Vážení rodiče a žáci 5. tříd,

přinášíme Vám informace pro přihlášení dítěte do 6. ročníku s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů 2020/2021.

 1. Vyplněnou přihlášku odevzdejte do 16.6.2020 třídnímu učiteli, ředitelce školy nebo zaslat na email petra.novakova@nasmetance.cz (Přihláška je k dispozici na stránkách školy www.nasmetance.cz nebo u třídních učitelů)
 2. Rozřazovací test pro žáky se uskuteční 17.6.2020 od 14:00 do 15:00.
 3. Test bude zaměřen na ověření logického uvažování a znalostí z Čj, M, Aj, Př, Vl.
 4. K testu budou žáci potřebovat psací a rýsovací pomůcky. 

Do této třídy budou přijati žáci dle výsledků přijímacího testu a studijních výsledků v 5. ročníku.

Vážení rodiče a žáci 5. tříd ostatních ZŠ,

prosím napište na e-mail: skola@nasmetance.cz nebo volejte na tel.: 222 250 799.

Přiložené soubory: 

MŠMT na svých stránkách vydalo manuál pro otevření základní škol.

Od 11.5.2020 budou moci docházet také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

 

6CCVN

VHVV2

E585U

PE6QU

W3PLN

RUMSR

3D587

1B440

I4B8E

SNR4O

KMOD0

 

M989Q

2YQZT

WK4IC

S86RQ

NR9XV

 

ZLXHR

5E2KS

O1EXS

KWTWJ

WTZF1

 

OM8MT

HKYT5

8GITM

U6Q5I

361AP

 

BNMZB

EWOHK

5RR4K

UWXFS

VX8BZ

 

HBUH8

8BUUB

L25DT

PZE0Z

TZWN1

 

M6KM1

1CC6W

AQXP1

W7550

WAMGV

 

DSYOR

DHMTM

S43PQ

YPN6N

X8BY7

 

F88MN

I03Y1

ILUZF

L8F86

U87JU

 

V příloze naleznete informace k zápisům do mateřské školy.

Přejeme všem krásné velikonoční svátky.

Letos budou zápisy do 1. třídy v Základní škole a mateřské škole, Praha 2, Na Smetance 1 probíhat plně distanční formou. Jde tedy o formu zápisu bez přítomnosti dětí i rodičů. Tato situace je způsobena současnou situací v České republice. Děkujeme za pochopení a budeme se snažit Vám vyjít co nejvíce vstříc při této neobvyklé formě zápisu. Při nejasnostech nebo dotazech používejte prosím pro komunikaci email zapis@nasmetance.cz.

Instrukce k zápisu do 1. třídy 2020/2021

 1. Zápis bude přístupný v online prostředí od 1.4.2020 od 8:00 do 10.4.2020 do 18:00, poté se online formulář uzavře a nebude možno do něj vstupovat.
 2. Při vyplňování předregistrace dbejte na správné vyplnění Vaší emailové adresy, na kterou Vám následovně dojde odkaz na stažení dokumentu „Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2020/2021“.

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vám vyjádřit naprosté pochopení pro Vaši současnou situaci. Někteří z Vás jsou doma s dětmi a kromě pracovních povinností na dálku, péči o rodinu a domácnost mají nemalé starosti o distanční výuku svých dětí. Někteří dokonce do zaměstnání dojíždějí a je pro ně starost o to všechno ještě komplikovanější.

Rádi bychom Vám za Vaši spolupráci a úsilí jednak poděkovali a jednak Vás ujistili, že není nutné kvůli školním povinnostem dětí nadmíru přepínat své síly. Je důležité, aby se děti úkoly zabývaly a pokoušely se je co nejlépe plnit. Především z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka.

Přáli bychom si, aby dohled na domácí přípravu Vašich dětí a pomoc s ní pro Vás nebyly zbytečně velkým stresem. Chtěli bychom Vás ujistit, že na úskalí domácího vzdělávání budeme po návratu do školy brát ohled.

Všichni věříme v optimistický scénář a tím i v návrat ke školní docházce, kde se budeme snažit, co jen to půjde, dětem pomoci, pokud se něco při samostudiu nezdařilo, či se podařilo třeba jen částečně.

Děkujeme, že jste s námi v kontaktu.

Vaše Smetanka

O potvrzení je možné zažádat elektronicky na emailovou adresu iveta.bockova@nasmetance.cz.

FAQ o ošetřovném

Na konci měsíce rodiče svému zaměstnavateli dokladádají Výkaz péče, který již škola nepotvrzuje!

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení - PDF

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení - elektronický dokument

Více informací:

Vedení FN Motol se jménem všech motolských pracovišť obrací ještě jednou na mediky i kohokoli dalšího, kdo je ochoten pomoct, s urgentní prosbou o darování krve.

Dárci musí splňovat tato kritéria:

 • aktuálně zdráv/áva
 • v domácnosti nesmí být nikdo s nemocemi horních cest dýchacích
 • nesmí být cizinec
 • minimálně poslední 4 týdny pobýval/a pouze v ČR
 • má vyšší hmotnost než 50 kg

Odběrová místa, která dodávají transfúzní přípravky do FN Motol:

VFN https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/fakultni-transfuzni-oddeleni/

FN Královské Vinohrady https://www.fnkv.cz/pro-darce.php

Děkujeme vám!

Momentálně je uzavřena celá škola do odvolání. Pokud potřebujete cokoliv řešit, tak nás prosím kontaktujte přes emaily zaměstnanců. V budově školy se z preventivních důvodů nenachází žádný personál, kromě vedení školy.

Úředním dnem, kdy bude škola přístupná po domluvě, je středa od 9:30 do 12:30. Tento čas je vyhrazen jen pro nutné návštěvy (např. nutnost originálu "Potvrzení žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let", kde ale stačí elektronická verze, vyzvednutí učebnic a jiné).

Prosím respektujte toto uzavření školy, které je z důvodu stávající situace v ČR.

Děkujeme za pochopení Vaše Smetanka

 

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2