Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě usnesení Rady městské části Praha 2 se od 17.3.2020 uzavírají až do odvolaní mateřské školy Prahy 2.

Hana Vítová, ředitelka

 

Informace MČ P2.

Pokud potřebujete řešit ošetřovné, informace najde v článku "Potvrzení žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let"

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:

 • základní umělecké školy (nově),
 • zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově),
 • jazykové školy (nově),
 • jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově),
 • základní školy
 • střední školy a konzervatoře,
 • vyšší odborné školy,
 • vysoké školy (více informací ZDE)

Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele.

Zákaz se již ode dne 11. 3. 2020 týká základních škol, včetně základních škol při zdravotnickém zařízení a základních škol speciálních, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol včetně provozu škol při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to bez ohledu na zřizovatele – tedy veřejných, soukromých i církevních. Zákaz se týká i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty a také praktického vyučování na těchto školách včetně odborného výcviku.

Zákaz se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celého vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní, večerní případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti.

Školní jídelny - stravování žákům a studentům ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ se po tuto dobu nebude poskytovat. Na jiné činnosti nemá usnesení vlády přímý vliv.

Cělý článek zde.

S účinností od středy 11.3.2020 je do odvolání uzavřena základní škola!

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo mimořádné opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19.

Pondělí:

9 hod. – Jeden svět, platba: 70,-Kč, účast: 5.A,B

Úterý:

9,30 hod. – Ať žijí strašidla, DUH, vstupné: 100,-Kč, účast: 3.B

Středa:

9 hod. – Planetárium, platba: 75,-Kč, účast: 1.A,B

9 hod. – Jeden svět, platba: 70,-Kč, účast: 4.A,B

Akce ŠD:

Divadlo a já, Národní muzeum, vstupné: 70,-Kč, účast: 1.A,B

Velikonoční příběh, P5, vstupné: 90,-Kč, účast: 2.A,B

Tvoření z kůže v DDM P2, platba: 20,-Kč, účast: 3.a 4.tř.

Čtvrtek:

 

Pátek:

 

Další informace:

23.3.2020 – DOD 15,30-18 hod.

24.3.2020 – DOD 10-12 hod.

 

2020-02-27 Mene TekelMotto komponovaného pořadu vzpomínek dětí politických vězňů na období od roku 1948 do roku 1989, kterého se zúčastnili naši osmáci 28. února, bylo: „Budoucnost je zrcadlem pochopené minulosti“.

Žáky zaujalo tematické vystoupení připravené žáky a pedagogy příbramských škol a moderovaná diskuze se synem politického vězně Václava Stiebera, které přispěly k doplnění jejich dějepisných znalostí a většímu pochopení naší minulosti.

Gratulujeme Kristiánovi k získání ocenění od společnosti SCIO za nejlepší výsledek v Praze v českém jazyce.

2020-02-26 Navštívili jsme Muzeum čokoládyVe středu 26. února navštívily děti z 2. třídy Muzeum čokolády. Vydaly se na cestu časem a ponořily se do světa čokolády. Nakonec si zahrály na malé cukráře a vytvořily si v čokoládové dílně sladké dobroty. Jak to dětem šlo? Podívejte se na nástěnce školní družiny.

2020-02-07 Masopust v MŠ7. února naši osmáci připravili pro děti ze školky veselé masopustní dopoledne. Děti přišly v krásných maskách a kostýmech.   Za pomoci starších žáků všichni společně zdolávali opičí dráhu, tančili v rytmu disco, hráli pohybové hry. Všichni se dobře bavili a celé dopoledne si užívali pohyb a radost.

Za perfektní organizaci akce, pomoc a ochotu patří velký dík žákům z 8.B.

Pondělí:

10 hod. – Finanční gramotnost pro 8.A

15,30-18 hod. – Den otevřených dveří

Úterý:

8,55 hod. – Finanční gramotnost pro 8.B

10-12 hod. – Den otevřených dveří

Středa:

11,30 hod. – Jeden svět, platba: 70,-Kč, účast: 9.A,B

Akce ŠD:

Karneval v DDM P2, účast: 1.A,B, 3.A,B, 4.A

Muzeum iluzí, P1, platba: 90,-Kč, účast: 2.A,

Čtvrtek:

11 hod. – Jeden svět, platba: 70,-Kč, účast: 8.B

Pátek:

11 hod. – Jeden svět, platba: 70,-Kč, účast: 6.A,B

Další informace:

23.3.2020 – DOD 15,30-18 hod.

24.3.2020 – DOD 10-12 hod.

 

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny 2 první třídy s celkovou kapacitou 50 žáků.

Kritéria Základní školy a mateřské školy, Praha 2, Na Smetance 1:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.
 2. Dítě jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku).
 3. Ostatní

 

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči, než kolik umožňuje kapacita školy přijmout v konkrétním zadaném kritériu, bude  z důvodu transparentnosti a nastavení rovných podmínek zvolen výběr losováním uchazečů pod přidělenými registračními čísly.

Losování bude provedeno za účasti ředitele školy, člena školské rady, zástupce rodičů, zástupce pedagogů a zástupce zřizovatele.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2