Během měsíce října se i v letošním roce naši žáci zúčastnili Logické olympiády, kterou pořádalo sdružení MENZA. Zájemci řešili úlohy on-line v časovém limitu na svých domácích počítačích. Zapojit se mohly všechny děti od mateřské školy až do 9. ročníku. Letos se z naší školy do soutěže přihlásilo 80 dětí.

Nejlépe naši školu reprezentovali:

Kategorie MŠ:

 1. Vojtěch Špeta
 2. Čestmír Kovačík a Joshua Anthony De Blasio
 3. Sofie Kahounová

Kategorie A1 (1 .ročník):

 1. Eliáš Lucký a Jakub Špeta (oba 1.A)
 2. Alice Kahounová (1.A)
 3. Laura Antoškiva (1.B)

Kategorie A2 (2.ročník):

 1. Tereza Crháková (2.A)
 2. Františka Cvrčková (2.A)
 3. Mutian Guan (2.A) a Marcel Kahoun (2.B)


Kategorie A (3.-5.ročník):

V této kategorii naše škola dosáhla mimořádného úspěchu – do krajského kola postoupili naši 2 zástupci! BLAHOPŘEJEME!

 1. Mikuláš Vácha (5.B)
 2. Adéla Přikrylová (5.A)

Na dalších místech se umístili:

 1. Marek Crhák (5.A)
 2. Johana Tomalová (4.A)
 3. Matěj Záruba (5.B)

Kategorie B (6.-9.ročník):

 1. Klára Formanová (9.A)
 2. Jakub Chára  (7.B)

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná se o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Vážení rodiče,

ve středu 6.11.2019 se připojují někteří pedagogičtí zaměstnanci naší školy ke stávce, kterou vyhlásil odborový svaz ve školství ČMOS PŠ.

Provoz mateřské i základní školy bude zajištěn v běžném režimu. Zaměstnanci, kteří stávce a stávkujícím kolegům vyjadřují podporu, zůstanou pracovat, aby rodičům nekomplikovali pracovní den.

Hana Vítová, ředitelka

2019-10-23 Halloween ve školní družiněVe středu 23. 10. byl pro děti připraven zábavný program v DDM ve Slezské ulici na Praze 2. Odpolední pohádková výprava za strašidly navodila v domě dětí příjemně tajemnou atmosféru. Děti si mohly zasoutěžit a zatančit v aule, ale trochu se i bát při plnění různých strašidelných úkolů. Užily si tak den plný zábavných zážitků a smíchu. Tečkou za celým programem bylo focení s kamarády v halloweenských maskách.

Halloween, svátek duchů, uctívá duše zemřelých, které právě v tento den vycházejí mezi živé. V tento den se děti bát nemusely, protože v maskách strašidel se schovávali jen jejich kamarádi.

Pondělí:

Finanční gramotnost pro 8.A

8-12,30 hod. – Náš soused netopýr pro 2. a 4.třídy, platba: 50,-Kč

Úterý:

8-10,45 hod. – projekt Štrašidlácký den pro děti MŠ, zajišťují žáci 8.B

8-12,30 hod. – Náš soused netopýr pro 3. a 5.třídy, platba: 50,-Kč

Středa:

NTM, program Enter, 8.B

– florbal pro 1.-3. třídy, účast: vybraní žáci

Akce ŠD:

Podzimní Ekoden v DDM Lublaňská, P2, vstupné: 30,-Kč, účast: 1.A,B, 2.A,B

Na březích Nilu – program v Náprstkově muzeu, vstupné: 90,-Kč, účast: 3.-4.tř.

Čtvrtek:

 

Pátek:

7,15-8 hod. – projekt Městské policie P2 „Vidíme se?“ před budovou školy

Finanční gramotnost pro 8.B

9-9,40 hod. – projekt „Děti v pohybu“ – basketbal pro 3.ročníky

10-10,45 hod. – projekt „Děti v pohybu“ – basketbal pro 1.ročníky

10,55-11,40 hod. – projekt „Děti v pohybu“ – basketbal pro 2.ročníky

Další informace:

13.11.2019 od 14 hod. – pedagogická rada

Pondělí:

Stávní svátek

Úterý:

Podzimní prázdniny

Středa:

Podzimní prázdniny

Čtvrtek:

Ředitelské volno

Pátek:

Ředitelské volno

Další informace:

 

2019-10-08 Projektové vyučování k tématu dopravní výchova8.10. proběhlo projektové vyučování k tématu dopravní výchova, kterého se zúčastnily třídy 5.B, 2.A, 2.B a 1.A. Žáci páté třídy si zopakovali chovaní na silnici i na chodníku pomocí scének, které společně secvičili. Poté se stali průvodci pro mladší školáky, kteří mohli například i na praktické ukázce komentovat nesprávné chování v silničním provozu a opravit ho do správné podoby.

Pondělí:

celotýdenní projekt Les ve školce pro děti MŠ, pobočka Vozová

13,45-14,30 hod. - kroužek angličtiny pro děti v MŠ

Úterý:

8,55-9,40 hod. – Kyberprostor II.-přednáška Městské policie pro 7.A

8,55-10,45 hod.- Přednáška Energetická gramotnost, Bez energie to nejde 8.A, 8.B

10-10,45 hod. - Kyberprostor II.-přednáška Městské policie pro 7.B

10 55-12 35hod.- Přednáška Energetická gramotnost, Bez energie to nejde 9.A,9.B

13-14,30 hod. – plavání pro přihlášené děti MŠ

Středa:

8,55-9,40 hod. – Právní zodpovědnost-přednáška Městské policie pro 9.A

10-10,45 hod. - Právní zodpovědnost-přednáška Městské policie pro 9.B

15,15-16 hod. – hudebně pohybový kroužek pro děti v MŠ

Akce ŠD:

Halloween v DDM P2, vstupné: 30,-Kč, účast: celá ŠD+ŠK

Čtvrtek:

Hrnečkový den – projekt 3.třídy MŠ

Jablíčkový den – projekt 4.třídy MŠ

13-14,30 hod.– plavání pro přihlášené děti MŠ-Vozová

13,15 hod. – konzultace s PhDr. O.Pohlovou

Pátek:

fotografování žáků 1.stupně + přihlášení žáci 2.stupně

8,30 hod. – Krysáci a ztracený Ludvík, DUH, vstupné: 90,-Kč, účast: 2.A,B, 3.A,B

10,30 hod. - Krysáci a ztracený Ludvík, DUH, vstupné: 90,-Kč, účast: celá MŠ

Další informace:

- ve dnech 29.-30.10.2019 podzimní prázdniny

- ve dnech 31.10.-1.11.2019 ředitelské volno

Pondělí:

13,45-14,30 hod. - kroužek angličtiny pro děti v MŠ

Úterý:

Drakiáda – celoškolkový projekt MŠ

8-9,40 hod. – Bankéři do škol, účast: 8.A

8,30-12,30 hod. – profivyšetření na volbu povolání v 9.třídách

8,50 hod. – návštěva 8.B v MŠ

10-11,40 hod. – Bankéři do škol, účast: 8.,B

10 hod. – Masaryk, Divadlo Gong, vstupné: 90,-Kč, účast: 5.A,B

13-14,30 hod. – plavání pro přihlášené děti MŠ

Středa:

školní výlet do skláren v Lindavě + skalní hrad Sloup v Čechách, účast: přihlášení žáci

8-10 hod. – projekt studentů VOŠ „Děti v pohybu“, tělocvična ZŠ, účast: děti MŠ

8 hod. – sportovní den – FTVS, účast: 8.A

15-16 hod. – hudebně pohybový kroužek pro děti v MŠ

Akce ŠD:

Vyber si řemeslo v Muzeu hl.m.Prahy, platba: 50,-Kč,účast: 1.A,B

Výstava dýní v Botanické zahradě Trója, platba: 45,-Kč, účast: 2.A,B

Cesta do pravěku v DDM P2, platba: 40,-Kč, účast: 3.-4.tř

Čtvrtek:

9,30 hod. – foniatrické vyšetření přihlášených dětí v MŠ

11,50-13,30 hod. – Bankéři do škol, účast: 9.A

13-14,30 hod.– plavání pro přihlášené děti MŠ-Vozová

15,45 hod. - dramatický kroužek pro děti MŠ

Pátek:

9-9,40 hod. – projekt „Děti v pohybu“ v tělocvičně, účast: 3.A,B

10-10,45 hod. – projekt „Děti v pohybu“ v tělocvičně, účast: 1.A,B

10,55-11,40 hod. – projekt „Děti v pohybu“ v tělocvičně, účast: 2.A,B

Akce ŠD:

V dračím doupěti, DDM P2, vstupné: 30,-Kč, účast: celá ŠD+ŠK

2019-10-09 Akce školní družiny - Výstava dýní v trojské Botanické zahradě Podzim je tady a s ním i tradiční podzimní symboly. Mezi ty pochopitelně patří i dýně. Jejich výstavu teď uspořádali v trojské Botanické zahradě s názvem  Dyně hrají všemi barvami…

Inspirovalo nás to, proto jsme dětem z 1. ročníků uspořádali jejich první  výlet do světa podzimních plodů    z více než 30 druhů. Hravé tvary dýňových plodů probudily v dětech fantazii a představivost. Všem se výstava velice líbila a vy si můžete jejich šťastné tváře prohlídnout na nástěnce školní družiny.

2019-10-02 Akce školní družiny - Mezinárodní den zvířatVe středu 2. října se ve Stanici přírodovědců tradičně konala akce Mezinárodní den zvířat pro 1. a 2. třídy. Pro děti bylo připraveno povídání o zvířatech z celého světa, a co děláme pro jejich záchranu. Nejoblíbenějším stanovištěm byla živá zvířata. Děti se dozvěděly, jak pečovat o své zvířátko a jak je správně krmit. Největším zážitkem pro děti bylo, že si zvířátko mohly pohladit nebo držet v ruce. Na závěr měly možnost vytvořit obrázek, který si odnesly jako suvenýr.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2