Aktuální informace pro zaměstnance

Zdravíme všechny,

kteří sledují tento kanál. Chtěli bychom Vám velmi poděkovat za skvěle zvládnutou práci v nastalém chaosu v ZŠ, za vysokou ochotu v MŠ a školní jídelně. Velmi si vážíme, jak jste všichni danou situaci zvládli a i nadále zvládáte.

Momentálně jsme ve stavu uzavření provozu celé školy. Do školy bude docházet jen vedení školy v improvizovaném provozu. Kdybyste cokoliv potřebovali, klidně nás kontaktujte přes maily, po telefonech, jen se prosím zatím vyhněte vstupu do školy. Kytky se snažíme udržet. Dochází paní Kumstová a Pospíšilová. V úterý provede kontrolu tříd pan Požár a zástupce. Pokud zjistíme nevhodné potraviny v lednicích, vyhodíme.

Určitě Vás budeme informovat, pokud se situace změní, nebo se bude blížit otevření školy. Sledujte naše stránky. V případě chyb, atp. pište, abychom měli pro veřejnost vše v pořádku a aktuální. I Vaše nápady, které napomohou lépe zvládat situaci.

Chápeme, že některým z Vás bude chybět setkávání s kolegy, kamarády, přáteli, ale v současnosti jsme ve stavu, kdy musíme myslet především na zdraví nejen naše, ale i všech ostatních.

Pokud jste mimo Prahu, napište nám místo Vašeho pobytu.

Děkujeme Vám za pochopení.
Konec hlášení, Vaše uzavřená Smetanka

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:

  • základní umělecké školy (nově),
  • zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově),
  • jazykové školy (nově),
  • jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově),
  • základní školy
  • střední školy a konzervatoře,
  • vyšší odborné školy,
  • vysoké školy (více informací ZDE)

Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele.

Zákaz se již ode dne 11. 3. 2020 týká základních škol, včetně základních škol při zdravotnickém zařízení a základních škol speciálních, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol včetně provozu škol při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to bez ohledu na zřizovatele – tedy veřejných, soukromých i církevních. Zákaz se týká i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty a také praktického vyučování na těchto školách včetně odborného výcviku.

Zákaz se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celého vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní, večerní případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti.

Školní jídelny - stravování žákům a studentům ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ se po tuto dobu nebude poskytovat. Na jiné činnosti nemá usnesení vlády přímý vliv.

Cělý článek zde.

Přehledné webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR o koronavirusu.

https://koronavirus.mzcr.cz/

Škola je do dovolání uzavřena pro pracovníky ZŠ s výjimkou pracovníků jídelny, kteří musí udržet provoz z důvodu chodu mateřské školy a vedoucích pracovníků.

Vstup bude umožněn pouze v pondělí 16.3.2020 mezi 9 a 12 hodinou pedagogickým zaměstnancům, aby si mohli vyzvednout učebnice a jiné pomůcky potřebné pro práci a komunikaci s rodiči žáků. Tento čas není vymezen pro setkávání!

Děkujeme, že budete respektovat toto omezení.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2