Školní rok 2018/2019

2018-10-14 Smetanka, zahrada, rodiče a dětiŠkoly, rodiče i veřejnost zejména ve velkých městech si začínají uvědomovat důležitost propojení městských celků s přírodou.

Ve školách je nám zřejmé, že takzvané dílny, pěstitelské práce – dnes nazývané polytechnická výchova – právě v městských školách mají pro děti velký při osvojování si pracovních návyků, ať se jedná o řezání, pilování, nebo hrabání listí, rytí záhonků, vysazování zeleně apod.

Škola však bez propojení a spolupráce s rodiči může v této oblasti vychovávat a vzdělávat jen omezené míře.

U nás na Smetance se rodiče rozhodli, že budou škole v této oblasti nápomocni nejen nákupem okrasných keřů a květin, ale že pomohou prací a to rovnou se svými dětmi..

2018-10-05 Břevnovský klášterVýpravu osmých a devátých tříd do břevnovského kláštera jsme naplánovali na pátek pátého října. Byli jsme velmi mile uvítáni a dveře kláštera nám přišel otevřít benediktýn bratr Martin. To ještě mnozí z nás netušili, že se ocitli v prostorách jednoho z nejstarších klášterů na českém území. Prohlídka začínala v chrámu svaté Markéty, kde jsme usedli do lavic a byli překvapeni, že bratr Martin si s námi začal povídat, jako kdybychom seděli v kavárně. A tak jsme se seznamovali se životem mnichů za zdmi konventu. Měli jsme to štěstí, že jsme nahlédli i do prostor, kam běžný smrtelník nesmí, tedy i do prostorů, kde mniši žijí. Tuto výjimku pro nás zařídil právě bratr Martin. Ještě nám stihl ukázat podzemí a tak jsme spatřili skvosty těch nejstarších oblouků a sloupů dávné románské architektury, jež právě zde jsou tak krásně zachované.

Předpokládaný příjezd je mezi 23h a 24h.

2018 Projekt Od 17.9.2018 je ve vnitrobloku školy mobilní horolezecká stěna, která byla škole zdarma zapůjčena v rámci projektu "Lezení do škol", který byl uskutečněn za podpory MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 a spolku České sportovní lezení z.s. Žáci školy ji využívají během tělesné výchovy a v odpoledních hodinách ji využívá družina a školní klub. Dětem se nové oživení tělesné výchovy a odpolední činnosti velmi líbí. V pondělí 1.10. proběhly ukázkové hodiny, jak zapojit mobilní horolezeckou stěnu do výuky jiných předmětů než je tělesná výchova. Tímto velmi děkujeme lezeckému centru Boulder Bar za zorganizování této akce.

 

Dnes jsme se naposledy rozloučili s Věrou Brožovou, která nám ze Smetanky byla po mnoho let blízkým člověkem, kolegyní, přítelkyní a také vzorem píle, pracovitosti a zejména pozitivního myšlení, kterým ukazovala ostatním, jak se ctí projít životem. Na naší škole působila přes 55 let a byla významnou osobností Smetanky a Prahy 2.

Byla a v našich srdcích zůstane mimořádnou pedagožkou, která nikomu neodmítla pomoc, pro každého měla dobré slovo. Byla prostě profesionál Par Excellence.

My, kteří jsme ji měli čest poznat, pracovat s ní, jsme se od ní mnohému naučili. S ní jsme poznali, že duch pospolitosti a soudržnosti není planá fráze, nýbrž že se v těchto slovech ukrývá  životní filozofie, které když  porozumíte a zároveň si ji osvojíte, budete šťastnější a spokojenější, nebudete se bát  překonávat životní překážky a budete se radovat z maličkostí každodenního života.

Věruško, děkujeme za vše Tvoje Smetanka.

„Kdo v srdci žije, neumírá.“ — František Hrubín

S bolestí oznamujeme, že nás v úterý ve večerních hodinách opustila naše kolegyně PaedDr. Věrka Brožová. Na Smetance prožila neuvěřitelných 52 let.

2018-09-26 Praha v pravěku26. září jsme navštívili Muzeum hlavního města Prahy, kde jsme si v rámci programu „Škola mladých archeologů“ vyzkoušeli práci na archeologickém výzkumu v terénu i laboratoři.
Povídali jsme si o tom, jak archeologové pracují, jaké nástroje používají a co všechno můžeme v zemi najít. Kromě samotného kopání je pro archeologa důležité při výzkumu vše zakreslit a zaznamenat. My jsme zaměřovali a zakreslovali kostrový hrob. Taky jsmesestavovali keramické nádoby, abychom zjistili jejich původní tvar.
Správný archeolog určitě pozná, jak staré jsou nalezené předměty. Zkusili jsme zařadit keramické nádoby do jednotlivých pravěkých kultur a období. Hodně nás bavilo drcení obilí na zrnotěrkách. Nebylo to jednoduché a trvalo nám to dost dlouho.

2018-09-27 100. výročí vzniku samostatného ČeskoslovenskaKe 100. výročí vzniku samostatného Československa připravila  naše škola  akci 100x100 m pro republiku a doprovodné aktivity.

Celý den začal perfektním nástupem všech tříd na hřišti a po úvodním přivítání a informacích zazpíval sbor našich žáků pod vedením pana učitele Cyrila Křečka a paní učitelky Renaty Machalové píseň Teče voda, teče a naši hymnu. A pak se vše rozběhlo. Venku doslova, uvnitř školy obrazně.

100x100 metrů na školním hřišti – to byla štafeta, ve které se postupně vystřídalo sto dětí z prvního stupně a pak předaly štafetový kolík druhému stupni. Takže 100x100m ještě jednou. Všichni zúčastnění se soustředili na předávání štafety, přece jen není taková sláva každý den. Odborné pokyny běžcům dávala paní učitelka Jana Knapová. A štafetový kolík byl vyzdobený trikolórou!!! Přálo nám i počasí a všichni běžci si slávu užili.

2018-09-14 Praha 1848-1918V pátek 14. září jsme se vypravili s děvčaty a kluky z devátých tříd zas jednou do Muzea hlavního města Prahy. Tentokrát nás nalákala výstava „Praha 1848-1918“. A nejen ta, protože krom obyčejné návštěvy muzea jsme se účastnili lektorského programu, který byl ušit na míru této výstavě. Expozice v souhrnu představila Prahu jako dějiště významné dějinné etapy, jejíž souvislosti pražské dimenze dalece přesahovaly, nicméně Praha většinou představovala klíčový prostor činů a rozhodnutí. Co nás asi nejvíce překvapilo a zároveň potěšilo, bylo virtuální procházení Prahou. Po skupinách jsme obdržely tablety a virtuálně se setkali s osobnostmi 19. století včetně Františka Palackého. Prošli jsme městem, které se právě v tomto období proměnilo v moderní velkoměsto. A to by se nám nebýt virtuální reality určitě nepoštěstilo.

2019-09-24 Festival sportu pro dvojkuNa 33 stanovišť s různými sporty nabídl v pondělí 24. září Festival sportu Prahy 2, jehož druhý ročník se konal v TJ Sokol Královské Vinohrady v Riegrových sadech. Mrazivé počasí a dešťové přeháňky zapříčinily, že byla hojněji navštívena část přímo v budově Sokola, zatímco na ovál se vydali spíše otužilci. Odpoledne se mezi ně zařadili i starostka Jana Černochová, místostarosta Martin Víšek a radní Jaroslav Šolc. Předali dárkové tašky nejlepším maratoncům Prahy 2 a poděkovali za skvělou reprezentaci, podívali se na ukázky žákovského juda, ocenili i kajakáře a sami si vyzkoušeli některé sporty – např. veslování či pozemní hokej. Doufejme, že za rok přiláká třetí ročník celodenní akce návštěvníků ještě víc.

zdroj: MČ Praha 2

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2