Verze pro tisk

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milé děti,

na základě nařízení vlády z 23.12.2020 je vyhlášena od pondělí 4.1.2021 povinná prezenční výuka ve škole pouze pro žáky 1. a 2. tříd. Pro ostatní třídy je opět nařízena povinná distanční výuka.

Stručné informace pro 1. a 2. třídy:

  • Školní družina bude v provozu od 7:00 do 17:00. Vstup do ranní družiny bude umožněn mezi 7:00 a 7:30.
  • Třídní učitelky si budou děti ráno vyzvedávat před školou. 1.A  a 1.B bude odcházet 7:40 a 2.A a 2.B V 7:50. 1.A a 2.B bude čekat před vchodem do MŠ a 1.B a 2.A bude čekat před vchodem do ZŠ.
  • Obědy pro děti jsou automaticky přihlášené. Pokud Vaše dítě nebude docházet na obědy, prosím odhlaste obědy na e-mail sj@nasmetance.cz nebo na tel. čísle 222 252 088.
  • Děti musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku.
  • Výuka bude dle běžného rozvrhu. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, proto prosím nechte dětem úbor na tělesnou výchovu doma.

Stručné informace pro 3. až 9. třídy:

  • Obědy pro všechny děti jsou automaticky odhlášené. Pokud Vaše dítě bude docházet na obědy, prosím přihlaste obědy na e-mail sj@nasmetance.cz nebo na tel. čísle 222 252 088.
  • Obědy se budou vydávat formou take-away do boxů, které má škola připraveny. Obědy budou vydávány mezi 11:30 a 12:00. Oběd bude vydán pouze žákovi.
  • Výuka bude probíhat v Google Classroom synchronní a asynchronní formou.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2