Verze pro tisk

2018-09-26 Praha v pravěku26. září jsme navštívili Muzeum hlavního města Prahy, kde jsme si v rámci programu „Škola mladých archeologů“ vyzkoušeli práci na archeologickém výzkumu v terénu i laboratoři.
Povídali jsme si o tom, jak archeologové pracují, jaké nástroje používají a co všechno můžeme v zemi najít. Kromě samotného kopání je pro archeologa důležité při výzkumu vše zakreslit a zaznamenat. My jsme zaměřovali a zakreslovali kostrový hrob. Taky jsmesestavovali keramické nádoby, abychom zjistili jejich původní tvar.
Správný archeolog určitě pozná, jak staré jsou nalezené předměty. Zkusili jsme zařadit keramické nádoby do jednotlivých pravěkých kultur a období. Hodně nás bavilo drcení obilí na zrnotěrkách. Nebylo to jednoduché a trvalo nám to dost dlouho.

Po programu jsme pokračovali prohlídkou stálé expozice pravěku, kde jsme své poznatky využili při vyplnění pracovních listů. Nakonec jsme si prošli celé muzeum, kde nás zaujal Langweilův model Prahy. Program se nám líbil a nejlepší bylo, že jsme si mohli některé činnosti vyzkoušet v praxi.

Za žáky 6. ročníku D.W.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2