Verze pro tisk

Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny 2 první třídy s maximálním počtem žáků 25 na třídu.

Kritéria:

  1. Děti ze spádového obvodu Základní školy a mateřské školy, Praha 2, Na Smetance 1.
  2. Děti, které mají v Základní škole a mateřské škole, Praha 2, Na Smetance 1 sourozence.
  3. Děti z mateřské školy Na Smetance 1 a přípravného ročníku v Základní škole a mateřské škole, Praha 2, Na Smetance 1.
  4. Děti z mateřských škol zřizovaných Městkou částí Praha 2 se sídlem ve spádové oblasti školy Základní školy a mateřské školy, Praha 2, Na Smetance 1.
  5. Ostatní.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2