Verze pro tisk

Vážení zákonní zástupci, vážení rodiče,

Vláda ČR informovala o podmínkách testování od 3.1.2021. Prosíme o prostudování a respektování nových nařízení.

 Děkujeme, vedení školy.

 • V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud žák není přítomen v době testování, podstoupí preventivní testování ihned po příchodu do školy v kanceláři zástupců ředitele.

 • Dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí. Pokud žák není přítomen v době testování, podstoupí preventivní testování ihned po příchodu do školy v kanceláři zástupců ředitele,

  • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci,

  • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).

 • Povinnost podstoupit test se nevztahuje na děti a žáky, kteří absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.

TEST-TO-STAY

Tento režim bude ve školách platit prvních 14 dnů v lednu pro čtvrteční testování. Pokud bude mít ve třídě někdo pozitivní AG, dokud nebude znám výsledek následného PCR testu, ostatní spolužáci sice mohou chodit do školy, ale musí:

 • po celou dobu mít ve škole roušky - očkovaní i neočkovaní

 • každé ráno si ve škole udělat kontrolní AG test

 • zachovat homogenitu třídy - s nikým se nemíchat

 • obědvat s odstupem od ostatních tříd

 • používat vyčleněné WC, pokud je to ve škole možné

Pokud bude PCR test negativní, vše se vrací zpátky do běžného režimu, pokud bude pozitivní, následuje standardní trasování, případně karanténa.

 

Děkujeme Vám za vstřícnost a spolupráci, kterou jste nám po celý rok 2021 napomáhali zvládat náročnou organizaci každodenního života školy. Do nového roku přejeme všem hlavně zdraví a i přes všechny složitosti současného života dobrou mysl a radost i z nejmenších drobností.  

Vaše Smetanka

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2