Informace pro prvňáčky

Zveme Vás k zápisu do 1.tříd, který se koná 1. - 2.4.2020, od 14.00 do 18.00.

Rodiče budoucích žáků prvních tříd, pokud bydlíte mimo spádovou oblast školy, kontaktujte nás ještě před termínem zápisu na mailu zapis@nasmetance.cz.

Do mailu uvádějte jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresu trvalého bydliště dítěte, kontakt na rodiče!

Ve školním roce 2020/2021 nebude otevřena přípravná třída.

 

Jitka Ctiborová - 1.A   Eva Portešová - 1.B
         
1. R20AK   1. M26LA
2. R1AM   2. Z12DK
3. R3AP   3. M2AP
4. R26KŠ   4. Z17JP
5. M23MK   5. Z31LV
6. Z26EL   6. Z24MB
7. Z18AŠ   7. M17DG
8. R9VT   8. R7TB
9. R10ZT   9. Z27EK
10. Z10ZCh   10. R14MK
11. Z2SEJ   11. R15KNT
12. M1AP   12. M8MB
13. M24AP   13. Z30RF
14. M16JŠ   14. M6ŠŠ
15. Z20MC   15. M10KD
16. R25BH   16. R6MCh
17. M3RK   17. M20AD
18. Z8TR   18. R4NLD
19. M5DK   19. R19WKL
20. Z7LŠ   20. Z29GN
21. M9ML   21. Z16OLN
22. Z9AChL   22. M12AEK
23. Z4MR   23. Z25MW
      24. M4CL
      25. PZ

Vyučování začíná v pondělí 2.9.2019 v 8.00.

První třídní schůzka 1.tříd se bude konat dne 2.září 2019 v 9 hodin v jednotlivých třídách. V případě nutnosti bude o děti v této době postaráno ve školní družině.

 

Provoz školy:

Děti přicházejí do školy v 7.40 – 7.50 hodin. Prosíme rodiče, aby doprovázeli děti jen do vestibulu školy. Děti budou zpočátku odcházet do třídy společně s třídní učitelkou.

Školní družina (ŠD) je v provozu od 7.00 do 7.40 odpoledne do 17.30 hodin (pátky do 17.00). Do ranní družiny žáci přicházejí mezi 7.00 a 7.30 h. Po vyučování jsou děti předány do ŠD nebo zákonnému zástupci ve vestibulu školy. Poplatek za ŠD je 200 Kč/měsíc. (1.platba: září – prosinec 800 Kč, 2.platba: leden – červen 1200 Kč) poplatek za akce ŠD je 1000 Kč za školní rok. (Účast na akcích je dobrovolná)

Žáci prvních ročníků dostávají všechny učebnice a pracovní sešity kromě pracovního sešitu na AJ (Happy House 1 – Activity book - PS) a procvič. PS do 100 Kč, ty hradí rodiče.

Rodiče žáků naší školy mají možnost přispět SRPŠ částkou 250 Kč/žáka/rok. (Dva a více sourozenců – částkou 200 Kč/žák/rok.) Rodiče dále hradí cenu razítka Trodat se jménem a příjmením žáka.

 

Vyučování:

2.9.                   1 vyučovací hodina (8.00 – 8.45), Třídní schůzka v 9.00, děti v ŠD

3.9. – 4.9.          2 vyučovací hodiny (8.00 – 9.40) + ŠD s třídní uč.do 11.40 + ŠD

5.9. – 6.9.          3 vyučovací hodiny (8.00 – 10.45) + ŠD s třídní uč.do 11.40 + ŠD

Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků, se bude konat v pondělí 3.6.2017 od 16:00 h.

Adaptační kurz pro budoucí prvňáčky se koná 6.6.2019 od 14:00 do 15:00 hodin v budově ZŠ Na Smetance. Děti si převezmou paní učitelky v přízemí školy a na stejné místo je opět přivedou po skončení kurzu.

Z19MA R18JG R19WKL M6ŠŠ M23MK R9VT
M26LA R25BH R1AM R26KŠ M9ML R10ZT
M8MB R11AH Z29GN R15KNT M4CL M7MC
Z14VB M22JBH Z21KN M25SZ Z26EL Z2SEJ
Z24MB M5DK Z16OLN R7TB M1AP Z9AChL
R13TB R20AK M15ChP Z20MC M24AP Z31LV
Z10ZCh Z27EK R3AP M10KD Z4MR  
R4NLD M3RK M2AP M20AD Z8TR  
Z30RF Z12DK Z17JP R6MCh Z18AŠ  
M17DG R14MK M16JŠ M12AEK Z7LŠ  

V pondělí 18.3.2019 se koná den otevřených dveří od 15:30 do 18 hodin. V úterý 19.3.2019 se koná den otevřených dveří s možností nahlédnutí do výuky od 10 do 12 hodin.

Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny 2 první třídy s maximálním počtem žáků 25 na třídu.

Kritéria:

  1. Děti ze spádového obvodu Základní školy a mateřské školy, Praha 2, Na Smetance 1.
  2. Děti, které mají v Základní škole a mateřské škole, Praha 2, Na Smetance 1 sourozence.
  3. Děti z mateřské školy Na Smetance 1 a přípravného ročníku v Základní škole a mateřské škole, Praha 2, Na Smetance 1.
  4. Děti z mateřských škol zřizovaných Městkou částí Praha 2 se sídlem ve spádové oblasti školy Základní školy a mateřské školy, Praha 2, Na Smetance 1.
  5. Ostatní.

Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 se konají:

pondělí 1.4.2019 od 14:00 do 18:00
úterý 2.4.2019 od 14:00 do 18:00

K zápisu s sebou přineste:

  • Zákonný zástupce - občanský průkaz
  • Dítě - rodný list
  • Potvrzení o trvalém bydlišti dítěte, pokud se jeho adresa liší od adresy zákonného zástupce (spádová oblast)

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2