Pondělí:

 

Úterý:

8-12,30 hod. – školní výlet do čokoládovny Šestajovice, účast: 2.A, 3.A

14 hod. – „Jak změnit svět“ – projekt studentů VŠE v ŠD

Středa:

školní kolo olympiády z českého jazyka

9,30 hod. – „Putování do Betléma“, DUH, vstupné: 80,-Kč, účast: 1.A,B

Akce ŠD:

Zrcadlové bludiště, P5, vstupné: 40,-Kč, účast: 1.A,B

Veselé vaření – Čertovská pizza, školní kuchyňka, 30,-Kč, účast 2.A,B

Výstava skleníky Botanická zahrada P2, vstupné: 40,-Kč, účast: 3.B, 4.A,B

Čtvrtek:

9 hod. – „O Koblížkovi“, Divadlo na Perštýně, účast: PT, 2.B

9,30 hod. – Mrazík, DUH, vstupné: 80,-Kč, účast: 3.A

Pátek:

školní výlet do Drážďan, účast: přihlášení žáci

9,30 hod. – Mrazík, DUH, vstupné: 80,-Kč, účast: 4.A,B

Další informace:

8.12.2017 – školní výlet - IQLandia
11.12.2017 – preventivní přednášky pro 7.-9.ročníky

2017-11-17 Návštěva Veletržního paláceDne 14. 11. se třída 7.A vypravila na návštěvu galerie ve Veletržním paláci. Zúčastnili jsme se programu Od světla k barvě a též jsme si prohlédli galerii.

Program byl zaměřen na optické vlastnosti světla. Seznámili jsme se s rozkladem barev na barevné spektrum, dozvěděli jsme se, že stín nemusí být jen černý a vyzkoušeli jsme si vlastní práci s hrou barev a stínů ve vlastní tvorbě. Na dílech známých impresionistů nám paní lektorka ukázala, jak s barvou a světlem pracovali nejznámější umělci 19. století.

Program byl zajímavý i poučný.

Za 7.A D.W

2017-11-10 Veteráni na naměstí MíruNáš den začal dvěma vyučovacími hodinami. Po nich jsme se všichni šli obléknout a odebrali jsme se na náměstí Míru.  Nejprve jednotlivé školy předaly osobně obrazy a obrázky pro naše vojáky v zahraničních misích, některé jsou také na ministerstvu obrany!! Potom nám člen AČR přečetl základní informace o misi UNPROFOR v bývalé Jugoslávii. Pak přišla řada na soutěžící. Naše škola byla hrdě reprezentována Adélou Hrbáčkovou a mnou. Jenže se vyskytl problém. Ten voják, který celou akcí provázel, zapomněl přečíst jméno naší školy! Naštěstí mu naši přítomnost připomněla paní učitelka Jehličková. Po přečtení jména se ozvalo hlasité povzbuzování žáků Smetanky.

2017-11-16 Návštěva SOŠ oděvníJak všichni jistě víte, 9. ročníky mají před sebou důležitý krok v životě – výběr střední školy.

Je to krok, který ovlivní celý život. Aby se nám lépe vybíralo a rozhodovalo, pomáhají nám dny otevřených dveří a workshopy pořádané středními školami. A tak jsme se vypravily podívat na SOŠ oděvní v Holešovicích. Dostalo se nám milého přivítání a hned ve vstupní hale jsme si mohly prohlédnout práce studentů a absolventů školy. Ve druhém patře na nás čekali studenti I. ročníku, kteří si pro nás přichystali zajímavé činnosti: šití, kreslení podle předlohy, vlastní návrh oděvů, líčení i oblečení modelky a prezentace vlastního návrhu.

Celá akce byla zajímavá, hezky připravená a skvělá v tom, že jsme si udělaly vlastní pohled o této škole…je skvělá.

Děkujeme všem, kdo se na akci podíleli.

Za děvčata z devítek Bětka Dolečková

2017-11-08 HalloweenDne 3. 11. 2017 se konal na Smetance Strašidelný den (Halloween). Deváté třídy připravily pro první a druhé třídy strašidelnou cestu, která vedla školní půdou. Deváťáci měli vše krásně nachystané a školní půda byla plná strašidel a strašidelných úkolů. Naši nejmenší žáci na strašidelné stezce nadšeně soutěžili. Za splněné úkoly a hry dostali hezké odměny. 

1.A  měla Strašidelný den ( Halloween) celý den. Všechny děti byly převlečené za strašidelné postavy, dokonce i paní učitelka. Pro děti byly přichystané zábavné a strašidelné úkoly. Za jejich splnění dostaly strašidelné osvědčení a spoustu dobrůtek. V 1.A se jedla strašidelná pavučinová buchta, strašidelné perníčky a  k tomu se pil  kouzelný dýňový lektvar. Tento Strašidelný den (Halloween) se opravdu moc vydařil.

K. Kozibratková

Pro školní rok 2018/2019 jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory studia bez talentových zkoušek.

1. informační portály www.infoabsolvent.cz, portal.mpsv.cz, www.stredniskoly.cz, nový portál prezentace středních škol www.flecr.cz (prezentační katalog SŠ Středočeského kraje k volnému stažení)

2. 2 přihlášky na talentové zkoušky potvrzené ZŠ, odevzdat ředitelům SŠ do 30.11.2017 (kritéria přijímacího řízení jsou na webech těchto škol od 31.10.2017)

3. 2 přihlášky do 1. kola přijímacího řízení na SŠ odevzdat ředitelům SŠ do 1.3.2018 kritéria přijímacího řízení budou na webech škol do 31.1.2018

4. žák, který podal přihlášku na talentové zkoušky a nebyl přijat, může podat 2 přihlášky do 1. kola přijímacího řízení na ostatní školy do 1.3.2018

-        1. termín - jednotná zkouška: 12.4.2018

-        2. termín - jednotná zkouška: 16.4.2018

5. Seznam přijatých bude vyvěšen na SŠ, nepřijatí dostanou doporučený dopis o nepřijetí.

6. Do 2. kola přijímacího řízení může žák podat více přihlášek.

7. Přesné informace o přijímacím řízení a kritériích přijímání na jednotlivé SŠ budou pouze na webech SŠ

8. talentové zkoušky se konají v lednu 2018

9. tiskopisy přihlášek najdete na webu MŠMT, v SEVTu , v knihkupectvích s učebnicemi nebo je žáci dostanou při Dnech otevřených dveří na SŠ a SOU.

Zápisový lístek obdrží žáci na ZŠ (je možno jej použít pouze 1x) - nutno použít do 10 pracovních dnů po uveřejnění výsledků přijímacího řízení na SŠ.

Pondělí:

8,30-12 hod. – soutěž v keramice v ZŠ Štěpánská, účast: vybraní žáci 1.-3.tříd

11,50-13,30 hod. – preventivní přednáška „Obrana vlasti“, účast: 8.A,B

17,00 - Třídní schůzky

Úterý:

8,30-12 hod. – soutěž v keramice v ZŠ Štěpánská, účast: vybraní žáci 4.-6.tříd

8,45 hod. – prezentace SŠ výpočetní techniky pro 9.A,B

9 hod. – „Prozření mladého Horáčka“, Divadlo D21, vstupné: 60,-Kč, účast: 3.A

Středa:

8,30-12 hod. – soutěž v keramice v ZŠ Štěpánská, účast: vybraní žáci 7.-9.tříd

9-11 hod. – „Straka  říši Entropie“, workshop-Divadlo 21, vstupné: zdarma, účast: 5.B, 6.A,B

13,15 hod. – konzultace s Dr. Pohlovou

Akce ŠD:

Lego výstava, Národní třída P1, vstupné: 70,-Kč, účast: 1.A,B

Výstava Nelítostný pravěk, Praha 4, vstupné: 75,-Kč, účast 2.A,B

Na film 2, Národní třída, P1, vstupné: 50,-Kč, účast: 3.B, 4.A,B

Čtvrtek:

8 hod. – Schola Pragensis, účast: 8.-9.třídy

Pátek:

9 hod. – porada ředitelů škol

17,30 noční spaní ve škole, Z pohádky do pohádky pro žáky 6., a 7. tříd, akci pořádají učitelé a žáci 9. tříd

Sobota:

cca v 9 hod. ukončení akce spaní ve škole

Další informace:

1.12.2017 – školní výlet do Drážďan

Během měsíce října a listopadu se mohli všichni žáci zapojit do Logické olympiády, kterou pořádalo sdružení MENZA. Zájemci řešili úlohy on-line v časovém limitu na svých domácích počítačích.

Nejlépe naši školu reprezentovali:

Kategorie MŠ

 1. Tereza Crháková (přípravka) – umístila se na prvním místě v kraji – blahopřejeme!
 2. Matěj Gallat (přípravka)
 3. Matěj Čech (přípravka)

Kategorie A1 (1. třída)

 1. Alexandra Hanovská a Petr Hanovský 1.A
 2. Bernard Kovář 1.B
 3. Lukáš Urbánek 1.B

Kategorie A (2.-5. třída):

 1. Štěpán Dušek 5.B – krajský semifinalista –blahopřejeme!
 2. Johana Kradijan Seider 3.A
 3. Lada Tomalová 4.A
 4. Johana Tomalová 2.A
 5. Marek Crhák 3.A a Yannick Monsallier 3.B

Kategorie B (2. stupeň):

 1. Tomislav Atanasov 6.B
 2. Jakub Kosina 8.A
 3. Ondřej Škoda 7.A
 4. Filipp Lomakin 7.A
 5. Alžběta Šimova 7.A

Celkové počty soutěžících v jednotlivých kategoriích:

MŠ        871
A1         1 603
A         14 483
B         20 722

Všem účastníkům děkujeme za práci.

2017-11-10 T.G.M. předávání literárních cenŽáci naší školy již tradičně vystupují na vyhlašování literární ceny T.G.M., kterou každoročně organizuje Masarykovo demokratické hnutí.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

DDM P2