2019-06-07 Výlet - Koněpruské jeskyněV pátek 7. června jsme se vypravili seznámit se s dalším významným místem naší republiky - Koněpruskými jeskyněmi. Mezi průzkumníky bylo i šestnáct žáků první třídy s pí uč Malou a žáci prvního i druhého stupně. V jeskyních jsme se dověděli mnoho zajímavého o jejich vzniku, prvních objevitelích, obdivovali jsme nádhernou krápníkovou výzdobu a unikátní krápníky pokryté vrstvou opálu, tzv. „koněpruské růžice“.

Paní průvodkyně nám vyprávěla o jeskynních nálezech. Viděli jsme půl milionu let staré kosti koně, nosorožce, makaka, zbytky lidské kostry staré 13 tisíc let a také prostor, kde si penězokazci zřídili svou dílnu z období, kdy vládl českému státu Jiří z Poděbrad.

Vyučování začíná v pondělí 2.9.2019 v 8.00.

První třídní schůzka 1.tříd se bude konat dne 2.září 2019 v 9 hodin v jednotlivých třídách. V případě nutnosti bude o děti v této době postaráno ve školní družině.

 

Provoz školy:

Děti přicházejí do školy v 7.40 – 7.50 hodin. Prosíme rodiče, aby doprovázeli děti jen do vestibulu školy. Děti budou zpočátku odcházet do třídy společně s třídní učitelkou.

Školní družina (ŠD) je v provozu od 7.00 do 7.40 odpoledne do 17.30 hodin (pátky do 17.00). Do ranní družiny žáci přicházejí mezi 7.00 a 7.30 h. Po vyučování jsou děti předány do ŠD nebo zákonnému zástupci ve vestibulu školy. Poplatek za ŠD je 200 Kč/měsíc. (1.platba: září – prosinec 800 Kč, 2.platba: leden – červen 1200 Kč) poplatek za akce ŠD je 1000 Kč za školní rok. (Účast na akcích je dobrovolná)

Žáci prvních ročníků dostávají všechny učebnice a pracovní sešity kromě pracovního sešitu na AJ (Happy House 1 – Activity book - PS) a procvič. PS do 100 Kč, ty hradí rodiče.

Rodiče žáků naší školy mají možnost přispět SRPŠ částkou 250 Kč/žáka/rok. (Dva a více sourozenců – částkou 200 Kč/žák/rok.) Rodiče dále hradí cenu razítka Trodat se jménem a příjmením žáka.

 

Vyučování:

2.9.                   1 vyučovací hodina (8.00 – 8.45), Třídní schůzka v 9.00, děti v ŠD

3.9. – 4.9.          2 vyučovací hodiny (8.00 – 9.40) + ŠD s třídní uč.do 11.40 + ŠD

5.9. – 6.9.          3 vyučovací hodiny (8.00 – 10.45) + ŠD s třídní uč.do 11.40 + ŠD

Pondělí:

 

Úterý:

8 hod. – preventivní přednáška ve 4.A

Středa:

Contest DJ v malé tělocvičně pro 6.-9.ročníky

Akce ŠD:

Folimanka, P2, účast: 1.A,B, 2.A,B, 3.B

Piknik na školní zahradě, platba: 40,-Kč

Čtvrtek:

 

Pátek:

Průhonický park, účast: 6.B
10-13:30 Národní památník hrdinů heydrichiády 9.A, B

Další informace:

Pondělí:

8,15-13,30 hod. – exkurze na hasičskou stanici Pražského hradu, účast: 7.A

Úterý:

 

Středa:

8 hod. – preventivní přednáška „Budování vztahů v kolektivu třídy, 4.B

9 hod. – Ilustrátoři dětských knih v Knihovně, Korunní ul., účast: 3.A

10 hod. - Ilustrátoři dětských knih v Knihovně, Korunní ul., účast: 3.B

Akce ŠD:

Folimanka, P2, účast: 1.A,B, 2.A,B, 3.B

Piknik na školní zahradě, platba: 40,-Kč, účast: 3.A

Čtvrtek:

9 hod. – Planetárium, platba: 75,-Kč, účast: 1.B

Pátek:

9 hod. – Chytří gurmáni, NTM, Kid´s lab, účast: 3.A

11 hod. – Chytří gurmání, NTM, Kid´s lab, účast: 3.B

Další informace:

Autobus právě vyrazil. Příjezd je plánován kolem 12h.

Žáci 8.A vyhodnotili práce 26 žáků z 1. – 7. tříd.

Nejlépe si vedli:

  1. Lada Tomalová 5.A
  2. Martin Kůžel 5.B
  3. Mikuláš Bartoš 5.A
  4. Kateřina Hošková 7.A
  5. Amelie Tröster 3.A

Nejvíce dala dětem zabrat křížovka s tajenkou POJIŠTĚNÍ, nejlépe děti zvládly pyramidu z českých mincí.

Všem děkujeme za účast a těšíme se na vás v příštím školním roce. Soutěž zorganizují žáci letošní 7. A a 7. B třídy, které čeká celoroční projekt Rozumíme penězům.

(hp, pn)

V úterý 28. 5. 2019 naši školu navštívilo 170 dětí z 5., 6., 7. a 8. tříd obvodu Prahy 2. Smetanku zastupovali: Lada Tomalová, Šárka Procházková, Alessia Senese, Jan Bláha, Karolína Morávková, Junhao Zhang, Vladimír Ševčuk, Aleš Dlouhý, Klára Formanová. Během šedesáti minut řešili 15 logických úloh. Nejlépe si vedli a úspěšnými řešiteli obvodního kola se stali:

3. místo: Šárka Procházková (5. ročník) – 13 bodů

Úspěšní řešitelé:

Alessia Senese (5. ročník) – 5. místo – 12. bodů
Jan Bláha (6. ročník) – 4. místo – 11. bodů
Junhao Zhang (7. ročník) – 6. místo – 12. bodů
Aleš Dlouhý (7. ročník) – 11. místo – 11. bodů
Vladimír Ševčuk (7. ročník) – 15. místo – 10. bodů

 

Úspěšným řešitelům gratulujeme, ostatním děkujeme za účast.

(pn, hp)

2019-06-03 až 07 ŠvP Nová Živohošť

Děti dojely v pořádku a už jsou ubytované.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2