpočty, které zůstaly vždy vyrovnané.

A co jsme za 9 lekcí zvládli? Naplánovali jsme dovolenou, koupili si auto, nezaskočilo nás  zdražení elektřiny, vody a tepla, investovali jsme do našeho bydlení (rekonstrukce, výměna, koupě bytu), naučili jsme se rozumně nakupovat, výhodně zadlužovat a nenecháme se napálit klamavými reklamami, ani „výhodnými“ nabídkami podomních prodejců.

V posledním projektovém dopoledni jsme nastudovali historii peněz a ochranné znaky bankovek, prohlédli jsme si mince z mnoha zemí. Věděli jste, že v některých státech mají bankovky z umělé hmoty? Mají i ochranné prvky, my jsme si mohli prohlédnout 50 000,- a 10 000,- vietnamských dongů, tj. cca 60 Kč.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

DDM P2