Verze pro tisk

1. informační portály  www.infoabsolvent.cz, www.portal.mpsv.cz, www.středníškoly.cz

nový portál prezentace středních škol www.flecr.cz (prezentační katalog SŠ Středočeského kraje k volnému stažení)

2. 2 přihlášky na talentové zkoušky potvrzené ZŠ, odevzdat ředitelům SŠ do 30.11.2015

kritéria přijímacího řízení budou na webech těchto škol do 31.10.2015

3. 2 přihlášky do 1. kola přijímacího řízení na SŠ odevzdat ředitelům SŠ do 15.3.2016 kriteria přijímacího řízení budou na webech škol do  31.1.2016

4. žák, který podal přihlášku  na talentové zkoušky, a nebyl přijat na SŠ, může podat 2 přihlášky do 1. kola přijímacího řízení na ostatní školy do 15.3.2016

5. přesné informace o přijímacím řízení a kritériích přijímání na jednotlivé SŠ budou pouze na webech SŠ

6. talentové zkoušky se konají v lednu 2016

7. tiskopisy přihlášek najdete na webu MŠMT, v SEVTU , v knihkupectvích s učebnicemi nebo je žáci dostanou při Dnech otevřených dveří na SŠ a SOU.

Zápisový lístek obdrží žáci na ZŠ / je možno jej použít pouze 1x/

8. pomoc při volbě SŠ a SOU - testy zájmů a profesní orientace- ve škole (speciál PRO ŠKOLY)

- k dispozici Atlas školství

- při výuce Ov,  Pč - diskuse, zájmové testy, exkurze, pomoc při vyplňování přihlášek

- Schola Pragensis   - veletrh škol SŠ a SOU -26.-28.11.2015

- 3 díly brožury o středních školách budou v prodeji od začátku října     

- infomateriály k přijímacímu řízení budou k dispozici vč. přehledů o Dnech otevřených dveří jednotlivých SŠ, SOU

- doporučeno- navštívit Dny otevřených dveří vybrané SŠ,SOU

- možnost Profivyšetření v PPP2 pro žáky 9. roč.

- kroužek matematiky pro 9.roč.

- návštěvy zástupců SŠ a SOU ve škole - diskuse se žáky                                                             

- individuální konzultace rodičů - vých. por. A. Jehličková-dle dohody, konzultace s TU

9. Rodiče žáků budou dále informováni o průběhu přijímacího řízení na další třídní schůzce.

vých. poradce pro volbu povolání

Přijímací řízení SŠ 2016

Dne 10. září 2015 bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášeno „Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016“. Tento projekt navazuje na úspěšné pokusné ověřování organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, které proběhlo na jaře 2015. Bližší podrobnosti k organizaci pilotního ověřování zveřejní Centrum nejpozději 30. září 2015.

Ke stažení:

  1. Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů - ve formátu PDF
  2. Formulář přihlášky pro žáky - ve formátu PDF

Soubory si také můžete stáhnout na alternativním odkazu zde.

Obsah didaktických testů, které jsou určeny pro přijímací zkoušky do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, vychází ze schválených pedagogických dokumentů (RVP, Doporučené učební osnovy pro základní školu, Standardy pro základní vzdělávání).
Cílem souboru ukázkových úloh je, aby se žáci seznámili s jednotlivými typy úloh a utvořili si představu o jejich konstrukci (např. způsob formulace zadání jednotlivých úloh).


Ilustrační testy k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení 2015 pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání naleznete ke stažení v záložce Ilustrační testy PO PŘ 2015.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2