Verze pro tisk

Termín podání přihlášky na SŠ

Maximálně 2 přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou, potvrzené ZŠ, odevzdat ředitelům SŠ do 30. listopadu 2019  —  kritéria přijímacího řízení jsou na webech těchto škol od 31.10.2019.

Maximálně 2 přihlášky do 1. kola přijímacího řízení na SŠ bez talentové zkoušky, potvrzené ZŠ, odevzdat ředitelům SŠ do 1. března 2020 —  kritéria přijímacího řízení budou na webech těchto škol do 31.1.2020.

Kde získám přihlášku?  Na stránkách ministerstva školství www.msmt.cz nebo v knihkupectví, případně Vám ji poskytne střední škola na Dni otevřených dveří. Přihláška s modrým podtiskem  je určena pro obory s talentovou zkouškou, přihláška s růžovým podtiskem je určena pro obory bez talentové zkoušky. Staré tiskopisy používané před školním rokem 2016/2017 nelze použít. Neobsahují totiž souhlas se zpracováním rodného čísla v registru uchazečů.

Přijímací zkoušky

Pro obory vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška formou písemného testu z Českého jazyka a Matematiky. Jednotná zkouška se nekoná v oborech vzdělávání s talentovou zkouškou ( výjimkou je Gymnázium se sportovní přípravou)! Jednotnou zkoušku  může uchazeč konat dvakrát – v prvním termínu ve škole uvedené na přihláškách jako 1. škola, ve druhém termínu ve škole uvedené na přihláškách jako 2. škola. Pozor! –  pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné!

1.  termín:    úterý  14. dubna 2020
2.  termín:    středa 15. dubna 2020  

Kdy se konají talentové zkoušky? V lednu 2020. Konkrétní termíny stanoví ředitel příslušné školy!

Co je školní přijímací zkouška? Kromě jednotné zkoušky se může (ale nemusí) konat  také školní přijímací zkouška. O konání školní přijímací zkoušky rozhoduje ředitel příslušné školy.  Ten také stanoví obsah, formu a datum školní přijímací zkoušky. Informace o případné školní přijímací zkoušce na webu SŠ, SOU.

Výsledky přijímacího řízení? Seznam přijatých uchazečů bude uveřejněn na webech SŠ, SOU. Nepřijatým uchazečům škola doručí doporučený dopis o nepřijetí.

Další kola přijímacího řízení? Do druhého kola přijímacího řízení žák může podat více přihlášek. Uchazeči se mohou hlásit pouze na SŠ, která další kola přijímacího řízení vypisují. Přehled nabízených volných míst najdou žáci přímo na webech SŠ nebo na www.infoabsolvent.cz.

Co je zápisový lístek? Dokument, který slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem studijního oboru na dané střední škole. Zápisový lístek obdrží žáci na ZŠ. Nutno jej odevzdat  na SŠ či SOU do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.

POMOC PŘI VOLBĚ SŠ a SOU

  • Atlas školství – kompletní seznam středních škol pro Prahu a jejich kontaktní údaje, data a informace o Dnech otevřených dveří.
  • Brožury o gymnáziích, SŠ, SOU – jsou již v prodeji.
  • Kurz profesní orientace v PPP pro žáky 9. tříd.
  •  Schola Pragensis – veletrh SŠ a SOU ve dnech 28. 11. – 30.11. 2019.
  • Doporučeno – navštívit Dny otevřených dveří SŠ, SOU – možno získat infomateriály k přijímacímu řízení.
  • Při výuce Ov, Pč, VkZ – diskuze, zájmové testy, pomoc při vyplňování přihlášek.
  • Ve třídách k dispozici informační materiály — přehledy gymnázií,  SŠ a SOU včetně termínů  Dnů otevřených dveří jednotlivých SŠ a SOU.
  • Individuální konzultace dětí, rodičů s výchovným poradcem. Konzultace s třídním učitelem.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2