Informace pro prvňáčky

V pondělí 18.3.2019 se koná den otevřených dveří od 15:30 do 18 hodin. V úterý 19.3.2019 se koná den otevřených dveří s možností nahlédnutí do výuky od 10 do 12 hodin.

Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny 2 první třídy s maximálním počtem žáků 25 na třídu.

Kritéria:

  1. Děti ze spádového obvodu Základní školy a mateřské školy, Praha 2, Na Smetance 1.
  2. Děti, které mají v Základní škole a mateřské škole, Praha 2, Na Smetance 1 sourozence.
  3. Děti z mateřské školy Na Smetance 1 a přípravného ročníku v Základní škole a mateřské škole, Praha 2, Na Smetance 1.
  4. Děti z mateřských škol zřizovaných Městkou částí Praha 2 se sídlem ve spádové oblasti školy Základní školy a mateřské školy, Praha 2, Na Smetance 1.
  5. Ostatní.

Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 se konají:

pondělí 1.4.2019 od 14:00 do 18:00
úterý 2.4.2019 od 14:00 do 18:00

K zápisu s sebou přineste:

  • Zákonný zástupce - občanský průkaz
  • Dítě - rodný list
  • Potvrzení o trvalém bydlišti dítěte, pokud se jeho adresa liší od adresy zákonného zástupce (spádová oblast)

Zveme Vás k zápisu do 1.tříd, který se koná 1. - 2.4.2019, od 14.00 do 18.00.

Rodiče budoucích žáků naší školy, pokud bydlíte mimo spádovou oblast školy, kontaktujte nás ještě před termínem zápisu na mailu zapis@nasmetance.cz.

Do mailu uvádějte jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresu trvalého bydliště dítěte, kontakt na rodiče!

Ve školním roce 2019/2020 nebude otevřena přípravná třída.

Přiložené soubory: 

Vyučování začíná 3.9.2018 v 8.00.

První třídní schůzka 1.tříd se bude konat dne 3.září 2018 v 9 hodin v jednotlivých třídách. V případě nutnosti bude o děti v této době postaráno ve školní družině.

Provoz školy:

Děti přicházejí do školy v 7.40 –7.50 hodin. Prosíme rodiče, aby doprovázeli děti jen do vestibulu školy. Děti budou zpočátku odcházet do třídy společně s třídní učitelkou.

Školní družina (ŠD) je v provozu od 7.00 do7.40odpol.do 17.30 hodin. Do ranní družiny žáci přicházejí mezi 7.00 a 7.30 h. Po vyučování jsou děti předány do ŠD nebo zákonnému zástupci ve vestibulu školy. Poplatek za ŠD je 200 Kč/ měsíc. (1.platba: září – prosinec 800,- Kč, 2.platba: leden – červen 1200,- Kč) poplatek za akce ŠD je 1000,-Kč za šk.rok.

Žáci prvních ročníků dostávají všechny učebnice a pracovní sešity kromě prac.sešitu na AJ (Happy House 1 – Activity book - PS za 221,- Kč), ten hradí rodiče.

Rodiče žáků naší školy mají možnost přispět SRPŠ částkou 250,- Kč/žáka/rok. (Dva a více sourozenců – částkou 200,-Kč/žák/rok.) Rodiče dále hradí cenu razítka Trodat se jménem žáka (do 220,-Kč/razítko).

VYUČOVÁNÍ:

3.9……………………..1 vyučovací hodina (8.00 –8.45), Třídní schůzka v 9.00, děti v ŠD

4.9. – 5.9.……………...2 vyučovací hodiny (8.00 –9.40) + ŠD

6.9. – 7.9………………3 vyučovací hodiny (8.00 –10.45) + ŠD

od 10.9…………………vyučování podle rozvrhu + ŠD

SEZNAM POMŮCEK, které obstarají rodiče žáka:

Obaly na sešity (během školního roku i obaly na učebnice a pracovní sešity)

Desky na sešity (formát A4 – do aktovky)

Desky na písmenka (tvrdé)

Desky na číslice (tvrdé)

Velký silný nelinkovaný sešit (formát A4)

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

1. V případě, že Vaše dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a Vy chcete požádat o odklad začátku povinné školní docházky, jsme připraveni Vám pomoci.

2. Chce-li zákonný zástupce pro své dítě odklad začátku povinné školní docházky, postupuje dle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona), v platném znění, takto:

Adaptační kurz pro budoucí prvňáčky se koná 26.6.2017 od 14:00 do 15:00 hodin v budově ZŠ Na Smetance. Děti si převezmou paní učitelky v přízemí školy a na stejné místo je opět přivedou po skončení kurzu.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2