Verze pro tisk

Pondělí:

 

Úterý:

8 hod. – OVOV krajské kolo, stadion Eden, účast: vybraní žáci

9-15 hod. – konference „Fenomén nadaných dětí"

Středa:

8 hod. – OK vybíjená v ZŠ Botičská, účast: vybraní žáci 4.-5.tříd

8-13 hod. – MASO, MFF UK

9,30 hod. – Tři veteráni, DUH, vstupné: 80,-Kč, účast: 4.A,B, 5.A,B

11 hod. – pietní akt u Památníku bří Čapků

13 hod. – třídnická hodina v 6.A

Akce ŠD:

Pohádkový les v DDM P2, vstupné: 30,-Kč, účast: 1.A,B

Pohádkový les v Riegrových sadech, účast: 2.A,B, 3.A, 4.A,B

ZOO Praha – školní klub

Čtvrtek:

9-11 hod. – 5.ročník fotbalového turnaje O pohár Františka Josefa I., účast: PT

9,30 hod. – Kocour v botách, DUH, vstupné: 80,-Kč, účast: 3.A

14 hod. – adaptační kurz pro budoucí prvňáčky

14 hod. – přijímací zkoušky do přírodovědné 6.třídy

Pátek:

 

Neděle:

8,30 hod. – odjezd na Tryznu v Terezíně

Další informace:

22.5.2018 – fotografování tříd

24. - 28.5.2018 – ŠVP Kolínská bouda, účast: 7.A

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2