Verze pro tisk

Pondělí:

8 hod. – fotografování tříd celé školy , fotografování zaměstnanců školy cca 10.00, službu pro zajištění harmonogramu žáci 9.A           

8 – 14 hod. – McDonald Cup pro 1. - 3.ročník, doprovod R. Chott

Úterý:

projektový den pro 1.stupeň – „Letem světem“, pedagogové 1.stupně

8 hod. – McDonald Cup pro 4. - 5.ročník, doprovod R. Chott

8. hod. - 8.roč. projekt finanční gramotnost, H. Paďourová, P. Nováková

9,30 hod.  pietní akt,kladení věnců na nám. Míru, pietní vzpomínka na bratry Čapkovy, třídy 2. stupně mimo 8.roč., žáci 9.A třídy pomohou s organizací, doprovod třídní učitelé

Středa:

Státní svátek – Den vítězství

Čtvrtek:

Ředitelské volno dle par. 2, odst. 5 vyhl. MŠMT č.16/2005 sb.  - pedagogičtí pracovníci připraví písemné podklady na jednání 14.5. dle pokynů z PR

Pátek:

Ředitelské volno

Další informace:

zahájení srovnávacího testování 5. a 9. ročníků. Předpokládaný termín ukončení 27.5.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2