Verze pro tisk

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

1.9. probíhá slavnostní přivítání od 8.00 do cca 9.30. Děti budou ve třídě testovány antigenními testy (1. třídy budou testovány 2.9.). Testy budou probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Máte možnost testování odmítnout (na e-mail třídního učitele). V tomto případě se může dítě zúčastnit výuky za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZ (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole). Do ukončení testování musí mít všichni nasazeny respirátory nebo roušky. Po oznámení výsledků mohou děti pobývat ve třídách bez ochrany úst a nosu. Pokud bude antigenní test pozitivní, kontaktují Vás učitelé. Je nutné následně nechat provést PCR test. Pokud je negativní, dítě se vrátí do školy.

Další testování proběhne 6.9. a 9.9. Výjimku z testování mají děti, u kterých bude řádně doloženo, že prodělaly covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu) nebo mají 14 dní po ukončení očkování, popřípadě doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Více o testování na stránkách MŠMT www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/#letaky-k-testovani

10.00 -12.00 se vydávají obědy. Případné odhlášky jsou nutné písemně do 8.00. Jídelníčky naleznete na stránkách www.nasmetance.cz/jidelna/jidelni-listky.

Provoz školní družiny je již od prvního dne od 7.00 do 17.30. Prosíme dodržujte používání zvonků dle pokynů školní družiny.

1.9. od 10.00:

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2