Verze pro tisk

Pondělí:

Výuka probíhá bez odpoledního vyučování
Oběd – nejprve 2.stupeň se svými vyučujícími, následuje 1.st., ŠD, 9. ročník – 13.30

PT, 1.A,B – Planetárium v 9.00, 50 Kč, doprovod tř.učitelé

15.00 – Setkání členů Rady Měst. části Praha 2 se zástupci škol

Úterý:

MASO – matematická soutěž, doprovod M. Sauerová

Skanzen v Kouřimi – odpolední výlet žáků 1. stupně /odjezd ve 12.30 z Italské ulice/, návrat do 17.30 hodin tamtéž

Středa:

Finanční gramotnost žáků 8. ročníků, organizuje H. Paďourová, P. Nováková

6.B -Vánoční Praha,  9.00 - 13.00, doprovod B. Sobolíková

Čtvrtek:

Vánoční besídky na 2.st. od 11.00 – ukončení dle rozvrhu

Pátek:

Vánoční prázdniny

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2