Pondělí:

8-8,15 hod. – ukázka Taneční školy I.Langerové pro 1.-4.ročníky

8,30-8,45 hod. – ukázka Taneční školy I. Langerové pro 5.-9.ročníky

17 hod. – třídní schůzky pro 2.-9.ročníky (kromě 3.B)

Úterý:

10 hod. – ukázka korfballu pro 3. a 4.ročníky

Středa:

8 hod. – Hry, hlavolamy, vstupné: 100,-Kč, účast: 5.B

Akce ŠD:

Sportovní odpoledne, účast: 1.A,B

Hřistě hl.nádraží, účast 2.-4.tř.

Čtvrtek:

9 hod. – „Machři roku 2017“, celostátní setkání učňovské mládeže na Palackého nám., 8. a 9. ročníky

9 hod. - Hry, hlavolamy, vstupné: 100,-Kč, účast: 7.B

Pátek:

10 hod. - Hry, hlavolamy, vstupné: 80,-Kč, účast: PT

3.-5.10.2017 – zahraniční zájezd do Rakouska, Německa

18.9.2017 – třídní schůzka 3.B

 

Pondělí:

8-8,45 hod. – slavnostní zahájení šk.roku 2017/2018

8,05 hod. – projev ředitelky školy do šk.rozhlasu

8 hod. – přivítání nových prvňáčků s rodiči společně se žáky 9.tříd

9 hod. – třídní schůzka rodičů 1.tříd

Vydávání obědů 10-12 hod.

Akce ŠD:

Riegrovy sady – zahájení školního roku, účast: celá Š

Úterý:

výuka 8-11,40 hod

hod. – schůze stávajícího výboru SRPŠ

Středa:

výuka 8-11,40 hod

Akce ŠD:

„Volný čas Trojka“ na nám.Jiřího z Poděbrad – zábavné odpoledne, účast: celá ŠD

Čtvrtek:

zahájení výuky dle rozvrhu ve všech třídách

Pátek:

 

- 11.9.2017 od 17 hodin – třídní schůzky 2.-9.ročníky

- 3.-5.10.2017 – zahraniční zájezd do Rakouska, Německa

Aktuální rozvrh.

Od 1. září 2017 se zvyšuje cena oběda o 2 Kč.

Ceny obědu jsou následující:

1. věková kategorie  7 - 10 let 26 Kč
2. věková kategorie  11 - 14 let 28 Kč
3. věková kategorie nad 15 let 29 Kč

Vyučování začíná 4. 9. 2017 v 8.00 a končí v 8.40.
Třídní učitelka si děti vyzvedne v 8.00 ve vestibulu školy, rodiče odejdou na schůzku s paní vychovatelkou. První den děti nepotřebují tašky ani boty na přezutí – stačí dobrá nálada.
První třídní schůzka přípravné třídy se bude konat dne 4. září 2017 v 8.20. (Děti se budou v této době seznamovat s paní vychovatelkou).
Od 5.9.2017 bude vyučování denně od 8.00 do 12.35. (Děti budou obědvat v 11.30)
Provoz školy:
Děti přicházejí do školy v 7.40 – 7.50.
Školní družina je v provozu od 6.30 do 17 hodin za měsíční poplatek 200 Kč. (Vybírá se 2x ročně předem – září až prosinec, leden až červen.)

Přiložené soubory: 
1.A - Karolína Kozibratková                              1.B - Eva Häringová
Ident. číslo Ident. číslo
1. Z31AA 1. R26FA
2. RZ17MB 2. RZ5TA
3. RZ3AJB 3. Z8VA
4. RR9BZB 4. M4BK
5. Z31BB 5. RR17MB
6. ZR16JB 6. RM20BD
7. Z28AH 7. RM19PD
8. Z29PH 8. RZ6SMH
9. RM27KJ 9. R14EJ
10. RR15NJ 10. ZR26CHJ
11. RM31DK 11. RM10DK
12. RM2MK 12. RR23DK
13. R24EKS 13. RR19BK
14. RR2MK 14. M18PO
15. R11FL 15. RM26MP
16. RZ27KM 16. RM14GP
17. RM17EP 17. RZ24OS
18. Z9DES 18. RR12AŠ
19. RZ7OP 19. RZ1JŠ
20. RR3VR 20. M21RŠ
21. RZ12TR 21. RZ10AŠ
22. RR16NS 22. RR8TT
23. R25MS 23. M11ŠT
24. RZ20ST 24. RR30LU
25. RR32AN 25. RR22MV
26. RR10AZ 26. Z30JV
27. RZ95KJ 27. Z102AG
28. RR99FS 28. R103LN

Zahájení školního roku 2017/2018 je 4.9.2017 v pondělí od 8:00. Výuka bude probíhat jednu vyučovací hodinu. Výdej obědů: 10.00 – 12.00

Třídní schůzky pro rodiče prvňáčků budou 4.9.2017 od 9:00.

Třídní schůzka pro rodiče přípravné třídy bude 4.9.2017 v 8:20 (Děti se budou v této době seznamovat s paní vychovatelkou).

Třídní schůzky pro rodiče žáků 2. - 9. tříd budou od 17:00 11.9.2017.

1.A Mgr. Karolína Kozibratková

1.B Mgr. Eva Häringová

2.A Mgr. Jitka Ctiborová

2.B Mgr. Eva Portešová

3.A Mgr. Ivana Malá

2017-06-30 Loučení s žáky devátých třídŠťastnou cestu do života,

jsme popřály poslední školní den mladým slečnám a hochům. Skončilo společné smetankovské období, na jehož počátku byly pro děti paní učitelky oporou a na konci se se slzami loučíme se skvělou přátelskou partou. Ano, pomáhali jsme si vzájemně, odvážně jsme se propletli labyrintem zkoušek, užili jsme si spoustu legrace na  mnoha výletech a školách v přírodě, osiří vaše oblíbená křesla. Teď jsme na startu nové etapy – vy všichni i my dvě. Přejeme vám hodně energie, pevné vůle a zdraví. Ať se splní vaše sny a přání a – vždycky je tu Smetanka pro vás.

-ič a pn-

Vážení čtenáři našich stránek,

přejeme Vám krásné léto, dětem pohodové prázdniny a načerpání spousty sil do nového školního roku.

Těšíme se s Vámi všemi v září na shledání. Všechny fotografie zde.

VAŠE SMETANKA

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

DDM P2