Pondělí:

8 hod. – Finanční gramotnost

9 hod. – Planetárium – „Anička jarní“, vstupné: 60,-Kč, účast: 2.A,B, 3.A,B

9,45 hod. – div.představení „Putování s ježkem“ v MŠ, účast: PT

- z důvodu zápisů do 1.tříd ukončení výuky v 13,30 hod.

14 - 18 hod. – zápis do 1.tříd

Úterý:

OK matematické olympiády pro 6.-8.ročníky

14 - 18 hod. – zápis do 1.tříd

Středa:

9 hod. – Velikonoce, Toulcův dvůr, účast: PT

9,30 hod. – „O neposedné pomlázce“, DUH, vstupné: 70,-Kč, účast: 1.A,B

Akce ŠD:

Velikonoční tvoření v DDM P2, vstupné: 20,-Kč, účast: 1.A,B, 2.B

Velikonoční příběh, Letohrádek Kinských P5, vstupné: 80,-Kč, účast: 2.A, 3.B, 4.A

Velikonoční trhy na nám.Míru P2, účast: 3.A, 4.A,B

Čtvrtek:

9,30 hod. – „O neposedné pomlázce“, DUH, vstupné: 70,-Kč, účast: 3.A,B

16 hod. – výbor ČSBS

Pátek:

8 - 12,30 hod. – pletení pomlázek s Městskou policií P2, účast: 1.stupeň

Další informace:

11.4.2017 – pedagogická rada za 3.čtvrtletí 2016/2017
12.4.2017 – 1.kolo přijímacích zkoušek na SŠ
13.-17.4.2017 – velikonoční prázdniny

Školní akademie se uskuteční 27.4.2017

Ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny 2 první třídy s maximálním počtem žáku 28 na třídu.

Kritéria:

  1. Děti ze spádového obvodu školy.
  2. Děti z přípravné třídy Základní školy, Praha 2, Na Smetance 1, po odkladu školní docházky.
  3. Děti, které mají ve škole sourozence.
  4. Děti s trvalým bydlištěm v Praze 2.
  5. Děti z přilehlých mateřských škol.
  6. Ostatní.

 

Ve středu 22.3.2017 se žáci 2. – 9. ročníků zapojili do mezinárodní matematické soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN. A zde jsou výsledkové listiny jednotlivých kategorií.

 

Pondělí:

8-9,35 hod. – beseda k volbě povolání – profese vojáka, účast: 9.A,B

10-11,40 hod. – beseda k volbě povolání – profese vojáka, účast: 8.A,B

13,40-15,20 hod. – diskuse k 2.světové válce v 6.B, účast: 9.A,B

Úterý:

 

Středa:

Akce ŠD:

Vaříme zdravě, akce v učebně 1.A, platba: 20,-Kč, účast: 1.A, 2.B

Pražské památky – Kampa, školní akce, účast: 2.A, 3.B, 4.A

Legendární stavebnice Merkur, Národní tech.muzeum P7, vstupné: 50,-Kč, účast: 3.A, 4.A,B

Čtvrtek:

 

Pátek:

 

Další informace:

3. - 4.4.2017 – zápisy do 1.tříd

Školní akademie se uskuteční 27.4.2017

Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2017/2018 se konají:

pondělí 3.4.2017 od 14:00 do 18:00
úterý 4.4.2017 od 14:00 do 18:00

K zápisu s sebou přineste:

  • Zákonný zástupce - občanský průkaz
  • Dítě - rodný list
  • Potvrzení o trvalém bydlišti dítěte pokud se jeho adresa liší od adresy zákonného zástupce (spádová oblast)

Registrace nespádových žáků do budoucích 1. tříd ukončena k datu 22.3.2017 v 17:00.

2017-02-28 Vyhodnocení keramické soutěžeNaši žáci se zúčastnili soutěže v modelování, kterou každoročně pořádá ZŠ Štěpánská. Letos znělo zadání HUDBA. Vyhlášení výsledků a výstava prací žáků proběhlo 27.2.2017 v příjemné atmosféře.

Děkujeme všem žákům, kteří se do soutěže zapojili, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme ke krásnému 2. místu naší žákyni Julii Jouklové ze 4. A třídy. Poděkování patří i pedagogům, kteří soutěž připravili, především paní učitelce Rivolové.

(D. W.)

Pondělí:

15,30-18 hod. – Den otevřených dveří

Úterý:

10-12 hod. – Den otevřených dveří (možnost nahlédnout do výuky 1.stupně)

10 hod. – „Tatínek není k zahození“, Divadlo v Dlouhé, vstupné: 70,-Kč, účast: 2.B

Divadelní představení v MŠ: „Jak Oskárek petrklíč našel“, účast: PT

Středa:

matem.soutěž „Klokan“

Akce ŠD:

Legendární stavebnice Merkur, Národní tech.muzeum P7, vstupné: 50,-Kč, účast: 1.A,B

Loutky a rodinná divadla, Coffee Museum P7, vstupné: 40,-Kč, účast: 2.A, 3.B, 4.A

Dílna pro malé kutily, DDM P2, vstupné: 20,-Kč, účast: 3.A, 4.A,B

Čtvrtek:

8,30 hod. – „Princezny jsou na draka“, DUH, vstupné: 75,-Kč, účast: 1.A,B

Pátek:

 

Další informace:

3. - 4.4.2017 – zápisy do 1.tříd

Školní akademie se uskuteční 27.4.2017

Pondělí:

11 hod. – „Jeden svět“, účast: 4.A,B

15,30-18 hod. – Den otevřených dveří

Úterý:

10-12 hod. – Den otevřených dveří (možnost nahlédnout do výuky 1.stupně)

Středa:

Akce ŠD:

Tvoříme ke Dni žen, DDM P2, vstupné: 20,-Kč, účast: 1.A,B

Legendární stavebnice Merkur, Národní tech.muzeum P7, vstupné: 50,-Kč, účast: 2.A, 3.B, 4.A

Čtvrtek:

9 hod. – „Jeden svět“, účast: 3.A,B

Akce ŠD:

Čarování z otisků prstů, DDM P2, vstupné: 30,-Kč, účast: 3.A, 4.A,B

Pátek:

8,30 hod. – „Jeden svět“, účast: 5.A,B

9 hod. – „Jeden svět“, účast: 8.A,B + 9.B

10,30 hod. – „Jeden svět“, účast: 7.A,B

11 hod. – „Jeden svět“, účast: 6.A,B

Další informace:

Školní akademie se uskuteční 27.4.2017

13. – 17.3.2017 – jarní prázdniny

20. – 21.3.2017 – Dny otevřených dveří

Děkujeme za reprezentaci školy ve výtvarné soutěži - Osudové ženy žákyním Michaela Soukenkové a Tereze Špulkové.

2017-02-09 Šplhavci ve školePro školáky prvního stupně pokračuje i v letošním školním roce projekt ORNITA.

Tentokrát se žáci seznámili s našimi nejznámějšími šplhavci. Dověděli se kde, a jak hnízdí, také o jejich důležitém významu pro některé další obyvatele lesa. Příjemné povídání s promítáním zajímavých videí, ukázkami vycpaných i živých šplhavců se všem dětem moc líbilo.

I. M.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

DDM P2