Verze pro tisk
 1. informační portály www.infoabsolvent.cz, www.portal.mpsv.cz
 2. přihlášky na talentové zkoušky odevzdat ředitelům SŠ do 30.11.2013, kriteria přijetí na webech škol do 31.10.2013
 3. ostatní přihlášky odevzdat ředitelům SŠ do 15.3.2014, kriteria na webech škol do   31.1.2014
 4. žák, který podává přihlášku  na talentovky a není přijat, může podat 2 přihlášky na ostatní školy v termínu do 15.3.2014
 5. přesné informace o přijímacím řízení budou pouze na webech jednotlivých SŠ
 6. talentové zkoušky se konají v lednu 2014
 7. tiskopisy přihlášek jsou na webu MŠMT, v SEVTU nebo v knihkupectvích s učebnicemi
 8. pomoc při výběru škol - testy zájmů a profesní orientace- ve škole /speciál PRO ŠKOLY/
 • při výuce Ov, Osv, Pč - diskuse, zájmové testy, exkurze
 • Schola Pragensis - veletrh škol-listopad
 • brožury o středních školách vyjdou kolem 20.9.
 • infomateriály ve třídách
 • doporučeno- navštívit Dny otevřených dveří vybrané SŠ,SOU
 • možnost Profivyšetření v PPP2 - říjen
 • kroužky matematiky a českého jazyka pro 9.roč.
 • individuální konzultace rodičů - vých. por. A. Jehličková, dle dohody třídní učitelé

      9. aktualizované informace na další třídní schůzce.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2