Informace pro prvňáčky

V pondělí 19.3.2018 se koná den otevřených dveří od 15:30 do 18 hodin. V úterý 20.3.2018 se koná den otevřených dveří s možností nahlédnutí do výuky od 10 do 12 hodin.

Zveme Vás k zápisu do 1.tříd, který se koná 3. - 4.4.2018, od 14.00 do 18.00.
Rodiče budoucích žáků naší školy, pokud bydlíte mimo spádovou oblast školy, kontaktujte nás ještě před termínem zápisu na mailu zapis@nasmetance.cz.

Do mailu uvádějte jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresu trvalého bydliště dítěte, kontakt na rodiče!

Ve školním roce 2018/2019 budou otevřeny 2 první třídy s maximálním počtem žáku 28 na třídu.

Kritéria:

  1. Děti ze spádového obvodu Základní školy, Praha 2, Na Smetance 1.
  2. Děti z přípravného ročníku v Základní škole, Praha 2, Na Smetance 1.
  3. Děti, které mají v Základní škole, Praha 2, Na Smetance 1 sourozence.
  4. Děti z mateřských škol zřizované Městkou částí Praha 2 se sídlem ve spádové oblasti školy Základní školy, Praha 2, Na Smetance 1.
  5. Ostatní.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

1. V případě, že Vaše dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a Vy chcete požádat o odklad začátku povinné školní docházky, jsme připraveni Vám pomoci.

2. Chce-li zákonný zástupce pro své dítě odklad začátku povinné školní docházky, postupuje dle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona), v platném znění, takto:

1.A - Karolína Kozibratková                              1.B - Eva Häringová
Ident. číslo Ident. číslo
1. Z31AA 1. R26FA
2. RZ17MB 2. RZ5TA
3. RZ3AJB 3. Z8VA
4. RR9BZB 4. M4BK
5. Z31BB 5. RR17MB
6. ZR16JB 6. RM20BD
7. Z28AH 7. RM19PD
8. Z29PH 8. RZ6SMH
9. RM27KJ 9. R14EJ
10. RR15NJ 10. ZR26CHJ
11. RM31DK 11. RM10DK
12. RM2MK 12. RR23DK
13. R24EKS 13. RR19BK
14. RR2MK 14. M18PO
15. R11FL 15. RM26MP
16. RZ27KM 16. RM14GP
17. RM17EP 17. RZ24OS
18. Z9DES 18. RR12AŠ
19. RZ7OP 19. RZ1JŠ
20. RR3VR 20. M21RŠ
21. RZ12TR 21. RZ10AŠ
22. RR16NS 22. RR8TT
23. R25MS 23. M11ŠT
24. RZ20ST 24. RR30LU
25. RR32AN 25. RR22MV
26. RR10AZ 26. Z30JV
27. RZ95KJ 27. Z102AG
28. RR99FS 28. R103LN

Adaptační kurz pro budoucí prvňáčky se koná 26.6.2017 od 14:00 do 15:00 hodin v budově ZŠ Na Smetance. Děti si převezmou paní učitelky v přízemí školy a na stejné místo je opět přivedou po skončení kurzu.

Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků a předškoláků, se bude konat v úterý 20.6.2017 od 16:00 h.

Z provozních důvodů se mění datum posledního adaptačního kurzu
z 13.6. na pondělí 26.6.

Adaptační kurzy budou ve dnech 16.5., 30.5., 26.6. vždy mezi 14:00 a 15:00.

Do prvního ročníku 2017/18 byli k 25.4.2017 přijati tito žáci:

M1BOO R6MW RM2MK RR1JŠ RZ1JŠ Z4JČ ZR16JB
M3AK R7NMN RM10DK RR3VR RZ5TA Z8VA ZR26CHJ
M4BK R11FL RM14GP RR5LS RZ6SMH Z9DES  
M7VH R14EJ RM17EP RR8TT RZ7OP Z22KČ  
M9SN R21AK RM19PD RR9BZB RZ10AŠ Z28AH  
M11ŠT R24EKS RM20BD RR10AZ RZ12TR Z29PH  
M12HK R25MS RM27KJ RR12AŠ RZ17MB Z30JV  
M18PO R26FA RM31DK RR16NS RZ20ST Z31BB  
M21RŠ   RM32GN RR17MB RZ21AER    
M22MJ     RR19BK RZ24OS    
M29JS     RR22MV      
M30MS     RR23DK      
      RR30LU      
      RR32AN      

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

DDM P2