Pondělí:

 

Úterý:

„Od světla k barvě“, Veletržní palác, vstupné: 50,-Kč, účast: 7.A

Středa:

10-11,40 hod. – testy SCIO – 9.A

11,50-13,30 hod. – testy SCIO – 9.B

14 hod. – pedagogická rada

Akce ŠD:

Výstava v Muzeu policie, P2, účast: 1.A,B

Výstava Světlo, život, Národní muzeum, vstupné: 80,-Kč, účast 2.A,B

Dílna pro malé kutily, DDM Vratislavova P2, vstupné: 20,-Kč, účast: 3.B, 4.A,B

Čtvrtek:

8-12 hod. – testy SCIO – 8.A,B

8,30-12 hod. – workshop SŠ oděvní, účast: dívky 9.A,B

Pátek:

Státní svátek

Další informace:

20.11.2017 – třídní schůzky

Název projektu: ZŠ Na Smetance 23

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_023/0007505

Zahájení realizace projektu: 1.9.2017

Ukončení realizace projektu: 31.8.2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 825 988 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ a extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.

Cílem projektu je osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na čtenářskou a matematickou gramotnost, cizí jazyky, mentoring a inkluzi, vzájemné spolupráce v oblasti čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti, a extrakurikulární rozvojové aktivity jako je doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Pondělí:

10 hod. – testy SCIO v pc učebně - 6.A

13,30 hod. – testy SCIO pro 9.ročníky

Úterý:

8-9,40 hod. – testy SCIO – 4.B

10-11,40 hod. – testy SCIO – 4.A

Středa:

8 hod. – soutěž MaSo

8,55-10,45 hod. – testy SCIO – 4.B

10,55-12,35 hod. – testy SCIO – 4.A

Akce ŠD:

Zrcadlové bludiště P5,vstupné 40,-Kč, účast:1.A,B

Halloween, DDM P2, vstupné: 20,-Kč, účast 2.A,B,  3.B, 4.A,B

Čtvrtek:

8 hod. – testy SCIO – 9.ročníky

Pátek:

Veteráni pro 2.stupeň

10 hod. – vyhlášení literární ceny T.G.Masaryka

30.10.2017 Krkavci ve školeJsou krásní, chytří, učenliví a můžeme se s nimi často setkat třeba i v Praze. Přilétli k nám do školy 30. října. Děti z prvního stupně a šestých a sedmých ročníků obdivovali jak vycpané, tak živé zástupce této skupiny ptáků. Už poznáme vránu šedivku, ořešníka, sojku, straku a krkavce. Krkavec nám ukázal, jak je obratný a vynalézavý a jak dokáže najít správné řešení při získávání dobrot. Velmi se nám líbilo, jak dokázal chytit ve vzduchu piškot. Velmi se mu také zalíbila ozdoba na školní tašce.

Dozvěděli jsme se jejich zajímavé příběhy, a tak nás začali více zajímat. Návštěva krkavcovitých byla velmi příjemná.

žáci, -a.j.-

Pro žáky prvního i druhého stupně pokračuje i v letošním školním roce projekt ORNITA.

2017-10-19 Vážíme si historie své země - Vítkov 2017V našem projektu „Vážíme si historie své země“ má nezastupitelné místo návštěva Národního památníku na Vítkově. Tento rok naši deváťáci navštívili Památník 19.10. a zúčastnili přednášky o úloze a významu našich legionářů pro vznik samostatného Československa. S jejich osudy se seznámili na výstavě ke 100. výročí bitvy u Zborova, výstavě grafik legionáře Otty Matouška „Anabáze bezejmenných brášků“ a při projekci filmu o československých legionářích.

Měli jsme možnost se podívat do hlavního sálu Památníku, kde probíhají slavnostní shromáždění k výročí vzniku naší republiky a jsou zde vyznamenávány významné osobnosti našeho národa a navštívit zpřístupněný „Hrob neznámého vojína“. Při návštěvě jsme načerpali mnoho nových poznatků.

deváťáci, -a.j.-

Pondělí:

8-13,35 hod. – přednáška Ornita-Krkavcovití, účast: PT-7.ročníky, platba: 65 Kč

Úterý:

8,45 hod. – prezentace elektrotechnické SŠ pro 9.ročníky

Středa:

8 hod. – Finanční gramotnost pro 8.A

Akce ŠD:

Halloween v DDM P2, vstupné: 30,-Kč, účast:1.A,B

Kolo tety Běty, Muzeum policie P2, vstupné: 5,-Kč, účast 2.A,B

Nelítostný pravěk– výstava, vstupné:75,-Kč, účast:3.B,4.A,B

Čtvrtek:

8 hod. – Finanční gramotnost pro 8.B

Pátek:

Halloween pro 1. a 2.ročníky

Pondělí:

 

Úterý:

 

Středa:

Akce ŠD:

Posvítíme si na život, Národní muzeum P1, vstupné: 80,-Kč, účast: 1.A,B

Příroda dětem – školní akce, platba: 150,-Kč, účast: 2.A,B

Halloweenské tvoření, DDM P2, vstupné: 20,-Kč

Čtvrtek:

podzimní prázdniny

Pátek:

podzimní prázdniny

Z důvodu voleb, konaných 20. října, je upraven provoz školní družiny. Prosíme rodiče, aby si děti vyzvedli nejpozději do 16:00.

Provoz:

V pátek 20. října bude ranní a koncová družina ve 2. patře ve 1.B.

Prosíme, zvoňte na zvonek III. oddělení  1.B

Provoz všech oddělení školní družiny je ve 2. patře, všechny oddělení zůstávají ve svých třídách

Provoz školní družiny je ve druhém patře do 14:00! Po 14:00 odcházejí všechna oddělení na vycházku. Děti potřebují batoh, pití, svačinu, kapesné 50Kč. Z vycházky se vracíme v 15:30.

2017-10-03 až 05 RakouskoJednoho krásného už docela podzimního dne jsme se my – žáci 5., 6., 7., 8. a 9. ročníků za doprovodu paní učitelky Paďourové, Jehličkové, Burešové a paní ředitelky Hany Vítové – rozhodli vyjet do sousední země, tudíž do Rakouska. Ráno na zastávce se shromáždilo opravdu moc ospalých tváří, poněvadž se odjíždělo v 7:00 ráno, ale sraz byl již v 6:30 hodin. Po typických odjezdových zmatcích jsme konečně nastoupili a vyjeli. Cesta byla poměrně dlouhá, ale nikdo se v autobuse nenudil. O zábavu se starali žáci 9. ročníků a celou cestu nám dělali super diskotéku. Jen letmým pohledem na krajinu a silnice jsme poznali, že jsme v Rakousku. Naše cesta měla celkem 2 zastávky a nemohla chybět ani návštěva rakouského McDonald's, kde to vlastně bylo úplně stejné jako u nás. Náš výlet jsme odstartovali návštěvou Kaprunské přehrady. S neuvěřitelným nadšením jsme dojeli autobusem k zvláštní lanovce, která všechny opravdu zaujala svým vzhledem a způsobem, kterým nás odvezla nahoru ke Kaprunské přehradě.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

DDM P2