Verze pro tisk

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny 2 první třídy s celkovou kapacitou 50 žáků.

Kritéria Základní školy a mateřské školy, Praha 2, Na Smetance 1:

  1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.
  2. Dítě jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku).
  3. Ostatní

 

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči, než kolik umožňuje kapacita školy přijmout v konkrétním zadaném kritériu, bude  z důvodu transparentnosti a nastavení rovných podmínek zvolen výběr losováním uchazečů pod přidělenými registračními čísly.

Losování bude provedeno za účasti ředitele školy, člena školské rady, zástupce rodičů, zástupce pedagogů a zástupce zřizovatele.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2