Verze pro tisk

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milé děti,

30.11. bude opět zahájena prezenční výuky pro celý 1. stupeň a 9. ročníky.

Pro 6. až 8. ročníky bude výuka probíhat v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu. Výuka bude probíhat takto:

  • 30.11. až 4.12. budou na prezenční výuku docházet A třídy. B třídy budou mít distanční výuku.
  • 7.12. až 11.12. budou na prezenční výuku docházet B třídy. A třídy budou mít distanční výuku.
  • 14.12. až 18.12. budou na prezenční výuku docházet A třídy. B třídy budou mít distanční výuku.
  • 21.12. až 22.12. budou na prezenční výuku docházet B třídy. A třídy budou mít distanční výuku.

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny).

V rozvrhu budou drobné změny z důvodu dodržení homogenity skupin. Jedná se zejména o hodiny cizího jazyka, tělesné výchovy, informatiky a volitelných předmětů.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na děti, vedení školy

 

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2