Na webových stránkách pobyty.starline.cz/accounts/login/?next=/svor/ najdete průběžné informace a fotografie ze ŠvP Svor (2.A, 2.B, 4.B, 5.B).

Žáci druhého stupně se zapojili do soutěže, pořádané Památníkem Terezín. Tématem soutěže bylo Domov, tedy co znamená domov pro člověka. My jsme zároveň vyhlásili stejné téma pro školní literární časopis Smetánek. Tam si také budete moci přečíst jak práce vybrané, tak díla všech nadějných tvůrců.

Tímto krásným námětem jsme rovněž přispěli k oslavám 130. výročí založení naší školy. Ze všech prací jsme vybraly ty, které budou školu reprezentovat v soutěži. Autoři vybraných prací jsou Ani Afrikyan, Sofie Berliand, Elsa Bigoletová, Alžběta Dolečková, Klára Formanová, Antonín Holas, František Hrabánek, Ayesha Iman, Jakub Kosina, Filipp Lomakin, Anna Markeševičová, Eliška Skalská, Václav Werner, Alžběta Šimova, Matyáš Hamilton Hatcher. Všem autorům děkujeme za opravdu pozoruhodné práce a věříme, že v soutěži dosáhnou ocenění.

–ič, zr-

Děti dojely v pořádku.

Pondělí:

2.termín přijímacího řízení na SŠ pro čtyřleté obory

14,30 hod. – odjezd žáků 2.A,B, 4.B, 5.B na ŠVP Svor

17 hod. – třídní schůzky

Úterý:

2.termín přijímacího řízení na SŠ pro šestiletá a osmiletá gymnázia

MO-OK pro 6.-8.třídy

8 hod. – OK minifotbalu na ZŠ Botičská

8-13 hod. – Soutěž v Aj

8-13 hod.- Fata morgana, vstupné: 75,-Kč, účast: 7.A,B

Středa:

Akce ŠD:

Jarní Ekoden, Podskalská celnice na Výtoni P2, vstupné: 40,-Kč, účast: 1.A,B

Jarní Ekoden, Muzeum policie P2, vstupné: 40,-Kč, účast: 2.B, 3.A, 4.A

Čtvrtek:

 

Pátek:

 

Další informace:

23.4.2018 – návrat žáků ze ŠVP Svor

30.4.2018 – ředitelské volno

 

V pátek 6. dubna proběhlo v 5. – 8. třídách školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Žáci během 60 minut řešili 15 logických úloh. Úspěšní řešitelé museli získat alespoň 10 bodů. Obvodní kolo se koná v úterý 29. května 2018.

Úspěšní řešitelé:

5.třída: Dušek Štěpán 15 bodů, Bláha Jan 14 bodů, Šarhan Jakub 14 bodů, Cassidy Kristina Maria 13 bodů, Dienstbierová Sarah 13 bodů, Klofáč Ladislav 13 bodů, Kubová Nikola 13 bodů, Urbanová Kristýna 11 bodů, Hajná Hana 10 bodů, Chára Jakub 10 bodů, Novák Tomáš 10 bodů, Šantroch Martin 10 bodů

6.třída: Ševčuk Vladimír 11 bodů, Dlouhý Aleš 10 bodů, Trávníčková Natálie 10 bodů

7.třída: Škoda Ondřej 13 bodů, Lomakin Filipp 12 bodů, Stanivuković Stefan 12 bodů, Kalashnikov Anton 11 bodů, Kalinina Sofia 11 bodů, Berisha Martin 10 bodů

8.třída: Rubeš Samuel 10 bodů

Všem úspěšným řešitelům G R A T U L U J E M E a přejeme hodně štěstí v obvodním kole.

(hp, pn)

2018-03-23 Kolokvium 2. svět. válka23. března se žáci devátých ročníků zúčastnili kolokvia, jehož ústředním tématem byly významné události - mezníky druhé světové války.

Připravená vystoupení splnila cíle kolokvia - seznámila ostatní s tím, co žáci k danému problému nastudovali, předložila ostatním nové poznatky a na tomto základě vedla k diskusi o zmíněných událostech. V referátech byla také zdůrazněna úloha českých a slovenských odbojářů v boji proti fašismu a role naší školy v tomto boji.

Vystoupení byla připravena velmi zodpovědně s použitím názorných ukázek a historických map.

- a.j.- , - j. š.-

2018-02-26 Keramická soutěž Lidice 21I letos se naši žáci zúčastnili  46. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2018.  Tato výstava se poprvé konala v roce 1967, k uctění památky dětí z české obce Lidice, které byly zavražděny v roce 1942 německými nacisty a všech dalších dětských obětí válek.

Během své historie se výstava stala jednou z největších a nejstarších výstav dětské tvorby v Evropě i ve světě. V posledních letech se této akce účastní až 25 000 prací z více než 80 zemí celého světa.

Tématem 46. ročníku soutěže byla vyhlášena VODA.

Naši žáciz 1. i 2. stupně se toto téma pokusili ve svých pracích zachytit v různých podobách. Vznikly zajímavé obrázky - kresby pastelem, tuší, malby temperou a další. Žáci sedmé třídy vytvořili originální keramické plastiky.

Všem dětem děkujeme za jejich hezké práce a přejeme co nejlepší umístění v tak obrovské konkurenci.

D. W.

Dne 9.4.2018 došlo ke změně rozvrhu z provozních důvodu.

Nový rozvrh najdete zde.

Pondělí:

testy PISA – vybraní žáci ročníku narození 2002 z 9.A

17 hod. – třídní schůzky pro 2.A,B, 4.B, 5.B

Úterý:

testy PISA - vybraní žáci ročníku narození 2002 z 9.B + 8.A

Středa:

8-13,30 hod. – OVOV

14 hod. – pedagogická rada

Akce ŠD:

Hračky v čase první republiky, Gröbova vila P8

Malostranské nám.P1, vstupné: 70,-Kč, účast: 2.A,B, 4.B

Fotodílna, DDM P2, vstupné: 20,-Kč, účast: 3.A, 4.A,B

Čtvrtek:

8 hod. – přijímací zkoušky na SŠ pro čtyřleté obory

16 hod. – schůzka výboru ČSBS

Pátek:

8 hod. – přijímací zkoušky na SŠ pro šestiletá a osmiletá gymnázia

11,50-13,30 hod. – přednáška o bezpečnosti potravin pro 9.ročníky

Další informace:

- 16.4.2018 – třídní schůzky

- 16.-23.4.2018 – škola v přírodě Svor

- 16.-17.4.2018 – 2.termín přijímacího řízení na SŠ

- 10.-11.5.2018 – náhradní termín přijímacího řízení na SŠ

2018-03-28 Dobrošov, KuksNa konci března jsme uskutečnili novou expedici, které se zúčastnili zájemci od pátých do devátých tříd spolu s pí ředitelkou, pí uč. Wizovou a pí uč. Jehličkovou. Tentokrát byla naším cílem dělostřelecká tvrz Dobrošov a barokní Hospital Kuks.

Navštívili jsme jednu ze zpřístupněných tvrzí československého opevnění z let 1935 až 1938. Průvodce nám velmi zajímavě vyprávěl historii výstavby tvrze, seznámil nás s vystavenými exponáty, prošli jsme chodby bojového patra, prohlédli jsme si výstavu o zbraních československé armády a pak jsme sestoupili asi čtyřicet metrů hluboko a prohlédli si další patro tvrze. Dokonce jsme viděli nynější obyvatele tohoto prostoru - spící netopýry. Podle našeho průvodce je mezi nimi i jeden, kterému je více než 20 let. Cestou z podzemí jsme vystoupili po více než 200 schodech na střechu dalšího objektu - velitelského srubu, ze které byl krásný, sice trochu zamžený, výhled do okolní krajiny.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

DDM P2