Verze pro tisk

Pondělí:

8-13 hod. – OK olympiády Aj v ZŠ Botičská

Úterý:

14-15 hod. – adaptační kurz pro budoucí prvňáčky

Středa:

OK Biologie

10,30 hod. – „Obušku z pytle ven“, DUH, vstupné: 75,-Kč, 2.A

14 hod. – pedagogická rada

17 hod. – setkání zástupců SRPŠ

Akce ŠD:

Pohádky kolem křižovatky, divadlo v Muzeu policie, vstupné: 5,-Kč, účast: 1.A,B

Labyrint na Výstavišti, P7, vstupné: 70,-Kč, účast: 2.A,B

Labyrint na Výstavišti, P7, vstupné: 70,-Kč, účast: 3.A,B

Čtvrtek:

8-11 hod. – ČŠI-Šetření čtenářské gramotnosti ve 4.A,B

8 hod. – prevence: „Já a moje já I.“ – 7.A
8,55 hod. – prevence: „Já a moje já I.“ – 7.B
10 hod. – prevence: „Já a moje já II.“ – 8.A
10,55 hod. – prevence: „Já a moje já II.“ – 8.B
11,50 hod. – prevence: „Bát či nebát se“ – 9.B
12,45 hod. – prevence: „Bát či nebát se“ – 9.A

16,15 + 18 hod. – školní akademie v Divadle U Hasičů

Pátek:

9,30 hod. – film ke Dni Země v kině Flóra, vstupné: 99,-Kč, účast: 2.stupeň, v 8,30 hod.sraz před školou

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2