Školní rok 2009/2010

Dne 17.3.2010 se konalo obvodní kolo zeměpisné olympiády. Naši žáci se účastnili kategorie B a C.  V kategorii B se na velmi pěkném 4. místě umístil D. Olišar ze 7.A , těsně za ním na 5. místě ze stejné třídy K. Koplová a na 8. místě z téže třídy K. Vršovský.

V kategorii C nás potěšili 4. místem  D. Spodniak z 8.A , 5. místem M. Ferstová z 9. A . Blahopřejeme !!!!

28. 5. 2010 - volby do Poslanecké sněmovny

28. 6. 2010 - celková oprava dlažby v přízemí školy

29. 6. 2010 - celková oprava dlažby v přízemí školy

30. 6. 2010 - celková oprava dlažby v přízemí školy

Parlament je nezisková organizace, která se zabývá problémy dnešní mládeže. Mezi nejčastější činnost patří zprostředkování komunikace mezi mládeží a Magistrátem Hlavního města Prahy a pořádání různých akcí a osvětových kampaní pro žáky základní školy a střední školy. Další činností je uvědomit veřejnost, proč se mládež potýká s takovými problémy a snažit se, aby veřejnost měla zájem pomoci s jejich řešením.

Světlo 9.3.10Do světa barev v Galerii ve Veletržním paláci jsme vyrazili 9. března spolu se žáky 8. A. Bylo nás ze 7. A osm. Prováděla nás moc milá paní, vyprávěla o barvách, světle, míchání barev. Potom jsme navštívili expozici obrazů impresionistů. Po prohlídce jsme šli do ateliéru, kde jsme se sami pokoušeli ztvárnit barvy se světlem a své kompozice jsme vyfotili.

Setkání s premiérem Janem Fischerem 22.2.201023. února jsme byli na exkurzi ve Strakově akademii. Nejvíce se mi líbilo vyprávění o historii a účelu Strakovy akademie.

Výsledky školního kola zeměpisné olympiády ZŠ Na Smetance šk. r. 2009- 2010

Pro kategorii B:
1. BALÍN Petr
2. KOPLOVÁ  Kristýna
3. VRŠOVSKÝ Květoslav

Tyto žáky přihlašujeme do obvodního kola v kategorii B.

Pro kategorii C:
1. LHOTAN  Radek
2. FERSTOVÁ  Monika
3. SPODNIAK  Dominik

Tyto žáky přihlašujeme do obvodního kola v kategorii C.

Dne 17. února jsme se se školou vypravili do Muzea hl. města Prahy, kde byla přednáška o Japonsku. Nejdřív nám pán, který nás provázel, řekl japonskou ranní modlitbu a poté nám vyprávěl o Japonsku. Například, jak snášejí velké teplo a velkou zimu pomocí úpravy svých domů.

Japonsko je ostrovní stát, mají tam i vysoké hory ale tak strmé, že tam nejde vylézt ani nic pěstovat. Prý mají takovou legendu o tom, že duchové mrtvých lidí tam odcházejí a pěstují rýži, aby ostatní neměli hlad.

Vážení absolventi a bývalí pedagogové školy Na Smetance,

obracíme se na Vás s prosbou zapůjčit škole rozmanité materiály (fotografie, sborníky, třídní kroniky, zapsané vzpomínky, sešity apod.) pro chystanou výstavu. Ta by byla uspořádána v prostorách školy v květnu 2010. Informace na skola@nasmetance.cz nebo na tel. 222 250 799.

Ředitelka ZŠ Na Smetance.

Kdy?  28. ledna 2010

Kde?  V Praze 2, v Základní škole Na Smetance 1

Kdo?  Mladé „kolegyně“ a „mladí kolegové“

2.2.2010 - 7.30 – 16.00

4.2.2010 - 7.30 – 16.00

Kancelář zástupkyně ředitelky

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2