Verze pro tisk

Ve školním roce 2009/2010 se žáci 2. stupně jako každoročně účastnili Olympiády v českém jazyce. Ze školního kola postoupili do obvodního Eliška Špálová a Martin Hruška, žáci 9. A. V obvodním kole obsadila Eliška 10. místo a Martin si svým 3. místem zajistil postup do krajského kola.

V recitační soutěži Pražské poetické setkání naši školu v obvodním kole reprezentovali žáci 9. A Valtr Kolban a Petr Strobach, dívky zastupovala Eliška Pravencová ze 6. A. Valtr získal čestné uznání poroty.

V literární soutěži na téma Naše rodinná oslava získal čestné uznání Martin Hruška.

Nesmíme zapomenout na literární časopis Smetánek, jehož autory jsou žáci ze všech tříd II. stupně. Tento časopis má své pravidelné přispěvatele, ale autorská základna se nám rozrůstá, tuto skutečnost hodnotíme velice pozitivně. Kromě toho jsou naši žáci autory mnoha článků na stránkách naší školy. V těchto příspěvcích reagují na akce, kterých se zúčastnili.

Za všechny češtinářky děkuji všem, kteří letos svou účastí v soutěžích i svými příspěvky na stránky školy dokázali, že se dají znalosti českého jazyka využít i mimo vyučovací hodinu.                       

Zuzana Ryšánková

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2