Z důvodu rekonstrukce školy končí pátek 26. června provoz školní družiny ve 14:00.

Prosíme rodiče dětí, které zůstávají v ŠD, aby sdělili jejich odchod a to:

1.) paní vychovatelkám do 24.6.2020

2.) e-mailem vedoucí školní družiny nebo paní učitelkám příslušných skupin do 25.6.2020

Podrobné informace o provozu ŠD budou uvedeny na nástěnce školní družiny.

Děkujeme za pochopení

Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 23.6.2020 od 16:00 v jídelně ZŠ.

Třídní schůzka rodičů dětí přijatých do MŠ od 1.9.2020 se bude konat ve středu 24.6.2020 od 16:00 v jídelně ZŠ. Vstup vchodem do ZŠ.

Vzhledem k dosavadní situaci prosíme rodiče, aby se dostavili v počtu jednoho rodiče na dítě.

 • Termín pro konání jednotné přijímací zkoušky je pouze jeden - 8. června 2020.
 • Uchazeč ji koná na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. (pokud se jednotná přijímací zkouška koná pouze na škole, kterou uchazeč na přihlášce uvedl druhou v pořadí, pak ji koná na této druhé škole). Ředitel SŠ zašle uchazeči pozvánku.
 • Jednotná přijímací zkouška je formou testu z českého jazyka a literatury – trvání 70 minut, a z matematiky – trvání 85 minut. Centrum zajistí zpřístupnění výsledků jednotné přijímací zkoušky na obě školy s maturitním oborem, pokud se na ně uchazeč hlásí.
 • Školní přijímací zkouška, pokud byla stanovena, se bude konat před termínem 8. června 2020 – ředitel SŠ zašle uchazeči pozvánku.
 • Ředitel SŠ zveřejní v budově i na svém webu seznam přijatých uchazečů nejpozději do 16. června 2020. Nepřijatým uchazečům ředitel SŠ odešle poštou rozhodnutí o nepřijetí.
 • Zápisový lístek musí přijatý uchazeč dodat na SŠ nejpozději do 23. června 2020 a to osobně nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).
 • Podle nového zákona nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.
 • Nepřijatý uchazeč může podat řediteli SŠ žádost o vydání nového rozhodnutí do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
 • Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí o přijetí vydala. Zápisový lístek po vydání nového rozhodnutí musí být na SŠ odevzdán nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení nového rozhodnutí uchazeči.
 • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je 23. června 2020. K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů od řádného termínu z vážných důvodů omluvil písemně řediteli SŠ.

Vážení rodiče,

na Vaši emailovou adresu Vám třídní učitelé zaslali závazné pokyny dle manuálu MŠMT, který jsme obdrželi do datové schránky dne 3.5.2020.

Pokyny zpracované školou na základě tohoto manuálu budou Vaše děti a budete je také Vy, rodiče, povinni dodržovat s nástupem dítěte do školy od 25.5.2020, a to pokud nedojde v průběhu času k další změně opatření z pozice Vlády ČR.

Pokud jste materiály, přihlášky, čestné prohlášení a sdělení pro zákonné zástupce  do středy 13.5.2020 neobdrželi, kontaktujte nás na skola@nasmetance.cz . Budou Vám opětovně zaslány. 

Je důležité do pondělí 18.5. nejpozději zaslat na adresu Vašeho třídního učitele vyplněnou přihlášku, ve které sdělíte, že dítě se školní docházky zúčastní nebo nezúčastní. 

Vše je v materiálech podrobně vysvětleno.

25.5.2020 v čase, který Vám bude zaslán cca 21.5.2020 emailem, se dostaví dítě do školy i se svým zákonným zástupcem, ten předá učitelům čestné prohlášení. Čestné prohlášení můžete podepsat i před školou.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a plnění pokynů dle požadavků školy. 

Hana Vítová, ředitelka školy

Vážení rodiče a žáci 5. tříd,

přinášíme Vám informace pro přihlášení dítěte do 6. ročníku s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů 2020/2021.

 1. Vyplněnou přihlášku odevzdejte do 16.6.2020 třídnímu učiteli, ředitelce školy nebo zaslat na email petra.novakova@nasmetance.cz (Přihláška je k dispozici na stránkách školy www.nasmetance.cz nebo u třídních učitelů)
 2. Rozřazovací test pro žáky se uskuteční 17.6.2020 od 14:00 do 15:00.
 3. Test bude zaměřen na ověření logického uvažování a znalostí z Čj, M, Aj, Př, Vl.
 4. K testu budou žáci potřebovat psací a rýsovací pomůcky. 

Do této třídy budou přijati žáci dle výsledků přijímacího testu a studijních výsledků v 5. ročníku.

Vážení rodiče a žáci 5. tříd ostatních ZŠ,

prosím napište na e-mail: skola@nasmetance.cz nebo volejte na tel.: 222 250 799.

Přiložené soubory: 

MŠMT na svých stránkách vydalo manuál pro otevření základní škol.

Od 11.5.2020 budou moci docházet také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

 

6CCVN

VHVV2

E585U

PE6QU

W3PLN

RUMSR

3D587

1B440

I4B8E

SNR4O

KMOD0

 

M989Q

2YQZT

WK4IC

S86RQ

NR9XV

 

ZLXHR

5E2KS

O1EXS

KWTWJ

WTZF1

 

OM8MT

HKYT5

8GITM

U6Q5I

361AP

 

BNMZB

EWOHK

5RR4K

UWXFS

VX8BZ

 

HBUH8

8BUUB

L25DT

PZE0Z

TZWN1

 

M6KM1

1CC6W

AQXP1

W7550

WAMGV

 

DSYOR

DHMTM

S43PQ

YPN6N

X8BY7

 

F88MN

I03Y1

ILUZF

L8F86

U87JU

 

V příloze naleznete informace k zápisům do mateřské školy.

Přejeme všem krásné velikonoční svátky.

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vám vyjádřit naprosté pochopení pro Vaši současnou situaci. Někteří z Vás jsou doma s dětmi a kromě pracovních povinností na dálku, péči o rodinu a domácnost mají nemalé starosti o distanční výuku svých dětí. Někteří dokonce do zaměstnání dojíždějí a je pro ně starost o to všechno ještě komplikovanější.

Rádi bychom Vám za Vaši spolupráci a úsilí jednak poděkovali a jednak Vás ujistili, že není nutné kvůli školním povinnostem dětí nadmíru přepínat své síly. Je důležité, aby se děti úkoly zabývaly a pokoušely se je co nejlépe plnit. Především z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka.

Přáli bychom si, aby dohled na domácí přípravu Vašich dětí a pomoc s ní pro Vás nebyly zbytečně velkým stresem. Chtěli bychom Vás ujistit, že na úskalí domácího vzdělávání budeme po návratu do školy brát ohled.

Všichni věříme v optimistický scénář a tím i v návrat ke školní docházce, kde se budeme snažit, co jen to půjde, dětem pomoci, pokud se něco při samostudiu nezdařilo, či se podařilo třeba jen částečně.

Děkujeme, že jste s námi v kontaktu.

Vaše Smetanka

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2