Informace pro prvňáčky

Letos budou zápisy do 1. tříd v Základní škole a mateřské škole, Praha 2, Na Smetance 1 probíhat plně distanční formou. Jedná se tedy o formu zápisu bez přítomnosti dětí, ale i rodičů. Tato situace je způsobena současnou situací v České republice. Předem děkujeme za pochopení a budeme se snažit Vám vyjít co nejvíce vstříc při této neobvyklé formě zápisu. Při nejasnostech nebo dotazech, používejte prosím pro komunikaci email zapis@nasmetance.cz.

Instrukce k zápisu do 1. třídy 2021/2022

1. Zápis bude přístupný v online prostředí od 1.4.2021 od 8:00 do 9.4.2020 do 16:00, poté se online formulář uzavře a nebude možno do něj vstupovat.

2. Při vyplňování předregistrace dbejte na správné vyplnění Vaší emailové adresy, na kterou Vám následovně dojde odkaz na stažení dokumentu „Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2021/2022“.

3. Na webový stránkách https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/nasmetance/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4424 provedete předregistraci dítěte (dětí).

Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny 2 první třídy s celkovou kapacitou 50 žáků.

Kritéria Základní školy a mateřské školy, Praha 2, Na Smetance 1:

  1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.
  2. Dítě jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku).
  3. Dítě z MŠ na Smetance (včetně detašovaného pracoviště).
  4. Ostatní

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči, než kolik umožňuje kapacita školy přijmout v konkrétním zadaném kritériu, bude z důvodu transparentnosti a nastavení rovných podmínek zvolen výběr losováním uchazečů pod přidělenými registračními čísly.

Losování bude provedeno za účasti ředitele školy, člena školské rady, zástupce rodičů, zástupce pedagogů a zástupce zřizovatele.

Den otevřených dveří v základní škole se ruší z důvodu epidemiologické situace. Pokud budete mít dotazy, pište na zapis@nasmetance.cz.

Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 23.6.2020 od 16:00 v jídelně ZŠ.

Třídní schůzka rodičů dětí přijatých do MŠ od 1.9.2020 se bude konat ve středu 24.6.2020 od 16:00 v jídelně ZŠ. Vstup vchodem do ZŠ.

Vzhledem k dosavadní situaci prosíme rodiče, aby se dostavili v počtu jednoho rodiče na dítě.

6CCVN

VHVV2

E585U

PE6QU

W3PLN

RUMSR

3D587

1B440

I4B8E

SNR4O

KMOD0

 

M989Q

2YQZT

WK4IC

S86RQ

NR9XV

 

ZLXHR

5E2KS

O1EXS

KWTWJ

WTZF1

 

OM8MT

HKYT5

8GITM

U6Q5I

361AP

 

BNMZB

EWOHK

5RR4K

UWXFS

VX8BZ

 

HBUH8

8BUUB

L25DT

PZE0Z

TZWN1

 

M6KM1

1CC6W

AQXP1

W7550

WAMGV

 

DSYOR

DHMTM

S43PQ

YPN6N

X8BY7

 

F88MN

I03Y1

ILUZF

L8F86

U87JU

 

V pondělí 2.3.2020 se koná den otevřených dveří od 15:30 do 18 hodin. V úterý 3.3.2020 se koná den otevřených dveří s možností nahlédnutí do výuky od 10 do 12 hodin.

Informace k zápisu zde.

Rodiče budoucích žáků prvních tříd, pokud bydlíte mimo spádovou oblast školy, kontaktujte nás ještě před termínem zápisu na mailu zapis@nasmetance.cz.

Do mailu uvádějte jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresu trvalého bydliště dítěte, kontakt na rodiče!

Ve školním roce 2020/2021 nebude otevřena přípravná třída.

 

Přiložené soubory: 

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2