Verze pro tisk

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci, přátelé školy,

vítám Vás na našich stránkách a s tím i na prahu nového školního roku.

Jaro školního roku 2019/2020 změnilo život celému světu. Dnes si uvědomujeme, že přání pevného zdraví není jen formální fráze a že si zdraví musíme nejen vážit, ale snažit se ho i ochraňovat.

S mým úvodem souvisí i další věty, ve kterých se pokusím alespoň částečně popsat, jaká opatření budou čekat rodiče, blízké, všechny děti školy.

Z důvodu ochrany zdraví se musíme snažit o co nejmenší střetávání osob v prostorách školy. Děti a žáci budou povinni dodržovat zvýšená hygienická pravidla, se kterými je seznámí učitelé, popřípadě další osoby. Jde zejména o dodržování osobní hygieny, dodržování pravidel pohybu v budově školy, dodržování pravidel stravování ve školní jídelně, o povinnosti mít každý den s sebou roušku pro případ potřeby.

Jedním z pravidel, která by měla snížit zdravotní rizika, bude i omezení pohybu cizích osob v budově celé školy. Z tohoto důvodu budou první třídní schůzky probíhat prostřednictvím e-mailů a  písemných informací. Nebudeme tedy organizovat třídní schůzky ve formě osobního setkání v jednotlivých třídách.

Informace k zahájení a průběhu školního roku obdržíte v týdnu od 7.9. do 11.9.2020.

Věřím v pochopení pravidla, že v průběhu výuky v čase od 7.30 do cca 16.00 nelze vstupovat volně do školy bez předešlé písemné domluvy. Pokud budete vyzvedávat děti, prosím čekejte ve vestibulu školy.

Provoz školy běží plně již od 1.9.

 Školní družina je otevřena od 7.00 do 17.00. V dalších dnech (kromě pátku) do 17.30,

1.9. – slavnostní zahájení ve třídách 8.00 do cca 9.00,

2.9. až 4.9.  – výuka do 11. 40, organizační záležitosti, zahájení výuky dle učebnic z předcházejícího školního roku,

7.9. -  dopolední vyučování dle rozvrhu.

Nabídky kroužků budou předávány dětem, budou vyvěšeny na nástěnkách ve vestibulu, popřípadě na stránkách školy.

Učebnice budou žáci odevzdávat třetí týden v září, zároveň obdrží nové.

Pitný režim – je zapotřebí, aby měly děti své pití a nedocházelo k vzájemnému půjčování lahví.

Pokud budou mít děti své hygienické prostředky, nesmí je taktéž půjčovat spolužákům.

Pravidel, která mění částečně život škol, bude ještě více. Vaše děti  s nimi budou seznámeny v průběhu prvního týdne školy.

I přes složitosti této doby přeji nám všem, aby školní rok 2020/2021 proběhl v co největší pohodě, ve zdraví,  abychom mohli opět žít klidný život bez roušek a nejrůznějších hygienických omezení.

Hana Vítová, ředitelka školy

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2