Verze pro tisk

Přijímací řízení 2010/11 - Informace pro žáky 9.ročníku a jejich rodiče

1. Pro 1.kolo může uchazeč podat až 3 přihlášky.

2. Uchazeč odevzdá přihlášku potvrzenou ZŠ řediteli SŠ:
- na talentové zkoušky do 30.11.2009
- na ostatní obory do 15.3.2010

 3. Žák ZŠ obdrží jeden zápisový lístek na ZŠ
- v případě oboru s talentovou zkouškou do 30.11.2009
- v případě ostatních oborů do 15.3.2010

4. Talentové zkoušky se konají od 2. do 15.ledna 2010, konzervatoře 15. až 31.ledna 2010. Pro ostatní obory bylo navrženo období od 22.4.2010 do 7.5.2010.

5. Hodnocení uchazečů o studium na SŠ ukončí ředitel SŠ do 3. pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky.

6. Po úspěšné přijímací zkoušce žák a jeho zástupce potvrdí svůj úmysl nastoupit na danou SŠ odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ nejpozději do 5ti pracovních dnů  od data doručení uchazeči. Pokud toto neučiní, vzdává se přijetí na SŠ.

7. Odvolání proti rozhodnutí ředitele SŠ lze podat do 3. pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

8. Po 1. kole může ředitel SŠ vyhlásit další kola přijímacího řízení.

9. Pomoc při výběru SŠ:
- žáci 9. ročníků mají ve třídách k dispozici:

a) atlasy školství- přehled SŠ
b) kalendář dnů otevřených dveří
c) doplňkové materiály jednotlivých škol
d) diskuze v rámci hodin OV, RV  ( i se zástupci SŠ)
e) mohou navštívit výstavu Schola pragensis 12.11.2009 v Kongresovém centru
f) zájemci z 9. ročníků se zúčastnili profivyšetření v PPP 2
g) rodiče i žáci mohou využít po dohodě konzultačních hodin výchovné poradkyně Mgr. A.Jehličkové
h) kriteria přijímacího řízení pro obory vzdělávání s talentovou zkouškou do 30.října 2009 a ostatní obory do 31.ledna 2010 na internetu u příslušných škol.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2