Informace pro prvňáčky

Vyučování začíná 3.9.2018 v 8.00.

První třídní schůzka 1.tříd se bude konat dne 3.září 2018 v 9 hodin v jednotlivých třídách. V případě nutnosti bude o děti v této době postaráno ve školní družině.

Provoz školy:

Děti přicházejí do školy v 7.40 –7.50 hodin. Prosíme rodiče, aby doprovázeli děti jen do vestibulu školy. Děti budou zpočátku odcházet do třídy společně s třídní učitelkou.

Školní družina (ŠD) je v provozu od 7.00 do7.40odpol.do 17.30 hodin. Do ranní družiny žáci přicházejí mezi 7.00 a 7.30 h. Po vyučování jsou děti předány do ŠD nebo zákonnému zástupci ve vestibulu školy. Poplatek za ŠD je 200 Kč/ měsíc. (1.platba: září – prosinec 800,- Kč, 2.platba: leden – červen 1200,- Kč) poplatek za akce ŠD je 1000,-Kč za šk.rok.

Žáci prvních ročníků dostávají všechny učebnice a pracovní sešity kromě prac.sešitu na AJ (Happy House 1 – Activity book - PS za 221,- Kč), ten hradí rodiče.

Rodiče žáků naší školy mají možnost přispět SRPŠ částkou 250,- Kč/žáka/rok. (Dva a více sourozenců – částkou 200,-Kč/žák/rok.) Rodiče dále hradí cenu razítka Trodat se jménem žáka (do 220,-Kč/razítko).

VYUČOVÁNÍ:

3.9……………………..1 vyučovací hodina (8.00 –8.45), Třídní schůzka v 9.00, děti v ŠD

4.9. – 5.9.……………...2 vyučovací hodiny (8.00 –9.40) + ŠD

6.9. – 7.9………………3 vyučovací hodiny (8.00 –10.45) + ŠD

od 10.9…………………vyučování podle rozvrhu + ŠD

SEZNAM POMŮCEK, které obstarají rodiče žáka:

Obaly na sešity (během školního roku i obaly na učebnice a pracovní sešity)

Desky na sešity (formát A4 – do aktovky)

Desky na písmenka (tvrdé)

Desky na číslice (tvrdé)

Velký silný nelinkovaný sešit (formát A4)

Z5KA Z1AK M9MSCH Z8AG
M2MB M14DK M25SM M6CP
R22CT Z32JM R13STV R20KD
M10FC R1MJ R14SAK Z19GL
R25CE R9MŠ Z23SL Z20MČ
Z29JČ M19MA M15ŠŠ R24BM
R6ČS M18VM Z10MAŠ R17BL
Z7MPF R10MP Z9MIŠ Z28KD
Z17AH Z33BOO Z30AŠ Z25EG
R27HK R5PJ Z31VŠ M3MCH
Z18AH Z15HP Z24HT M5EM
M12CHH M11NP M16LT Z12EN
R18HS R4PJŠ Z14ŠT Z4VP
R2DK R15PM M20ZM Z22ZP
M17MK M22PZ M1SŽ R8RT
R16KK M8JSCH Z13SS R19TN
M24HVA Z34RF Z55LK Z36NMN

Vzhledem k naplněné kapacitě 1. tříd jsou v současné době prozatím nepřijaty děti, jejichž registrační číslo není nyní zveřejněno. Vaše dotazy zodpovíme na e-mailu skola@nasmetance.cz

 

Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 se konají:

úterý 3.4.2018 od 14:00 do 18:00
středa 4.4.2018 od 14:00 do 18:00

K zápisu s sebou přineste:

  • Zákonný zástupce - občanský průkaz
  • Dítě - rodný list
  • Potvrzení o trvalém bydlišti dítěte, pokud se jeho adresa liší od adresy zákonného zástupce (spádová oblast)

V pondělí 19.3.2018 se koná den otevřených dveří od 15:30 do 18 hodin. V úterý 20.3.2018 se koná den otevřených dveří s možností nahlédnutí do výuky od 10 do 12 hodin.

Ve školním roce 2018/2019 budou otevřeny 2 první třídy s maximálním počtem žáku 28 na třídu.

Kritéria:

  1. Děti ze spádového obvodu Základní školy, Praha 2, Na Smetance 1.
  2. Děti z přípravného ročníku v Základní škole, Praha 2, Na Smetance 1.
  3. Děti, které mají v Základní škole, Praha 2, Na Smetance 1 sourozence.
  4. Děti z mateřských škol zřizované Městkou částí Praha 2 se sídlem ve spádové oblasti školy Základní školy, Praha 2, Na Smetance 1.
  5. Ostatní.

Zveme Vás k zápisu do 1.tříd, který se koná 3. - 4.4.2018, od 14.00 do 18.00.
Rodiče budoucích žáků naší školy, pokud bydlíte mimo spádovou oblast školy, kontaktujte nás ještě před termínem zápisu na mailu zapis@nasmetance.cz.

Do mailu uvádějte jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresu trvalého bydliště dítěte, kontakt na rodiče!

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

1. V případě, že Vaše dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a Vy chcete požádat o odklad začátku povinné školní docházky, jsme připraveni Vám pomoci.

2. Chce-li zákonný zástupce pro své dítě odklad začátku povinné školní docházky, postupuje dle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona), v platném znění, takto:

1.A - Karolína Kozibratková                              1.B - Eva Häringová
Ident. číslo Ident. číslo
1. Z31AA 1. R26FA
2. RZ17MB 2. RZ5TA
3. RZ3AJB 3. Z8VA
4. RR9BZB 4. M4BK
5. Z31BB 5. RR17MB
6. ZR16JB 6. RM20BD
7. Z28AH 7. RM19PD
8. Z29PH 8. RZ6SMH
9. RM27KJ 9. R14EJ
10. RR15NJ 10. ZR26CHJ
11. RM31DK 11. RM10DK
12. RM2MK 12. RR23DK
13. R24EKS 13. RR19BK
14. RR2MK 14. M18PO
15. R11FL 15. RM26MP
16. RZ27KM 16. RM14GP
17. RM17EP 17. RZ24OS
18. Z9DES 18. RR12AŠ
19. RZ7OP 19. RZ1JŠ
20. RR3VR 20. M21RŠ
21. RZ12TR 21. RZ10AŠ
22. RR16NS 22. RR8TT
23. R25MS 23. M11ŠT
24. RZ20ST 24. RR30LU
25. RR32AN 25. RR22MV
26. RR10AZ 26. Z30JV
27. RZ95KJ 27. Z102AG
28. RR99FS 28. R103LN

Adaptační kurz pro budoucí prvňáčky se koná 26.6.2017 od 14:00 do 15:00 hodin v budově ZŠ Na Smetance. Děti si převezmou paní učitelky v přízemí školy a na stejné místo je opět přivedou po skončení kurzu.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

DDM P2