Přípravná třída

Vyučování začíná 3. 9. 2018 v 8.00 a končí v 8.40 hod.

Třídní učitelka si děti vyzvedne v 8. 00 ve vestibulu školy, rodiče odejdou na schůzku s paní vychovatelkou. První den děti nepotřebují tašky ani boty na přezutí – stačí dobrá nálada J .

První třídní schůzka přípravné třídy se bude konat dne 3.září 2018 v 8.20 hodin. (Děti se budou v této době seznamovat s paní vychovatelkou).

Od 4.9.2018 bude vyučování denně od 8.00 hodin do 12.35 hodin.
(Děti budou obědvat v cca 11.30hod.)

Provoz školy:

Děti přicházejí do školy v 7.40 –7.50 hodin.

Školní družina je v provozu od 7.00 hod. do 17.30 hodin za měsíční poplatek 200 Kč. (Vybírá se 2x ročně předem – září až prosinec, leden až červen.)

         

SEZNAM POMŮCEK (prosíme pomůcky přinést do školy až v úterý 4.9.2018):

  • 1 desky na úkoly pro domácí procvičování (formát A4), 1 desky A5 na záznamník
  • pákový pořadač (cca 5cm široký) + prosím vložit dovnitř cca 60ks zakládacích průhledných obalů
  • 1 obal A4, 1 obal A5
  • Overball na trénink rovnováhy a správné polohy při sezení (průměr cca 20cm).

Pomůcky na výtvarnou, tělesnou výchovu a pracovní vyučování:

Na základě Usnesení č. 610 Rady MČ Praha 2 a souhlasu OŠMT MHMP otevírá Základní škola, Praha 2, Na Smetance 1 ve školním roce 2017/2018 přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky.

Přípravná třída je určena především dětem se sociálním znevýhodněním. Do třídy budou přijímány děti s rozhodnutím o odkladu školní docházky.

Rozhodnutí o přijetí se bude řídit kritérii zveřejněnými na internetových stránkách www.nasmetance.cz a ve vestibulu školy.

Vyučování začíná 4. 9. 2017 v 8.00 a končí v 8.40.
Třídní učitelka si děti vyzvedne v 8.00 ve vestibulu školy, rodiče odejdou na schůzku s paní vychovatelkou. První den děti nepotřebují tašky ani boty na přezutí – stačí dobrá nálada.
První třídní schůzka přípravné třídy se bude konat dne 4. září 2017 v 8.20. (Děti se budou v této době seznamovat s paní vychovatelkou).
Od 5.9.2017 bude vyučování denně od 8.00 do 12.35. (Děti budou obědvat v 11.30)
Provoz školy:
Děti přicházejí do školy v 7.40 – 7.50.
Školní družina je v provozu od 6.30 do 17 hodin za měsíční poplatek 200 Kč. (Vybírá se 2x ročně předem – září až prosinec, leden až červen.)

Přiložené soubory: 

Logopedický a foniatrický screening se uskuteční až 2.listopadu 2016.

Vyučování začíná 1. 9. 2016 v 8.00 a končí v 8.40.

Třídní učitelka si děti vyzvedne v 8.00 ve vestibulu školy, rodiče odejdou na schůzku s paní vychovatelkou. První den děti nepotřebují tašky ani boty na přezutí – stačí dobrá nálada.

První třídní schůzka přípravné třídy se bude konat dne 1. září 2016 v 8.20. (Děti se budou v této době seznamovat s paní vychovatelkou).

Od 2.9.2015 bude vyučování denně od 8.00 do 12.35.
(Děti budou obědvat v 11.30)

Provoz školy:

Děti přicházejí do školy v 7.40 – 7.50.

Školní družina je v provozu od 6.30 do 17 hodin za měsíční poplatek 200 Kč. (Vybírá se 2x ročně předem – září až prosinec, leden až červen.)

Přiložené soubory: 

Vážení rodiče,

z technických důvodů dochází ke změně termínu informační schůzky rodičů budoucích prvňáčků a předškoláků, se bude konat v pondělí 20.6.2016 od 16:00 h.

Ve školním roce 2013/2014 byl v přípravném ročníku realizován Rozvojový program MŠMT Podpora logopedické prevence v předškolním věku. Cílem programu byl rozvoj komunikačních dovedností, správné výslovnosti, slovní zásoby, prevence specifických poruch učení a podpora zájmu o mluvenou i psanou podobu jazyka u dětí přípravného ročníku. V průběhu roku byl opakovaně realizován logopedický screening. Výsledky screeningu sloužily jak podklad pro informování rodičů a další práci pedagogů. Děti ve škole pracovaly s pomůckami, které podporovaly rozvoj řeči, výuka byla zaměřena na rozvoj dovedností nutných pro úspěšnou školní práci. Při úvodním screeningu byla konstatována řečová vada u 80% dětí. Následný screening konstatoval výrazné zlepšení ve všech sledovaných oblastech.

  1. Doporučení poradny k zařazení do přípravné třídy.
  2. Sociálně znevýhodněné dítě s bydlištěm v Praze 2.
  3. Dítě s bydlištěm v Praze 2.
  4. Dítě ze spádové oblasti školy.
  5. Datum doručení žádosti.
  6. Dítě, které má ve škole sourozence.
Přiložené soubory: 

1.Charakteristika vzdělávacího programu

S pohádkou do školy

Výchovně vzdělávací program byl sestaven dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Rámcové cíle vyjadřují základní orientaci předškolního vzdělávání a každodenní práce pedagoga

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2